Per fer un tràmit a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) els dimarts a la tarda (a partir de les 13.00h) cal demanar cita prèvia. Demaneu-la a seu.palafrugell.cat/tramits/cita-previa o trucant al telèfon 972 613 100

Comunicació prèvia de primera utilització d'edificis

En termini

Què és?

Es tracta de la comprovació de les condicions d'habitabilitat dels edificis que han sofert obres majors, ja sigui per reforma o per nova construcció. És necessària un cop finalitzades les obres.

Qui ho pot demanar?

Les mateixes persones físiques o jurídiques que han sol·licitat una llicència d'obra major.

Com es fa?

El tràmit es pot fer en línia des d'aquesta mateixa pàgina, o bé presencialment (només en el cas de persones físiques).

Cal presentar la documentació següent:

  • Model de sol·licitud.
  • Declaració responsable de la direcció facultativa.
  • Certificat original de final d'obra emès pel tècnic director.
  • Document d'alta del Centre de Gestió Cadastral (model 900D).
  • Escriptura de declaració d'obra nova.

Un cop presentada la documentació, es farà arribar la carta pagament a la persona sol·licitant per tal que faci la liquidació de la taxa corresponent.

Qui té l'obligació de tramitar en línia?

Les persones jurídiques (societats, associacions, etc.) i també les persones que exerceixin una activitat professional que requereixi col·legiació obligatòria (advocats, procuradors, enginyers tècnics, arquitectes, metges, etc.) estan obligades a relacionar-se amb l'Ajuntament a través de mitjans electrònics per a la realització de qualsevol tràmit.

On es fa presencialment?

Àrea d'Urbanisme

Carrer de Cervantes, 16
17200 Palafrugell

Horari

De dilluns a divendres, de 9 a 13 h
  • Telèfon 972 613 100

Quan es fa?

El tràmit es pot fer durant tot l'any.

Quin cost té?

L'import de la taxa a pagar varia en funció del concepte:

Concepte Import
Grups d'habitatges en pisos o apartaments en blocs, per cada pis o apartament 38,40 euros
Edificis destinats a un sol habitatge 47,80 euros
Restaurants cafeteries i similars i comerços subjectes a l'IAE 47,80 euros
Tota classe de magatzems destinats a la indústria i el comerç 47,80 euros
Tot tipus de garatges i trasters
a) Fins a tres vehicles o places per habitatge 47,80 euros
b) Amb capacitat superior a tres vehicles o places, per plaça addicional 38,40 euros
c) Per cada traster 38,40 euros
Per piscina 47,80 euros

Temps de tramitació

La comunicació es tramita en el termini d'1 mes, com a màxim. Si no es denega expressament, s'entén que la comunicació està atorgada passat aquest període.

Representació

Si s'actua per mitjà d'un representant caldrà acreditar la representació per alguna de les formes següents:

  • Inscripció de la representació al Registre d'apoderaments.
  • Presentació per via electrònica del model de representació o bé d'una escriptura de poders amb signatura electrònica per part del representat.
  • Presentació per via presencial (a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament o per qualsevol dels mitjans admesos a l'article 16.4 de la Llei 39/2015) del model de representació o bé d'una escriptura de poders amb signatura manuscrita per part del representat.

La representació pot referir-se a un tràmit en concret o a tots els tràmits que es fan davant l'Ajuntament.

Observacions

S'ha de demanar la primera utilització d'edificis dins el mes següent a la data d'acabament de les obres.

Caldrà aportar una còpia dels poders en el cas d'actuar en representació d'una persona jurídica. En el cas d'actuar en representació d'una altra persona física, s'haurà d'aportar els poders o una autorització per escrit i signada per la persona representada.

Podrà requerir-se altra documentació si es considera necessària en casos particulars o com a resultat de l'aplicació de normativa específica.

La informació que us donem té únicament caràcter orientatiu. Així doncs, no modifica ni substitueix les disposicions normatives que regulen els diferents procediments administratius, per tant, no pot originar drets o obligacions que no estiguin previstos per la legislació.

Com es fa la tramitació en línia?

1 Ompliu el model de sol·licitud i el deseu al vostre ordinador

2 Si heu d'adjuntar altres documents, el format obligatori és PDF

3 Accediu a la tramitació en línia (necessitareu un certificat digital com l'idCAT, l'idCAT Mòbil, el DNI electrònic...)

4 Ompliu i envieu el formulari en línia i hi adjunteu el model de sol·licitud que heu desat anteriorment i també la resta de documents

5 Si heu d'adjuntar documents més grans de 50 Mb, podeu fer-ho mitjançant l'enllaç que trobareu més avall. En primer lloc cal haver tramitat la sol·licitud en línia

Tramitació en línia

Heu de presentar documents grans?

Presentació de documents de més de 50 Mb

Darrera actualització

dimarts, 19 setembre 2023 11:46

Teniu problemes a l'hora de fer un tràmit en línia? Consulteu les Preguntes més freqüents

Ajuntament de Palafrugell

Calella, Llafranc, Llofriu, Tamariu

Carrer Cervantes, 16 · 17200 Palafrugell
972 613 100 ·  ajuntament@palafrugell.cat
P1712400I

Mapa d'ubicació de l'Ajuntament de Palafrugell

No heu trobat el que buscàveu?

Ajuntament de Palafrugell
Institut de Promociò Econòmica de Palafrugell
Museu del Suro de Palafrugell
Fundació Palafrugell Gent Gran
Unió Europea FEDER
Diputació de Girona
Segell Premi Administració Oberta 2022
Segell Premi Administració Oberta 2019
Segell Premi Administració Oberta 2018
Segell Premi Administració Oberta 2017
Segell Infoparticipa 2014
Llicència Creative Commons