Normativa municipal

Normativa municipal

Les ordenances i els reglaments són disposicions jurídiques dictades per un ajuntament en Ple, que serveixen per a regular qüestions generals de l'activitat de la ciutadania i la seva relació amb l'ens.

En aquest apartat trobareu totes les ordenances i reglaments que l'Ajuntament de Palafrugell té en vigor agrupades per temes.

Convivència ciutadana (3)

Drets civils (1)

Medi Ambient, espais naturals i sanejament (7)

Organització municipal (15)

Serveis funeraris (2)

Urbanisme, habitatge i patrimoni (5)