Per fer un tràmit a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) els dimarts a la tarda (a partir de les 13.00h) cal demanar cita prèvia. Demaneu-la a seu.palafrugell.cat/tramits/cita-previa o trucant al telèfon 972 613 100

Autorització d'ús d'espais municipals

En termini

Què és?

Es tracta d'un permís per a utilitzar qualsevol dels espais municipals següents (feu clic damunt el nom de cadascun d'ells per veure'n la informació):

 • Can Genís

  Carrer del Progrés, 13
  Telèfon 972 613 104
  Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

  Sala d'actes. Capacitat: 50 persones. Tipus d'ús: reunions, xerrades, projeccions, tallers. Equipament disponible: projector, pantalla i megafonia.

  Punt Òmnia. Capacitat: 18 persones. Tipus d'ús: accés a les tecnologies de la informació i la comunicació. Equipament disponible: 9 ordinadors, projector i pissarra.

  Sala 1 i Sala 2. Capacitat: només amb cadires, 16 persones; amb taules, 8 persones. Tipus d'ús: reunions, tallers, cursos. Equipament disponible: pissarra.

 • Els Ametllers

  Carrer de Barris i Buixó, 35
  Telèfon 972 613 104
  Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

  Activitats que s'hi poden realitzar. Trobades, festivals de fi de curs, concerts, dinars, sopars o altres activitats.

  Quan es pot utilitzar. Les ordenances municipals regulen que l'hora de finalització de les activitats ha de ser a les 23.00 h de la nit. S'ha de tenir en compte que queden inhàbils per a la utilització de Els Ametllers els dies 24, 25, 26 i 31 de desembre i 1,5 i 6 de gener.

  Capacitat. Zona semicoberta 1.000 persones.

  Descripció de l'espai. Zona a l'aire lliure semicoberta amb escenari. Amb sol·licitud prèvia, es poden subministrar contenidors d'escombraries per facilitar la neteja.

 • Ermita de Sant Sebastià

  Carrer de l'Uruguai, s/n

  L'ermita de Sant Sebastià es troba adossada a la façana de ponent de la torre de guaita medieval, que s'alça dalt el promontori que forma el cap de Sant Sebastià. És un edifici d'una sola nau amb dues capelles laterals a cada banda.

  Activitats que s'hi poden realitzar. Oficis religiosos, activitats musicals.

  Capacitat. Entre 60 i 70 persones.

 • La Bòbila

  Carrer de la Garriga, 30
  Telèfon 972 611 172
  Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

  Nau 1 (273m2). És la nau on s'hi ha d'ubicar preferentment el servei de bar i els espais d'accessos i recepció. En quant la infraestructura ho permeti, ha de ser també l'espai on preparar els càterings i manipulació d'alimentació. En casos puntuals i segons les necessitats, s'hi podran també ubicar les activitats que es desenvolupin a les naus 2 i/o 3.

  Nau 2 (408m2). És preferentment un espai d'exposició i mostra de caire artístic. Es consideraran prioritàries aquelles activitats que es proposin des del propi Ajuntament i representin un projecte contemporani d'investigació artística que es realitzi expressament per a l'interior d'aquesta Nau. També tindran condició de prioritàries les mostres de caire col·lectiu. En casos extraordinaris, es podrà usar també la Nau 3.

  Nau 3 (500m2). És preferentment per a esdeveniments de caire cultural i de desenvolupament ciutadà.

 • Sala d'actes del Centre Municipal d'Educació

  Carrer del Bruguerol, 12
  Telèfon 972 304 345
  Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

  Sala d'actes polivalent amb capacitat per a un centenar de persones i possibilitat d'accés independent.

 • Sala d'actes del Museu del Suro

  Placeta del Museu del Suro, s/n
  Telèfon 972 307 825
  Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

  L'auditori-sala d'audiovisuals s'ubica a la planta baixa de la nau sud del Museu. Té una capacitat per a 104 persones assegudes i està equipat amb sistemes de so, dades i projeccions audiovisuals.

 • Sala polivalent de la Biblioteca pública

  Carrer de Sant Martí, 18
  Telèfon 972 304 809
  Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

  Es tracta d'una sala de 102m2 d’ús polivalent, que permet garantir la realització dels següent serveis: activitats culturals, presentacions de llibres, conferències i exposicions, activitats infantils, tallers i audicions musicals.

 • Saló de Plens de l'Ajuntament

  Carrer de Cervantes, 16
  Telèfon 972 613 103
  Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

  Activitats que s'hi poden realitzar. Casaments civils.

  Quan es pot utilitzar. Només els dissabtes al migdia.

