Òrgans col·legiats

Les actes són els documents que mostren la transcripció escrita de les sessions i els acords presos per part dels diferents òrgans col·legiats de l'Ajuntament de Palafrugell.