Per fer un tràmit a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) els dimarts a la tarda (a partir de les 13.00h) cal demanar cita prèvia. Demaneu-la a seu.palafrugell.cat/tramits/cita-previa o trucant al telèfon 972 613 100

Instal·lació de parades de venda no sedentària amb motiu de diades, ocasions assenyalades i temporada d'estiu als nuclis de Calella, Llafranc i Tamariu

Fora de termini

Què és?

És el tràmit per participar en la convocatòria pública per a l'atorgament de les autoritzacions d'ús privatiu, en règim de concurrència competitiva, per a la instal·lació de parades de venda no sedentària amb motiu de diades, ocasions assenyalades i per la temporada d'estiu, als nuclis turístics de Calella de Palafrugell, Llafranc i Tamariu, i la creació d'una llista d'espera.

L'atorgament de les llicències i la confecció de la llista d'espera es farà en funció de la puntuació total obtinguda, segons els criteris d'adjudicació especificats a la bases.

Espais disponibles

 • Espai de Calella (Passeig de Canadell): 10 parades (4 Tipus 1 i 6 Tipus 2)
 • Espai de Llafranc (Passeig Cipsela): 11 parades (6 Tipus 1 i 5 Tipus 2)
 • Espai de Tamariu (Passeig del Mar): 8 parades (7 Tipus 1 i 1 Tipus 2)
 • Espai Havaneres de Calella Mercat 1 (Passeig del Canadell): 26 parades (18 Tipus 1 i 8 Tipus 2)
 • Espai Havaneres de Calella Mercat 2 (Passeig del Canadell): 12 parades (8 Tipus 1 i 4 Tipus 2)

Qui ho pot demanar?

Les persones físiques o jurídiques legalment constituïdes, amb plena capacitat d'obrar, que compleixin els requisits establerts a les bases.

Com es fa?

El tràmit es pot fer presencialment (només en el cas de les persones físiques) o bé en línia des d'aquesta mateixa pàgina. La documentació que cal presentar és la següent:

 • Model de sol·licitud
 • Annex 2. Declaració responsable (el model que calgui, en funció de si es tracta d'una persona física o bé jurídica)
 • Annex 3. Model d'oferta tècnica

Qui té l'obligació de tramitar en línia?

Les persones jurídiques (societats, associacions, etc.) i també les persones que exerceixin una activitat professional que requereixi col·legiació obligatòria (advocats, procuradors, enginyers tècnics, arquitectes, metges, etc.) estan obligades a relacionar-se amb l'Ajuntament a través de mitjans electrònics per a la realització de qualsevol tràmit.

On es fa presencialment?

Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC)

Plaça de l'Església, 8 (Can Rosés)
17200 Palafrugell

Horari

Dilluns, dimecres, dijous i divendres, de 08.30 a 13.00 h
Dimarts, de 08.30 a 18.00 h (excepte Setmana Santa, juliol, agost i Nadal, que serà fins a les 13.00 h)
Per ser atès/a els dimarts a la tarda, a partir de les 13.00h, cal demanar cita prèvia

Quan es fa?

La presentació de les sol·licituds es podrà fer des del dia 20 de maig fins al 3 de juny de 2022 (ambdós inclosos).

Quin cost té?

El tràmit és gratuït. Un cop adjudicat l'espai, caldrà fer la liquidació de taxa que correspongui, d'acord amb el que preveuen les bases.

Temps de tramitació

3 mesos com a màxim.

Representació

Si s'actua per mitjà d'un representant caldrà acreditar la representació per alguna de les formes següents:

 • Inscripció de la representació al Registre d'apoderaments.
 • Presentació per via electrònica del model de representació o bé d'una escriptura de poders amb signatura electrònica per part del representat.
 • Presentació per via presencial (a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament o per qualsevol dels mitjans admesos a l'article 16.4 de la Llei 39/2015) del model de representació o bé d'una escriptura de poders amb signatura manuscrita per part del representat.

La representació pot referir-se a un tràmit en concret o a tots els tràmits que es fan davant l'Ajuntament.

Observacions

Les autoritzacions de l'oferta pública tindran vigència per les dates que es fixen per cada mercat. Un cop extingida l'autorització, aquesta podrà ésser objecte de pròrroga per anualitat, sempre que la durada total, incloses les pròrrogues, no excedeixi de 4 anualitats.

En aquest sentit, la persona adjudicatària haurà de sol·licitar a l'Ajuntament la pròrroga de forma expressa, abans del dia 30 de novembre de l'any en curs.

La informació que us donem té únicament caràcter orientatiu. Així doncs, no modifica ni substitueix les disposicions normatives que regulen els diferents procediments administratius, per tant, no pot originar drets o obligacions que no estiguin previstos per la legislació.

Com es fa la tramitació en línia?

1 Ompliu el model de sol·licitud i el deseu al vostre ordinador

2 Si heu d'adjuntar altres documents, el format obligatori és PDF

3 Accediu a la tramitació en línia (necessitareu un certificat digital com l'idCAT, l'idCAT Mòbil, el DNI electrònic...)

4 Ompliu i envieu el formulari en línia i hi adjunteu el model de sol·licitud que heu desat anteriorment i també la resta de documents

5 Si heu d'adjuntar documents més grans de 50 Mb, podeu fer-ho mitjançant l'enllaç que trobareu més avall. En primer lloc cal haver tramitat la sol·licitud en línia

Tramitació en línia

Heu de presentar documents grans?

Presentació de documents de més de 50 Mb

Darrera actualització

dimarts, 19 setembre 2023 10:58

Teniu problemes a l'hora de fer un tràmit en línia? Consulteu les Preguntes més freqüents

Ajuntament de Palafrugell

Calella, Llafranc, Llofriu, Tamariu

Carrer Cervantes, 16 · 17200 Palafrugell
972 613 100 ·  ajuntament@palafrugell.cat
P1712400I

Mapa d'ubicació de l'Ajuntament de Palafrugell

No heu trobat el que buscàveu?

Ajuntament de Palafrugell
Institut de Promociò Econòmica de Palafrugell
Museu del Suro de Palafrugell
Fundació Palafrugell Gent Gran
Unió Europea FEDER
Diputació de Girona
Segell Premi Administració Oberta 2022
Segell Premi Administració Oberta 2019
Segell Premi Administració Oberta 2018
Segell Premi Administració Oberta 2017
Segell Infoparticipa 2014
Llicència Creative Commons