Teniu problemes a l'hora de fer un tràmit en línia? Consulteu les Preguntes més freqüents

Llicència d'enderroc

Què és?

Es tracta d'un permís per enderrocar total o parcialment un edifici.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona física o jurídica que hi estigui interessada.

Com es fa?

El tràmit es pot fer presencialment. Cal presentar la documentació següent:

 • Model de sol·licitud degudament omplert.
 • Plànol de situació de l'edifici.
 • Dos exemplars del projecte signat pel tècnic competent i pel promotor. Un exemplar en suport informàtic.
 • Full d'assumpció per part dels tècnics competents.
 • Estudi de seguretat i salut.
 • Fitxa de característiques tècniques.
 • Estudi de gestió de residus.
 • Impresos d'estadística d'arquitectura i habitatge (per duplicat).
 • Fotografies.

On es fa presencialment?

Àrea d'Urbanisme

Carrer de Cervantes, 16
17200 Palafrugell

Horari

De dilluns a divendres, de 9 a 13 h
 • 972 613 100

Quan es fa?

El tràmit es pot fer durant tot l'any.

Quin cost té?

La taxa que s'ha de pagar per la tramitació de l'expedient és de 162,70 euros. L'Impost sobre Construccions Instal·lacions i Obres (ICIO) correspon a un 3,75%. Per al càlcul de la base imposable s'aplicarà el major dels càlculs següents:

Temps de tramitació

2 mesos, com a màxim.

Representació

Si s'actua per mitjà d'un representant caldrà acreditar la representació per alguna de les formes següents:

 • Presentació per via electrònica del model de representació o bé d'una escriptura de poders amb signatura electrònica per part del representat.
 • Presentació per via presencial (a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament o per qualsevol dels mitjans admesos a l'article 16.4 de la Llei 39/2015) del model de representació o bé d'una escriptura de poders amb signatura manuscrita per part del representat.

La representació pot referir-se a un tràmit en concret o a tots els tràmits que es fan davant l'Ajuntament.

Observacions

El pagament de l'autoliquidació no pressuposa en cap cas l'autorització o la concessió de la llicència, sinó la justificació del compliment de l'obligació tributària.

Podrà requerir-se altra documentació si es considera necessària en casos particulars o com a resultat de l’aplicació de normativa específica.

La informació que us donem té únicament caràcter orientatiu. Així doncs, no modifica ni substitueix les disposicions normatives que regulen els diferents procediments administratius, per tant, no pot originar drets o obligacions que no estiguin previstos per la legislació.

Darrera actualització

divendres, 08 març 2019 10:38

Ajuntament de Palafrugell

Calella, Llafranc, Llofriu, Tamariu

Carrer Cervantes, 16 · 17200 Palafrugell
972 613 100 ·  ajuntament@palafrugell.cat
P1712400I

Mapa d'ubicació de l'Ajuntament de Palafrugell

No heu trobat el que buscàveu?

Ajuntament de Palafrugell
Institut de Promociò Econòmica de Palafrugell
Institut de Mitjans de Comunicació Pública de Palafrugell
Institut Municipal d'Esports de Palafrugell
Museu del Suro de Palafrugell
Unió Europea FEDER
Diputació de Girona
Fundació Palafrugell Gent Gran
Consorci per a la gestió dels edificis del Centre Fraternal i del Cercle Mercantil
Segell Premi Administració Oberta 2018
Segell Premi Administració Oberta 2017
Segell Infoparticipa 2014
Llicència Creative Commons