Per fer un tràmit a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) els dimarts a la tarda (a partir de les 13.00h) cal demanar cita prèvia. Demaneu-la a seu.palafrugell.cat/tramits/cita-previa o trucant al telèfon 972 613 100

Ocupació de la via pública amb atraccions de fires

Fora de termini

Què és?

És el permís que dóna l'Ajuntament per a la instal·lació d'una atracció de fira a la via pública.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol firaire que hi estigui interessat.

Com es fa?

El tràmit es pot fer presencialment (només en el cas de les persones físiques) o bé en línia des d'aquesta mateixa pàgina. Cal aportar la documentació següent:

 • Model de sol·licitud
 • Declaració responsable de disposició d'assegurança de responsabilitat civil (la trobareu dins el model de sol·licitud)
 • Plànol de l'atracció a escala 1/100 amb indicació de les dimensions
 • Certificat de legalització de la instal·lació elèctrica de baixa tensió (model emès pel Departament d'Empresa de la Generalitat per a les atraccions de fires ambulants)
 • Certificat de revisió de les instal·lacions de protecció contra incendis
 • Manual d'instruccions i certificat d'homologació o idoneïtat de l'atracció
 • Certificat de la revisió anual de la instal·lació feta per un tècnic competent
 • Certificat de manipulació d'aliments, només en el cas de parades de menjar

A la sol·licitud cal indicar les matricules dels vehicles que accediran al recinte firal:

 • 2 vehicles, com a màxim, per autorització d'atraccions grans
 • 1 vehicle, com a màxim, per autorització d'atraccions petites

Qui té l'obligació de tramitar en línia?

Les persones jurídiques (societats, associacions, etc.) i també les persones que exerceixin una activitat professional que requereixi col·legiació obligatòria (advocats, procuradors, enginyers tècnics, arquitectes, metges, etc.) estan obligades a relacionar-se amb l'Ajuntament a través de mitjans electrònics per a la realització de qualsevol tràmit.

On es fa presencialment?

Àrea de Qualitat Urbana

Avinguda de Josep Pla, 9
17200 Palafrugell

Horari

De dilluns a divendres, de 9 a 13 h
 • Telèfon 972 613 139

Quan es fa?

El tràmit es pot fer, com a màxim, el 15 de maig de l'any en curs.

Quin cost té?

El pagament de la taxa està regulat a l'ordenança fiscal número 15.

Temps de tramitació

Tres mesos, com a màxim.

Representació

Si s'actua per mitjà d'un representant caldrà acreditar la representació per alguna de les formes següents:

 • Inscripció de la representació al Registre d'apoderaments.
 • Presentació per via electrònica del model de representació o bé d'una escriptura de poders amb signatura electrònica per part del representat.
 • Presentació per via presencial (a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament o per qualsevol dels mitjans admesos a l'article 16.4 de la Llei 39/2015) del model de representació o bé d'una escriptura de poders amb signatura manuscrita per part del representat.

La representació pot referir-se a un tràmit en concret o a tots els tràmits que es fan davant l'Ajuntament.

Observacions

Caldrà aportar una còpia dels poders en cas d'actuar en representació d'una persona jurídica. En cas d'actuar en representació d'una altra persona física, s'haurà d'aportar els poders o una autorització per escrit i signada per la persona representada.

Podrà requerir-se altra documentació si es considera necessària en casos particulars o com a resultat de l'aplicació de normativa específica.

La informació que us donem té únicament caràcter orientatiu. Així doncs, no modifica ni substitueix les disposicions normatives que regulen els diferents procediments administratius ni, per tant, pot originar drets o obligacions que no estiguin previstos per la legislació.

Com es fa la tramitació en línia?

1 Ompliu el model de sol·licitud i el deseu al vostre ordinador

2 Si heu d'adjuntar altres documents, el format obligatori és PDF

3 Accediu a la tramitació en línia (necessitareu un certificat digital com l'idCAT, l'idCAT Mòbil, el DNI electrònic...)

4 Ompliu i envieu el formulari en línia i hi adjunteu el model de sol·licitud que heu desat anteriorment i també la resta de documents

5 Si heu d'adjuntar documents més grans de 50 Mb, podeu fer-ho mitjançant l'enllaç que trobareu més avall. En primer lloc cal haver tramitat la sol·licitud en línia

Tramitació en línia

Heu de presentar documents grans?

Presentació de documents de més de 50 Mb

Darrera actualització

dijous, 16 maig 2024 08:27

Teniu problemes a l'hora de fer un tràmit en línia? Consulteu les Preguntes més freqüents

Ajuntament de Palafrugell

Calella, Llafranc, Llofriu, Tamariu

Carrer Cervantes, 16 · 17200 Palafrugell
972 613 100 ·  ajuntament@palafrugell.cat
P1712400I

Mapa d'ubicació de l'Ajuntament de Palafrugell

No heu trobat el que buscàveu?

Ajuntament de Palafrugell
Institut de Promociò Econòmica de Palafrugell
Museu del Suro de Palafrugell
Fundació Palafrugell Gent Gran
Unió Europea FEDER
Diputació de Girona
Segell Premi Administració Oberta 2022
Segell Premi Administració Oberta 2019
Segell Premi Administració Oberta 2018
Segell Premi Administració Oberta 2017
Segell Infoparticipa 2014
Llicència Creative Commons