Warning: Creating default object from empty value in C:\xampp\htdocs\seu_electronica\libraries\vendor\joomla\registry\src\Registry.php on line 710
Domiciliació bancària d'impostos i taxes - Seu electrònica de l'Ajuntament de Palafrugell

Teniu problemes a l'hora de fer un tràmit en línia? Consulteu les Preguntes més freqüents


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in C:\xampp\htdocs\seu_electronica\libraries\vendor\joomla\registry\src\Registry.php on line 732

Domiciliació bancària d'impostos i taxes

Què és?

Es tracta del cobrament dels impostos i de les taxes municipals mitjançant número de compte del banc o caixa. Els tributs que es poden domiciliar són els següents:

  • Impost sobre Béns Immobles (IBI)
  • Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM) Obtindreu un 5% de bonificació si el domicilieu
  • Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE)
  • Taxes Immobles (pas de vehicles, escombraries industrials)

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona física o jurídica que ho desitgi.

Com es fa?

El tràmit es pot fer presencialment (només en el cas de les persones físiques) o bé en línia des d'aquesta mateixa pàgina. En el cas de persones jurídiques, cal adjuntar la documentació justificativa (targeta d'identificació fiscal o escriptura pública).

Qui té l'obligació de tramitar en línia?

Les persones jurídiques (societats, associacions, etc.) i també les persones que exerceixin una activitat professional que requereixi col·legiació obligatòria (advocats, procuradors, enginyers tècnics, arquitectes, metges, etc.) estan obligades a relacionar-se amb l'Ajuntament a través de mitjans electrònics per a la realització de qualsevol tràmit.

On es fa presencialment?

Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC)

Avinguda Josep Pla, 9
17200 Palafrugell

Horari

Dilluns, dimecres i divendres, de 8.30 a 14 h
Dimarts i dijous, de 8.30 a 18 h (excepte del 16 de juliol al 31 d'agost que serà fins a les 14 h)
  • 972 613 100

Quan es fa?

La comunicació a l’Ajuntament de Palafrugell s'haurà de realitzar dos mesos abans de l'inici del període de pagament en voluntària del tribut corresponent.

Quin cost té?

El tràmit és gratuït.

Temps de tramitació

Un cop feta la modificació, us enviarem confirmació per correu electrònic o per telèfon.

Representació

Si s'actua per mitjà d'un representant caldrà acreditar la representació per alguna de les formes següents:

  • Presentació per via electrònica del model de representació o bé d'una escriptura de poders amb signatura electrònica per part del representat.
  • Presentació per via presencial (a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament o per qualsevol dels mitjans admesos a l'article 16.4 de la Llei 39/2015) del model de representació o bé d'una escriptura de poders amb signatura manuscrita per part del representat.

La representació pot referir-se a un tràmit en concret o a tots els tràmits que es fan davant l'Ajuntament.

Observacions

Caldrà que comuniqueu a la vostra entitat financera la present domiciliació.

Si domicilieu el pagament de l'Impost de Vehicles, gaudireu d'una bonificació del 5%. Si voleu gaudir de la bonificació durant l'any en curs, heu de presentar la sol·licitud abans de l'1 de febrer. Les peticions de domiciliació que es presentin després de l'1 de febrer, gaudiran de la bonificació en els exercicis posteriors.

La informació que us donem té únicament caràcter orientatiu. Així doncs, no modifica ni substitueix les disposicions normatives que regulen els diferents procediments administratius, per tant, no pot originar drets o obligacions que no estiguin previstos per la legislació.

Com es fa la tramitació en línia?

1 Si heu d'adjuntar altres documents, el format obligatori és PDF

2 Accediu a la tramitació en línia (necessitareu un certificat digital com l'idCAT, l'idCAT Mòbil, el DNI electrònic...)

3 Ompliu i envieu el formulari en línia i hi adjunteu el model de sol·licitud que heu desat anteriorment i també la resta de documents

4 Si heu d'adjuntar documents més grans de 10 Mb, podeu fer-ho mitjançant l'enllaç que trobareu més avall. En primer lloc cal haver tramitat la sol·licitud en línia

Tramitació en línia

Heu de presentar documents grans?

Presentació de documents de més de 10 Mb

Darrera actualització

divendres, 29 setembre 2017 13:21