Comissió del Nomenclàtor

Les denominacions dels carrers i espais públics són elements que ens situen geogràficament però també són part del patrimoni cultural del municipi. Per a l'exercici de les competències municipals en matèria d'assignació dels noms, es va crear una Comissió del Nomenclàtor de carrers i espais públics de Palafrugell. En aquest apartat, podeu consultar-ne les actes.