Ple

Ple

El Ple és un òrgan col·legiat necessari del govern municipal que, sota la presidència de l'Alcalde, està integrat per tots els regidors i regidores. Les competències del Ple són: 

  • El control i fiscalització dels òrgans de govern. 
  • Els acords relatius a la participació en organitzacions supramunicipals: alteració del terme municipal, creació o supressió de municipis, creació d'òrgans desconcentrats, alteració de la capitalitat del municipi i el canvi de nom.
  • L'aprovació inicial del planejament general.
  • L'aprovació del Reglament Orgànic i de les ordenances. 
  • La determinació dels recursos propis de caràcter tributari, l’aprovació i modificació dels pressupostos i l'aprovació dels comptes.
  • L'aprovació de les formes de gestió dels serveis i dels expedients de municipalització.
  • L'acceptació de la delegació de competències feta per altres Administracions Públiques. 
  • L'aprovació de la plantilla de personal i de la relació de llocs de treball, la fixació de la quantia de les retribucions complementàries fixes i periòdiques dels funcionaris i el número i règim del personal eventual. 
  • L'alteració de la qualificació jurídica dels béns de domini públic. 
  • La votació sobre la moció de censura a l'Alcalde i sobre la qüestió de confiança plantejada per ell.

Formen el ple municipal els 21 regidors de l’Ajuntament. Les sessions dels plens estan obertes al públic i es realitzen l’últim dimarts de cada mes. Podeu consultar les actes del Ple, des del 1752, a l'Arxiu Municipal.

Any 2017 (12)

Any 2015 (18)

Any 2013 (16)

Any 2011 (17)

Any 2016 (15)

Any 2014 (16)

Any 2012 (15)

Ajuntament de Palafrugell

Calella, Llafranc, Llofriu, Tamariu

Carrer Cervantes, 16 · 17200 Palafrugell
972 613 100 ·  ajuntament@palafrugell.cat
P1712400I

No heu trobat el que buscàveu?