  Capacitat. 35 persones.

 • Teatre Municipal

  Carrer de Santa Margarida, 1
  Telèfon 972 61 11 72
  Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

  Activitats que s'hi poden realitzar. Representacions teatrals, concerts, audicions, recitals, projeccions, congressos, conferències, debats ...

  Quan es pot utilitzar. A convenir.

  Capacitat. 470 persones (302 a platea i 168 a l'amfiteatre).

  Equipaments disponibles. Pantalla de cinema, taula de conferències, faristol per a exposicions, equip de so.

  Observacions. Es recomana la utilització d'aquest espai per a una capacitat superior a 75-100 persones.

Qui ho pot demanar?

La Sala d'actes del Centre Municipal d'Educació, la Sala polivalent de la Biblioteca pública, les Sales del Museu del Suro i el Teatre Municipal poden ser utilitzades per qualsevol associació, entitat, col·lectiu, escola o empresa que en demani l'ús.

En el cas de la Bòbila, poden demanar el seu ús aquelles associacions, col·lectius i entitats sense ànim de lucre del municipi. També poden demanar el seu ús altres entitats o grups de caràcter no associatiu i de particulars per a usos puntuals, però s'haurà de valorar en cada cas les finalitats de l'activitat que s'hi vol dur a terme.

En el cas de Can Genís i dels Ametllers, poden demanar el seu ús les entitats o associacions de caire cultural, juvenil, social o educatiu, sense ànim de lucre, i que estiguin inscrites en el Registre municipal d'associacions i entitats, així com les escoles públiques i concertades de Palafrugell. De manera habitual, cal fer la sol·licitud prèviament, amb una antelació mínima de quinze dies a la realització de l'acte.

En el cas de l'Ermita de Sant Sebastià, poden demanar el seu ús aquelles persones que hi vulguin celebrar un ofici religiós, o bé que hi vulguin realitzar una activitat musical.

El el cas del Saló de Plens de l'Ajuntament, poden demanar el seu ús aquelles persones que hi vulguin celebrar un casament civil.

Com es fa?

El tràmit es pot fer presencialment (només en el cas de les persones físiques) o bé en línia des d'aquesta mateixa pàgina. Cal presentar la documentació següent:

 • Model de sol·licitud, tot indicant l'activitat per a la qual es demana l'autorització i els dies i les hores de la seva realització.

En el cas dels Ametllers:

 • Cal dipositar una fiança de 100 euros en el moment de la presentació.
 • Cal omplir la declaració responsable que hi ha en el mateix model de sol·licitud conforme es disposa d'assegurança de responsabilitat civil vigent.
 • Cal adjuntar el justificant de pagament de la fiança.
 • Si es fa una connexió al quadre elèctric dels Ametllers, cal indicar nom i cognoms, DNI i telèfon de contacte del tècnic de so/llums o electricista.

En el cas de la Bòbila:

 • Cal dipositar una fiança de 200 euros en el moment de la presentació.
 • Cal omplir la declaració responsable que hi ha en el mateix model de sol·licitud conforme es disposa d'assegurança de responsabilitat civil vigent.
 • Cal adjuntar el justificant de pagament de la fiança.

Qui té l'obligació de tramitar en línia?

Les persones jurídiques (societats, associacions, etc.) i també les persones que exerceixin una activitat professional que requereixi col·legiació obligatòria (advocats, procuradors, enginyers tècnics, arquitectes, metges, etc.) estan obligades a relacionar-se amb l'Ajuntament a través de mitjans electrònics per a la realització de qualsevol tràmit.

On es fa presencialment?

Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC)

Plaça de l'Església, 8 (Can Rosés)
17200 Palafrugell

Horari

Dilluns, dimecres, dijous i divendres, de 08.30 a 13.00 h
Dimarts, de 08.30 a 18.00 h (excepte Setmana Santa, juliol, agost i Nadal, que serà fins a les 13.00 h)
Per ser atès/a els dimarts a la tarda, a partir de les 13.00h, cal demanar cita prèvia

Quan es fa?

Es pot sol·licitar durant tot l'any.

Quin cost té?

En el cas dels Ametllers, cal dipositar una fiança de 100 euros en el moment de presentar la sol·licitud.

En el cas de la Bòbila, cal dipositar una fiança de 200 euros en el moment de presentar la sol·licitud.

El el cas de l'Ermita de Sant Sebastià, la taxa per a la seva utilització és de 30,20 euros.

En el cas del Saló de Plens de l'Ajuntament, la taxa per a la seva utilització és de 30,20 euros, i la taxa per prestació del servei per oficiar el casament és de 60 euros si la tramitació de l'expedient s'ha iniciat al Jutjat de Pau de Palafrugell o a la Notaria de Palafrugell, o bé de 200 euros en cas contrari.

