• Inici
  • Informació municipal

Informació municipal

Informació municipal

En aquest apartat trobareu diferents dades i documents d'interès que l'Ajuntament de Palafrugell posa a la vostra disposició. Dins l'apartat Òrgans col·legiats, hi trobareu les actes del Ple, Junta de Govern Local i dels òrgans de participació. Dins l'apartat Calendaris, hi trobareu el calendari del contribuent i el calendari de festes generals i locals de Palafrugell. Dins l'apartat Normativa municipal, hi trobareu les ordenances i els reglaments municipals.