Per fer un tràmit a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) els dimarts a la tarda (a partir de les 13.00h) cal demanar cita prèvia. Demaneu-la a seu.palafrugell.cat/tramits/cita-previa o trucant al telèfon 972 613 100

Calculadora de plusvàlues

Posem a la vostra disposició una eina per tal de poder calcular l'Impost sobre l'Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU), també anomenat plusvàlua.

Per realitzar el càlcul, serà necessari conèixer els valors cadastrals del sòl i de la construcció de l'any de la transmissió, el percentatge transmès, el coeficient de participació, la data d'adquisició i la data de transmissió de l'immoble.

Calculadora de plusvàlues (full de càlcul)

Els resultats obtinguts tenen únicament un valor informatiu, i per tant, no obliguen a l'Administració.

Què fa la calculadora?

Aquest simulador realitza el càlcul dels dos mètodes possibles per a la determinació de la base imposable, conforme a allò que estableix el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL) d'acord amb el nou redactat establert pel Reial Decret Llei 26/2021, de 8 de novembre.

Mètode objectiu per al càlcul de la quota de l'impost

La determinació de la quota de l'impost es realitza prenent com a base imposable el resultat de multiplicar el valor del terreny a la data de meritació, que serà el que tingui determinat a efectes de l'IBI, pel coeficient corresponent al període de generació.

Mètode d'estimació directa per al càlcul de la quota de l'impost

La determinació de la quota de l'impost es realitza mitjançant l'estimació directa prenent com a base imposable de l'impost l'increment de valor realment obtingut.

Aquesta opció alternativa d'estimació directa ha d'ésser sol·licitada expressament per la persona contribuent, aportant la documentació acreditativa que correspongui.

En tot cas, l'administració es reserva la facultat de comprovar els valors declarats.

Com funciona la calculadora?

1 Feu clic al botó i baixeu-vos el full de càlcul

2 Un cop baixat el fixer, l'obriu

3 Si el programa us demana si voleu editar el full de càlcul li dieu que sí

4 Ompliu els camps amb requadre i el mateix full de càlcul us mostrarà l'opció més favorable i l'import corresponent

Teniu problemes a l'hora de fer un tràmit en línia? Consulteu les Preguntes més freqüents

Ajuntament de Palafrugell

Calella, Llafranc, Llofriu, Tamariu

Carrer Cervantes, 16 · 17200 Palafrugell
972 613 100 ·  ajuntament@palafrugell.cat
P1712400I

Mapa d'ubicació de l'Ajuntament de Palafrugell

No heu trobat el que buscàveu?

Ajuntament de Palafrugell
Institut de Promociò Econòmica de Palafrugell
Museu del Suro de Palafrugell
Fundació Palafrugell Gent Gran
Unió Europea FEDER
Diputació de Girona
Segell Premi Administració Oberta 2022
Segell Premi Administració Oberta 2019
Segell Premi Administració Oberta 2018
Segell Premi Administració Oberta 2017
Segell Infoparticipa 2014
Llicència Creative Commons