Consell Municipal de Benestar Social

El Consell Municipal de Benestar Social (CMBS) és un òrgan col·legiat de participació comunitària per a l'assessorament, consulta, proposta i participació en matèria de serveis socials a la vila de Palafrugell. Podeu consultar el Reglament del Consell Municipal de Benestar Social

Els acords, informes o propostes del Consell no tenen caràcter vinculant, si bé les seves aportacions seran sempre tingudes en consideració. Els seus objectius són:

  • Propiciar la participació real i les sinergies entre administració i agents socials.
  • Actuar com a observatori permanent de les necessitats socials a Palafrugell.
  • Crear un espai de reflexió i treball que faci propostes en l'àmbit d'actuació de les polítiques socials al municipi, inclosos els aspectes preventius, obrint-se a conèixer i, en el seu cas, a sumar esforços amb aquelles que es puguin dur a terme a la zona, comarca o demarcació.