En el cas del Teatre Municipal, la taxa per a la realització de congressos, convencions, simposis, presentacions o actes de caire social o cultural és la següent:

 • Organitzats per persones físiques o jurídiques sense afany de lucre i amb cobrament d'entrada, 95,00 euros
 • Organitzats per persones físiques o jurídiques amb afany de lucre, 392,00

En el cas del Teatre Municipal, la taxa per a la realització de congressos, convencions, simposis, presentacions o actes de caire no estrictament social o cultural és la següent:

 • Organitzats per persones físiques o jurídiques sense afany de lucre i amb cobrament d'entrada, 95,00 euros
 • Organitzats per persones físiques o jurídiques amb afany de lucre, 1.176,00 euros

En el cas de les Sales del Museu del Suro, les taxes per a la utilització són les següents:

Auditori Miquel Vincke i Meyer:

 • Entitats amb ànim de lucre, matí o tarda: 400 euros
 • Entitats amb ànim de lucre, tot el dia: 600 euros
 • Entitats sense ànim de lucre, matí o tarda: 60 euros
 • Entitats sense ànim de lucre, tot el dia: 100 euros

Sala de la biblioteca Cal Ganxó:

 • Entitats amb ànim de lucre, matí o tarda: 100 euros
 • Entitats amb ànim de lucre, tot el dia: 200 euros
 • Entitats sense ànim de lucre, matí o tarda: 50 euros
 • Entitats sense ànim de lucre, tot el dia: 75 euros

L'ús d'aquestes sales no estarà subjecte a cap taxa quan suposi un interès per al Municipi o bé per al Museu, previ informe justificatiu del Museu del Suro de Palafrugell.

Temps de tramitació

El termini màxim per resoldre una sol·licitud, si en el seu procediment no s'indica el contrari, és de tres mesos a comptar des de la data de presentació de la mateixa.

Representació

Si s'actua per mitjà d'un representant caldrà acreditar la representació per alguna de les formes següents:

 • Inscripció de la representació al Registre d'apoderaments.
 • Presentació per via electrònica del model de representació o bé d'una escriptura de poders amb signatura electrònica per part del representat.
 • Presentació per via presencial (a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament o per qualsevol dels mitjans admesos a l'article 16.4 de la Llei 39/2015) del model de representació o bé d'una escriptura de poders amb signatura manuscrita per part del representat.

La representació pot referir-se a un tràmit en concret o a tots els tràmits que es fan davant l'Ajuntament.

Observacions

La informació que us donem té únicament caràcter orientatiu. Així doncs, no modifica ni substitueix les disposicions normatives que regulen els diferents procediments administratius, per tant, no pot originar drets o obligacions que no estiguin previstos per la legislació.

Com es fa la tramitació en línia?

1 Ompliu el model de sol·licitud i el deseu al vostre ordinador

2 Si heu d'adjuntar altres documents, el format obligatori és PDF

3 Accediu a la tramitació en línia (necessitareu un certificat digital com l'idCAT, l'idCAT Mòbil, el DNI electrònic...)

4 Ompliu i envieu el formulari en línia i hi adjunteu el model de sol·licitud que heu desat anteriorment i també la resta de documents

5 Si heu d'adjuntar documents més grans de 50 Mb, podeu fer-ho mitjançant l'enllaç que trobareu més avall. En primer lloc cal haver tramitat la sol·licitud en línia

Tramitació en línia

Heu de presentar documents grans?

Presentació de documents de més de 50 Mb

Darrera actualització

divendres, 22 desembre 2023 13:12

Teniu problemes a l'hora de fer un tràmit en línia? Consulteu les Preguntes més freqüents

Ajuntament de Palafrugell

Calella, Llafranc, Llofriu, Tamariu

Carrer Cervantes, 16 · 17200 Palafrugell
972 613 100 ·  ajuntament@palafrugell.cat
P1712400I

Mapa d'ubicació de l'Ajuntament de Palafrugell

No heu trobat el que buscàveu?

Ajuntament de Palafrugell
Institut de Promociò Econòmica de Palafrugell
Museu del Suro de Palafrugell
Fundació Palafrugell Gent Gran
Unió Europea FEDER
Diputació de Girona
Segell Premi Administració Oberta 2022
Segell Premi Administració Oberta 2019
Segell Premi Administració Oberta 2018
Segell Premi Administració Oberta 2017
Segell Infoparticipa 2014
Llicència Creative Commons