Consell Econòmic i Social

El Consell Econòmic i Social és l'òrgan de participació d'entitats i organismes d'àmbit econòmic i social per a la consulta, estudi, assessorament i coneixement de la vila de Palafrugell.

Vegeu més informació sobre el Consell Econòmic i Social de Palafrugell.