Pla normatiu

Calendari d'elaboració d'ordenances, reglaments i altra normativa municipal.

Reglament del mercat municipal diari de Palafrugell

Data de publicació divendres, 04 juny 2021

L'objectiu del nou reglament és disposar d'una regulació específica per al mercat diari de Palafrugell, diferenciada de la regulació dels mercats de venda no sedentària, de la qual ja es disposa d'un reglament propi des de 2019.

Modificació del Reglament del servei públic de prevenció d'incendis forestals

Data de publicació dimecres, 07 abril 2021

Actualització del plànol de delimitació de les franges perimetrals de protecció contra incendis a les urbanitzacions sense continuïtat amb la trama urbana, nuclis de població, edificacions i instal·lacions i els drets i deures dels beneficiaris i afectats, d'acord amb la normativa vigent.

Reglament del Consell Escolar Municipal

Data de publicació dilluns, 29 març 2021

El Consell Escolar Municipal de Palafrugell és l'òrgan de participació de la comunitat educativa amb funcions de consulta, assessorament i proposta de les qüestions relacionades amb l'educació no universitària en l'àmbit territorial de Palafrugell.

Reglament de Participació Ciutadana

Data de publicació dilluns, 29 març 2021

El reglament pretén millorar la qualitat democràtica en la presa de decisions establint mecanismes de participació que impliquin la ciutadania en la vida col·lectiva i en els assumptes públics.

Modificació de l’ordenança de la via pública

Data de publicació dilluns, 29 març 2021

Es volen incorporar a l'ordenança els Plans d'Ordenació d'usos de places i espais singulars, i altres modificacions puntuals.

Reglament dels casals municipals

Data de publicació dilluns, 29 març 2021

L'Ajuntament vol regular, bàsicament, els drets i obligacions de les persones usuàries, del concessionari del servei i del mateix Ajuntament.

Ordenança de tinença d'animals

Data de publicació dimarts, 18 febrer 2020

La regulació de la tinència d'animals estava establerta en l'ordenança de civisme i convivència. Amb la modificació realitzada l'any 2017 es va suprimir de l'ordenança el redactat referent a aquesta temàtica, mantenint únicament la tipificació com a infracció d'aquelles conductes relacionades amb els animals que atempten contra la convivència. La nova ordenança ha de tenir un contingut ampli en el qual es reguli els altres aspectes relatius a la tinència d'animals al municipi per part de particulars.

Modificació del Reglament Orgànic Municipal

Data de publicació dimarts, 18 febrer 2020

El vigent Reglament Orgànic Municipal (ROM) de Palafrugell fou aprovat definitivament l'any 2004. Atesa la seva vigència des de l'any 2004, es fa necessari introduir-hi algunes modificacions puntuals per adaptar-lo a la nova situació derivada del nou cartipàs municipal.

Ajuntament de Palafrugell

Calella, Llafranc, Llofriu, Tamariu

Carrer Cervantes, 16 · 17200 Palafrugell
972 613 100 ·  ajuntament@palafrugell.cat
P1712400I

Mapa d'ubicació de l'Ajuntament de Palafrugell

No heu trobat el que buscàveu?

Ajuntament de Palafrugell
Institut de Promociò Econòmica de Palafrugell
Museu del Suro de Palafrugell
Consorci per a la gestió dels edificis del Centre Fraternal i del Cercle Mercantil
Fundació Palafrugell Gent Gran
Unió Europea FEDER
Diputació de Girona
Segell Premi Administració Oberta 2019
Segell Premi Administració Oberta 2018
Segell Premi Administració Oberta 2017
Segell Infoparticipa 2014
Llicència Creative Commons