Per fer un tràmit a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) els dimarts a la tarda (a partir de les 13.00h) cal demanar cita prèvia. Demaneu-la a seu.palafrugell.cat/tramits/cita-previa o trucant al telèfon 972 613 100

Autorització d'accés a les zones amb sistemes de control de pas

En termini

Què és?

Es tracta de la sol·licitud d'autorització per accedir amb un vehicle a les zones del municipi de Palafrugell que disposen de sistemes de control de pas.

L'accés a aquestes zones es troba restringit mitjançant un control fotogràfic d'accés, actiu durant tot l'any. Excepte la zona del Far de Sant Sebastià, on el control està actiu només del 15 de juny al 15 de setembre. Qualsevol vehicle que accedeixi a aquestes zones sense la corresponent autorització serà sancionat.

Zona centre de Palafrugell

Carrers afectats:

 • Carrer dels Valls a partir de la cruïlla amb el Raval Superior (on hi ha ubicada la càmera)
 • Carrer de Cavallers
 • Carrer de la Constància
 • Plaça de l'Església
 • Carrer Major
 • Carrer d'en Vela
 • Carrer de la Notaria
 • Carrer del Consell
 • Carrer del Mercat
 • Carrer de l'Allada
 • Raval Inferior

Zona del carrer de les Botines (Palafrugell)

Carrers afectats:

 • Carrer de les Botines (on hi ha ubicada la càmera)
 • Carrer de Cervantes
 • Carrer del Progrés
 • Carrer de Santa Margarida
 • Plaça Nova
 • Carrer de Sant Sebastià tram entre Plaça Nova i el carrer de les Ànimes

Zona del carrer de la Caritat (Palafrugell)

Carrers afectats:

 • Carrer de la Caritat (on hi ha ubicada la càmera)
 • Carrer de les Quatre Cases

Zona del carrer de la Concòrdia (Palafrugell)

Carrers afectats:

 • Carrer de la Concòrdia

Zona centre de Calella de Palafrugell

Carrers afectats:

 • Carrer de Chopitea a partir de la cruïlla amb el carrer de Lepant (on hi ha ubicada la càmera)
 • Plaça de Sant Pere
 • Carrer de Les Voltes
 • Carrer d'en Calau
 • Carrer de Francesc Estrabau fins la cruïlla amb el carrer del Mediterrani

Zona del Prat Xirlo de Calella de Palafrugell

Carrers afectats:

 • Tram de la Carretera Vella de Calella, entre l'accés des de l'Avinguda del Mar (on hi ha ubicada una càmera) i l'encreuament amb el Carrer de la Primavera (on hi ha ubicada l'altra càmera)

Zona centre de Llafranc

Carrers afectats:

 • Passeig de Cípsela (on hi ha ubicada la càmera) fins a la Plaça del Promontori

Zona del Far de Sant Sebastià (control actiu només del 15 de juny al 15 de setembre)

Carrers afectats:

 • Carrer de l'Uruguai (on hi ha ubicada la càmera)

Qui ho pot demanar?

En termes generals, poden demanar l'autorització les següents persones:

 • Totes les persones residents empadronades a la zona restringida, ja siguin titulars o arrendataris d'un garatge o d'un habitatge.
 • Les persones amb alguna malaltia o amb problemes de mobilitat que hagin d'accedir a la zona restringida, tant si són residents com si fan un ús habitual, sempre que ho acreditin degudament.
 • Les persones que s'allotgin en algun dels establiments hotelers del passeig de Llafranc. En aquest cas, serà el mateix establiment hoteler qui avisi a la Policia Local.
 • Aquelles persones que puntualment han d'accedir a les zones vigilades i previ estudi del cas per part del servei de la Policia Local. 

Com es fa?

La presentació de les sol·licituds es fa a través el formulari Autorització d'accés a les zones amb control de pas.

Si no hi ha oposició expressa, l'Ajuntament de Palafrugell verificarà de forma automatitzada les dades declarades, no tenint que aportar el ciutadà els documents que es relacionen a continuació:

 • DNI o document acreditatiu de la identitat
 • Permís de circulació
 • Certificat del reconeixement de discapacitat

Documentació a presentar

Persones residents en un carrer inclòs en les zones de vigilància

 • DNI o document acreditatiu de la identitat
 • Permís de circulació

Persones amb habitatge o local comercial en propietat

 • DNI o document acreditatiu de la identitat
 • Permís de circulació

Persones amb habitatge, local o garatge llogat

 • DNI o document acreditatiu de la identitat
 • Permís de circulació
 • Contracte de lloguer de l'habitatge
 • Contracte de lloguer del local
 • Contracte de lloguer o autorització del propietari en el cas que el sol·licitant sigui el llogater i no resideixi a la zona

Persones amb mobilitat reduïda o malaltes

 • DNI o document acreditatiu de la identitat
 • Permís de circulació
 • Certificat mèdic
 • Certificat del reconeixement de discapacitat

Persones amb familiar resident a les zones afectades

 • S'ha de fer amb una antelació mínima de 24 hores laborables a l'accés i haurà de ser motivada. En cas que no es pugui preveure, es disposa d'un termini màxim de 24 hores laborables per presentar una justificació.

Empreses de serveis

 • Les empreses de serveis (telefonia, aigua, gas, llum...) hauran de justificar a la llicència d'ocupació de via pública les necessitats de pas pels controls fotogràfics existents i comunicar en el formulari les matricules dels vehicles utilitzats per portar a terme les tasques de càrrega, descàrrega i manteniment relacionades amb l'activitat al formulari.

