Per fer un tràmit a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) els dimarts a la tarda (a partir de les 13.00h) cal demanar cita prèvia. Demaneu-la a seu.palafrugell.cat/tramits/cita-previa o trucant al telèfon 972 613 100

Ocupació de la via pública amb taules i cadires, expositors o altres elements

En termini

Què és?

És el permís que dóna l'Ajuntament per ocupar la via pública amb taules i cadires (ja siguin descobertes o amb para-sols, amb mampares o amb estructura fixa de cobriment i tancament), expositors (verticals o horitzontals), congeladors de gelats, màquines d'atracció infantil, jardineres, estufes de gas o mostradors a la via pública. Ja sigui per a ús comercial com per a ús particular (en aquest darrer cas, al Passeig Marítim de Calella, Llafranc o Tamariu).

Qui ho pot demanar?

Bars, cafeteries, restaurants i altres establiments del terme municipal, o bé particulars que visquin al Passeig Marítim de Calella, Llafranc o Tamariu, que facin una ocupació de la via pública amb qualsevol dels elements descrits anteriorment.

Com es fa?

El tràmit es pot fer presencialment (només en el cas de les persones físiques) o bé en línia des d'aquesta mateixa pàgina. Cal aportar la documentació següent:

 • Model de sol·licitud, tot indicant les dades personals i les de l'establiment.
 • Model de declaració responsable de disposició d'assegurança de responsabilitat civil (es troba dins el model de sol·licitud).
 • Plànol de situació i croquis de l'ocupació.

En el cas de sol·licitud de renovació de les estructures de les terrasses comercials o particulars:

 • Projecte bàsic de l'estructura de cobriment i/o tancament.

En el cas de màquines d'atracció infantil:

 • Croquis acotat i/o fitxa tècnica, una fotografia de l'aparell i un butlletí per part d'un instal·lador autoritzat, conforme la connexió de l'aparell és correcta i compleix el reglament de baixa tensió.

En el cas d'estufes de gas:

 • Informe signat per un facultatiu enginyer o qualsevol altre tècnic competent que dictamini que les estufes compten amb el distintiu CE i que compleixen la normativa aplicable a l'efecte i que es troben a una distància mínima de seguretat de qualsevol tendal, para-sol o altres elements com poden ser faroles i arbres.
 • Declaració de la persona titular de l'explotació que, per a la utilització d'estufes, compleix amb les condicions d'utilització del fabricant de les estufes, manté en vigor l'assegurança de responsabilitat civil que cobreixi la totalitat dels elements de l'ocupació de la via pública, i disposa d'extintors de pols ubicats en un lloc de fàcil accés.

Qui té l'obligació de tramitar en línia?

Les persones jurídiques (societats, associacions, etc.) i també les persones que exerceixin una activitat professional que requereixi col·legiació obligatòria (advocats, procuradors, enginyers tècnics, arquitectes, metges, etc.) estan obligades a relacionar-se amb l'Ajuntament a través de mitjans electrònics per a la realització de qualsevol tràmit.

On es fa presencialment?

Àrea de Qualitat Urbana

Avinguda de Josep Pla, 9
17200 Palafrugell

Horari

De dilluns a divendres, de 9 a 13 h
 • Telèfon 972 613 139

Quan es fa?

De l'1 de gener al 31 de març de cada any. La durada de l'autorització es pot sol·licitar per un any o bé per 4 anys, mentre que la durada de l'ocupació pot ser tot l'any o bé per per períodes de temps (temporada d'estiu, mesos o dies).

Quin cost té?

El pagament de la taxa està regulat a l'ordenança fiscal número 15.

Temps de tramitació

Tres mesos, com a màxim.

Representació

Si s'actua per mitjà d'un representant caldrà acreditar la representació per alguna de les formes següents:

 • Inscripció de la representació al Registre d'apoderaments.
 • Presentació per via electrònica del model de representació o bé d'una escriptura de poders amb signatura electrònica per part del representat.
 • Presentació per via presencial (a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament o per qualsevol dels mitjans admesos a l'article 16.4 de la Llei 39/2015) del model de representació o bé d'una escriptura de poders amb signatura manuscrita per part del representat.

La representació pot referir-se a un tràmit en concret o a tots els tràmits que es fan davant l'Ajuntament.

Observacions

Caldrà aportar una còpia dels poders en el cas d'actuar en representació d'una persona jurídica. En el cas d'actuar en representació d'una altra persona física, s'haurà d'aportar els poders o una autorització per escrit i signada per la persona representada.

Podrà requerir-se altra documentació si es considera necessària en casos particulars o com a resultat de l’aplicació de normativa específica.

La informació que us donem té únicament caràcter orientatiu. Així doncs, no modifica ni substitueix les disposicions normatives que regulen els diferents procediments administratius ni, per tant, pot originar drets o obligacions que no estiguin previstos per la legislació.

Com es fa la tramitació en línia?

1 Ompliu el model de sol·licitud i el deseu al vostre ordinador

2 Si heu d'adjuntar altres documents, el format obligatori és PDF

3 Accediu a la tramitació en línia (necessitareu un certificat digital com l'idCAT, l'idCAT Mòbil, el DNI electrònic...)

4 Ompliu i envieu el formulari en línia i hi adjunteu el model de sol·licitud que heu desat anteriorment i també la resta de documents

5 Si heu d'adjuntar documents més grans de 50 Mb, podeu fer-ho mitjançant l'enllaç que trobareu més avall. En primer lloc cal haver tramitat la sol·licitud en línia

Tramitació en línia

Heu de presentar documents grans?

Presentació de documents de més de 50 Mb

Darrera actualització

dimarts, 19 setembre 2023 11:45

Teniu problemes a l'hora de fer un tràmit en línia? Consulteu les Preguntes més freqüents

Ajuntament de Palafrugell

Calella, Llafranc, Llofriu, Tamariu

Carrer Cervantes, 16 · 17200 Palafrugell
972 613 100 ·  ajuntament@palafrugell.cat
P1712400I

Mapa d'ubicació de l'Ajuntament de Palafrugell

No heu trobat el que buscàveu?

Ajuntament de Palafrugell
Institut de Promociò Econòmica de Palafrugell
Museu del Suro de Palafrugell
Fundació Palafrugell Gent Gran
Unió Europea FEDER
Diputació de Girona
Segell Premi Administració Oberta 2022
Segell Premi Administració Oberta 2019
Segell Premi Administració Oberta 2018
Segell Premi Administració Oberta 2017
Segell Infoparticipa 2014
Llicència Creative Commons