Destaquem

Ordre del dia del Ple del mes de juliol

El Ple es celebra el darrer dimarts de cada mes

Comunicació de dades d'empreses per a notificacions

Del model presencial al model electrònic

Subvencions als establiments comercials i activitats econòmiques

Per inversions realitzades entre el setembre de 2016 i l'agost de 2017

Carpeta ciutadana

Consulta d'informació i realització de tràmits