Per fer un tràmit a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) els dimarts a la tarda (a partir de les 13.00h) cal demanar cita prèvia. Demaneu-la a seu.palafrugell.cat/tramits/cita-previa o trucant al telèfon 972 613 100

Subvencions per a la promoció de les festes de barri

Fora de termini

Què és?

Es tracta d'una convocatòria de subvencions, en règim de concurrència competitiva, que atorga l'Ajuntament de Palafrugell per a l'any 2023, destinades a:

 • Fomentar i promocionar les festes populars de barri de Palafrugell
 • Donar suport a aquelles associacions que les organitzen

La finalitat d'aquests ajuts econòmic és la promoció de les festes dels diversos barris del municipi per tal d'afavorir la cohesió social.

Quantia de les subvencions

L'import total màxim de la dotació econòmica destinada a aquesta convocatòria és de 40.000,00 euros.

L'import mínim de la subvenció és de 500 euros per a cada associació, mentre que l'import màxim vindrà determinat pels punts obtinguts segons les bases de la convocatòria. En qualsevol cas, el percentatge màxim de finançament per al conjunt d'activitats de l'associació és del 90%.

Despeses subvencionables

Seran totes aquelles despeses que de manera indubtable responguin a la realització de festes de barri i s'hagin realitzat entre l'1 de juny i el 15 de setembre de 2023 (ambdós inclosos).

Qui ho pot demanar?

Podran ser beneficiàries d'aquestes subvencions les associacions veïnals de Calella de Palafrugell, Llafranc, Tamariu, Llofriu, La Punxa, Piverd, Camp d'en Prats, Vilaseca-Bruguerol, Mas Mascort i carrer Ample, sempre i quan no estiguin afectades per cap de les prohibicions esmentades a l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (LGS).

En qualsevol cas, els requisits a complir per part de les associacions beneficiàries són els següents:

 1. Estar inscrites al Registre d'Associacions de l'Ajuntament
 2. Estar al corrent de les obligacions fiscals amb Hisenda, la Seguretat Social i l'Ajuntament

Com es fa?

Les sol·licituds s'hauran de presentar de manera telemàtica. La documentació que cal enviar és la següent:

 • Model de sol·licitud
 • Formulari d'activitats
 • Formulari de pressupost
 • Pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil (RC), o declaració responsable en cas de no disposar de pòlissa
 • Formulari d'actualització de dades al Registre municipal d'associacions

L'Ajuntament, d'ofici, verificarà el compliment dels requisits de les associacions sol·licitants:

 • Estar al corrent de les obligacions fiscals amb Hisenda i la Seguretat Social.

Per qualsevol dubte sobre la tramitació us podeu posar en contacte amb l'àrea de Govern Obert a través de l'adreça Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. o al 972 61 31 00 extensió 1022.

Justificació de la subvenció

La data màxima per presentar la justificació de la subvenció atorgada serà el dia 29 de setembre de 2023. La documentació a presentar per justificar la subvenció rebuda serà la següent:

 • Compte justificatiu de subvencions amb la relació de despeses, detallada per factures i proveïdors, signada pel/la secretari/a o tresorer/a
 • En cas de subvencions superiors a 3.000,00 euros, cal adjuntar les factures en format PDF relacionades en el document de relació de despeses (les subvencions inferiors a 3.000,00 euros no requereixen que siguin enviades les factures)
 • En el cas de factures superiors a 2.500,00 euros s'haurà d'adjuntar el comprovant de transferència del pagament de l'esmentada factura

L'associació té l'obligació de conservar les factures originals durant un termini de 4 anys per si l'Ajuntament hagués d'exercir un control financer de les subvencions atorgades.

 

Qui té l'obligació de tramitar en línia?

Les persones jurídiques (societats, associacions, etc.) i també les persones que exerceixin una activitat professional que requereixi col·legiació obligatòria (advocats, procuradors, enginyers tècnics, arquitectes, metges, etc.) estan obligades a relacionar-se amb l'Ajuntament a través de mitjans electrònics per a la realització de qualsevol tràmit.

Quan es fa?

El termini de presentació de sol·licituds comença el dia 25 d'abril i finalitza el dia 15 de maig de 2023 (ambdós inclosos).

Quin cost té?

La tramitació de la sol·licitud és gratuïta.

Temps de tramitació

El termini màxim per resoldre i notificar el resultat de la convocatòria és de 30 dies hàbils, a comptar des de la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.

Una vegada transcorregut aquest termini sense que hi hagi una resolució, els sol·licitants podran entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu.

Representació

Si s'actua per mitjà d'un representant caldrà acreditar la representació per alguna de les formes següents:

 • Inscripció de la representació al Registre d'apoderaments.
 • Presentació per via electrònica del model de representació o bé d'una escriptura de poders amb signatura electrònica per part del representat.
 • Presentació per via presencial (a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament o per qualsevol dels mitjans admesos a l'article 16.4 de la Llei 39/2015) del model de representació o bé d'una escriptura de poders amb signatura manuscrita per part del representat.

La representació pot referir-se a un tràmit en concret o a tots els tràmits que es fan davant l'Ajuntament.

Observacions

La informació que us donem té únicament caràcter orientatiu. Així doncs, no modifica ni substitueix les disposicions normatives que regulen els diferents procediments administratius, per tant, no pot originar drets o obligacions que no estiguin previstos per la legislació.

Com es fa la tramitació en línia?

1 Ompliu el model de sol·licitud i el deseu al vostre ordinador

2 Si heu d'adjuntar altres documents, el format obligatori és PDF

3 Accediu a la tramitació en línia (necessitareu un certificat digital com l'idCAT, l'idCAT Mòbil, el DNI electrònic...)

4 Ompliu i envieu el formulari en línia i hi adjunteu el model de sol·licitud que heu desat anteriorment i també la resta de documents

5 Si heu d'adjuntar documents més grans de 50 Mb, podeu fer-ho mitjançant l'enllaç que trobareu més avall. En primer lloc cal haver tramitat la sol·licitud en línia

Tramitació en línia

Heu de presentar documents grans?

Presentació de documents de més de 50 Mb

Darrera actualització

dimarts, 19 setembre 2023 10:58

Teniu problemes a l'hora de fer un tràmit en línia? Consulteu les Preguntes més freqüents

Ajuntament de Palafrugell

Calella, Llafranc, Llofriu, Tamariu

Carrer Cervantes, 16 · 17200 Palafrugell
972 613 100 ·  ajuntament@palafrugell.cat
P1712400I

Mapa d'ubicació de l'Ajuntament de Palafrugell

No heu trobat el que buscàveu?

Ajuntament de Palafrugell
Institut de Promociò Econòmica de Palafrugell
Museu del Suro de Palafrugell
Fundació Palafrugell Gent Gran
Unió Europea FEDER
Diputació de Girona
Segell Premi Administració Oberta 2022
Segell Premi Administració Oberta 2019
Segell Premi Administració Oberta 2018
Segell Premi Administració Oberta 2017
Segell Infoparticipa 2014
Llicència Creative Commons