Destaquem

Ordre del dia del Ple del mes d'agost

El Ple es celebra el darrer dimarts de cada mes

Ajut econòmic als pensionistes per despeses de l'habitatge

Del 18 d'agost al 29 de setembre de 2017

Comunicació de dades d'empreses per a notificacions

Del model presencial al model electrònic

Subvencions als establiments comercials i activitats econòmiques

Per inversions realitzades entre el setembre de 2016 i l'agost de 2017

Carpeta ciutadana

Consulta d'informació i realització de tràmits