Per fer un tràmit a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) els dimarts a la tarda (a partir de les 13.00h) cal demanar cita prèvia. Demaneu-la a seu.palafrugell.cat/tramits/cita-previa o trucant al telèfon 972 613 100

Comunicació de transmissió d'activitat, d'acord amb la Llei de facilitació de l'activitat econòmica

En termini

Què és?

És una comunicació que cal fer quan una activitat canvia de persona titular.

Qui ho pot demanar?

El nou titular de l'activitat.

Com es fa?

El tràmit cal fer-lo en línia des d'aquesta mateixa pàgina. La documentació necessària és la següent:

  • Model de sol·licitud, signat electrònicament.
  • Document acreditatiu del pagament de la taxa corresponent.
  • Fotocòpia del NIF/CIF del nou titular.
  • Fotocòpia del NIE, passaport i permís de residència del nou titular, per estrangers.
  • Fotocòpia de la declaració censal de l'Agència Tributària (model 036), o de l'alta de l'IAE del nou titular.

També caldrà aportar la documentació següent, si escau:

  • Còpia del títol de propietat/del contracte de lloguer, cessió d'ús o qualsevol altra forma admesa en dret.
  • Fotocòpia de la documentació que identifiqui el representant i la persona qui representi, en el seu cas.

La sol·licitud haurà d'estar signada electrònicament pel nou titular.

Qui té l'obligació de tramitar en línia?

D'acord amb l'article 7 de la Llei 18/2020, de 28 de desembre, de facilitació de l'activitat econòmica, els emprenedors i els titulars de les activitats econòmiques, i les persones autoritzades per aquests o llurs representants tenen l'obligació de relacionar-se digitalment amb les administracions públiques implicades.

Quan es fa?

El tràmit es pot fer durant tot l'any.

Quin cost té?

Els canvis de titularitat de les activitats, tributaran per una quota de 95,10 euros.

Els canvis de titularitat de les activitats entre familiars de primer grau tributaran al 50% de la tarifa esmentada anteriorment. Per acreditar el grau es demanarà el llibre de família i el document d'identitat, excepte ens aquells casos de persones empadronades al municipi, en els quals es comprovarà d'ofici.

Temps de tramitació

Les comunicacions presentades d'acord amb el que estableix la normativa vigent, són eficaces des de la seva entrada a la finestreta única empresarial (a través de l'Ajuntament, l'OGE o el Canal Empresa), moment a partir del qual es pot exercir l'activitat comunicada, sempre que es disposi del comprovant de pagament de la taxa corresponent. No hi ha resolució. La presentació de la comunicació faculta l'Administració per verificar la conformitat de les dades que s'hi contenen.

Representació

Si s'actua per mitjà d'un representant caldrà acreditar la representació presentant per via electrònica el model de representació o bé una escriptura de poders amb signatura electrònica per part del representat.

O bé acreditar la inscripció de la representació al Registre d'apoderaments.

La representació pot referir-se a un tràmit en concret o a tots els tràmits que es fan davant l'Ajuntament.

Observacions

En el cas de voler instal·lar un rètol caldrà demanar la corresponent llicència a l'Àrea d'Urbanisme.

La informació que us donem té únicament caràcter orientatiu. Així doncs, no modifica ni substitueix les disposicions normatives que regulen els diferents procediments administratius, per tant, no pot originar drets o obligacions que no estiguin previstos per la legislació.

Com es fa la tramitació en línia?

1 Ompliu el model de sol·licitud i el deseu al vostre ordinador

2 Si heu d'adjuntar altres documents, el format obligatori és PDF

3 Accediu a la tramitació en línia (necessitareu un certificat digital com l'idCAT, l'idCAT Mòbil, el DNI electrònic...)

4 Ompliu i envieu el formulari en línia i hi adjunteu el model de sol·licitud que heu desat anteriorment i també la resta de documents

5 Si heu d'adjuntar documents més grans de 50 Mb, podeu fer-ho mitjançant l'enllaç que trobareu més avall. En primer lloc cal haver tramitat la sol·licitud en línia

Tramitació en línia

Heu de presentar documents grans?

Presentació de documents de més de 50 Mb

Darrera actualització

dimarts, 19 setembre 2023 11:12

Teniu problemes a l'hora de fer un tràmit en línia? Consulteu les Preguntes més freqüents

Ajuntament de Palafrugell

Calella, Llafranc, Llofriu, Tamariu

Carrer Cervantes, 16 · 17200 Palafrugell
972 613 100 ·  ajuntament@palafrugell.cat
P1712400I

Mapa d'ubicació de l'Ajuntament de Palafrugell

No heu trobat el que buscàveu?

Ajuntament de Palafrugell
Institut de Promociò Econòmica de Palafrugell
Museu del Suro de Palafrugell
Fundació Palafrugell Gent Gran
Unió Europea FEDER
Diputació de Girona
Segell Premi Administració Oberta 2022
Segell Premi Administració Oberta 2019
Segell Premi Administració Oberta 2018
Segell Premi Administració Oberta 2017
Segell Infoparticipa 2014
Llicència Creative Commons