Models de proves

En aquest apartat podreu consultar models de proves de diferents convocatòries per cobrir llocs de treball a l'Ajuntament.