Teniu problemes a l'hora de fer un tràmit en línia? Consulteu les Preguntes més freqüents

Llicència d'obres menors

Què és?

És la sol·licitud per a realitzar obres de reparació que no afectin l'estructura o la distribució d'un habitatge o local comercial, ni la composició de la façana.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona física o jurídica que hi estigui interessada.

Com es fa?

El tràmit es pot fer presencialment. Cal presentar la documentació següent:

  • Model de sol·licitud.
  • Plànols o croquis de l'obra.
  • Pressupost de l'obra.
  • Autoliquidació de la taxa i de l'impost corresponent.
  • Fotografies (exteriors, façana...).

On es fa presencialment?

Àrea d'Urbanisme

Carrer de Cervantes, 16
17200 Palafrugell

Horari

De dilluns a divendres, de 9 a 13 h
  • 972 613 100

Quan es fa?

El tràmit es pot fer durant tot l'any.

Quin cost té?

La taxa a pagar per la tramitació de l'expedient és de 47,80 euros.

L'Impost de Construccions Instal·lacions i Obres (ICIO) correspon a un 3,75%. Per al càlcul de la base imposable s'aplicarà el major dels càlculs següents:

Si no se sol·licita l'ocupació de la via pública per contenidor de runes, cal pagar la Taxa per Recollida, Tractament i Eliminació d'Escombraries i Altres Residus Urbans, que correspon al 0,5% del pressupost total de l'obra.

Temps de tramitació

1 mes, com a màxim. Si no es denega expressament s'entén que la llicència està atorgada passat aquest període. Les obres hauran d'estar acabades en el termini d'un any, comptat des de la data d'iniciació.

Representació

Si s'actua per mitjà d'un representant caldrà acreditar la representació per alguna de les formes següents:

  • Presentació per via electrònica del model de representació o bé d'una escriptura de poders amb signatura electrònica per part del representat.
  • Presentació per via presencial (a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament o per qualsevol dels mitjans admesos a l'article 16.4 de la Llei 39/2015) del model de representació o bé d'una escriptura de poders amb signatura manuscrita per part del representat.

La representació pot referir-se a un tràmit en concret o a tots els tràmits que es fan davant l'Ajuntament.

Observacions

El pagament de l'autoliquidació no pressuposa en cap cas l'autorització o la concessió de la llicència, sinó la justificació del compliment de l'obligació tributària.

Cal esperar rebre la notificació de la concessió del permís per començar les obres.

La informació que us donem té únicament caràcter orientatiu. Així doncs, no modifica ni substitueix les disposicions normatives que regulen els diferents procediments administratius, per tant, no pot originar drets o obligacions que no estiguin previstos per la legislació.

Darrera actualització

divendres, 08 març 2019 10:39

Ajuntament de Palafrugell

Calella, Llafranc, Llofriu, Tamariu

Carrer Cervantes, 16 · 17200 Palafrugell
972 613 100 ·  ajuntament@palafrugell.cat
P1712400I

Mapa d'ubicació de l'Ajuntament de Palafrugell

No heu trobat el que buscàveu?

Ajuntament de Palafrugell
Institut de Promociò Econòmica de Palafrugell
Institut de Mitjans de Comunicació Pública de Palafrugell
Institut Municipal d'Esports de Palafrugell
Museu del Suro de Palafrugell
Unió Europea FEDER
Diputació de Girona
Fundació Palafrugell Gent Gran
Consorci per a la gestió dels edificis del Centre Fraternal i del Cercle Mercantil
Segell Premi Administració Oberta 2018
Segell Premi Administració Oberta 2017
Segell Infoparticipa 2014
Llicència Creative Commons