Empreses constructores

 • Les empreses que tenen llicència urbanística hauran de justificar a la llicència d'ocupació de via pública les necessitats de pas pels controls fotogràfics existents. La llicència d'ocupació de via pública establirà els criteris específics d'atorgament d'autoritzacions de pas pe les zones d'accés amb control fotogràfic. Una vegada aprovat el permís per la llicència, les empreses de serveis hauran d'emplenar el formulari a la seu electrònica.

Empreses proveïdores

 • Els propietaris d'una activitat ubicada dins de la zona afectada pel sistema de control, sense zona de càrrega i descàrrega ordenada, hauran de donar d'alta als proveïdors que habitualment hagin de portar a terme operacions de càrrega i descàrrega de mercaderies al seu establiment en les mateixes condicions que els vehicles de la seva propietat. Una vegada aprovat el permís per la llicència, les empreses de serveis hauran de comunicar a través del formulari les matricules dels vehicles utilitzats per portar a terme les tasques de càrrega, descàrrega i manteniment relacionades amb l'activitat.
 • Si és imprescindible que hi accedeixi un proveïdor no habitual, cal sol·licitar una autorització puntual.
 • En els sectors afectats pels sistemes de control de trànsit amb zones de càrrega i descàrrega ordenada, els vehicles que hagin de portar a terme operacions de càrrega i descàrrega de mercaderies podran creuar el control de pas en els horaris indicats a la senyalització vertical corresponent.

Vehicles especials

 • Els serveis d'emergències, vehicles de transport adaptat de serveis públics o centres de dia, serveis públics de grues i mecànics i taxis de Palafrugell tindran dret a autorització de pas per a tots els controls d'accés fotogràfic.

Accés a centres educatius

 • La comunitat escolar i els pares i mares dels alumnes de la llar d'infants ubicada dins una zona afectada hauran de demanar autorització a través del formulari per tal d'accedir a la zona afectada pel control fotogràfic i només hi podran accedir durant l'horari d'entrada i sortida de la llar d'infants.
 • Si és imprescindible que hi accedeixi algun integrant de la comunitat escolar fora de l'horari d’entrada i sortida establert, caldrà sol·licitar una autorització puntual.

Usuaris port de Llafranc

 • Els usuaris del port de Llafranc hauran d'accedir amb les seves embarcacions pel carrer de Carudo. Excepcionalment, quan per les dimensions de les embarcacions aquests usuaris no pugin accedir pel carrer de Carudo, hauran de demanar la corresponent autorització puntual d'accés pel Passeig de Cipsela.

Quan es fa?

El tràmit es pot fer durant tot l'any.

Les autoritzacions poden ser permanents, temporals o puntuals.

 1. L'autorització permanent és aquella autorització de vigència indefinida.
 2. L'autorització temporal és aquella autorització que s'atorga als vehicles per un temps determinat.
 3. L'autorització puntual té una vigència de 24 hores. Es consideren supòsits excepcionals d'accés els següents: trasllat de familiars malalts, inclemències meteorològiques greus, familiars i amics amb mobilitat reduïda, avaries i urgències mèdiques.

Quin cost té?

El tràmit és gratuït.

Temps de tramitació

El tràmit es realitza en el mateix moment de presentar la sol·licitud.

Representació

Si s'actua per mitjà d'un representant caldrà acreditar la representació per alguna de les formes següents:

 • Inscripció de la representació al Registre d'apoderaments.
 • Presentació per via electrònica del model de representació o bé d'una escriptura de poders amb signatura electrònica per part del representat.
 • Presentació per via presencial (a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament o per qualsevol dels mitjans admesos a l'article 16.4 de la Llei 39/2015) del model de representació o bé d'una escriptura de poders amb signatura manuscrita per part del representat.

La representació pot referir-se a un tràmit en concret o a tots els tràmits que es fan davant l'Ajuntament.

Observacions

La sol·licitud s'ha de fer amb una antelació mínima de 24 hores laborables a l'accés. En el cas que no es pugui preveure, els titulars del vehicle disposaran d'un termini màxim de 24 hores laborables per presentar una justificació.

Els vehicles autoritzats s'introduiran a la plataforma digital de control de matrícules i no hauran de portar cap distintiu identificatiu al cotxe.

La informació que us donem té únicament caràcter orientatiu. Així doncs, no modifica ni substitueix les disposicions normatives que regulen els diferents procediments administratius, per tant, no pot originar drets o obligacions que no estiguin previstos per la legislació.

Darrera actualització

dijous, 23 maig 2024 10:22

Teniu problemes a l'hora de fer un tràmit en línia? Consulteu les Preguntes més freqüents

Ajuntament de Palafrugell

Calella, Llafranc, Llofriu, Tamariu

Carrer Cervantes, 16 · 17200 Palafrugell
972 613 100 ·  ajuntament@palafrugell.cat
P1712400I

Mapa d'ubicació de l'Ajuntament de Palafrugell

No heu trobat el que buscàveu?

Ajuntament de Palafrugell
Institut de Promociò Econòmica de Palafrugell
Museu del Suro de Palafrugell
Fundació Palafrugell Gent Gran
Unió Europea FEDER
Diputació de Girona
Segell Premi Administració Oberta 2022
Segell Premi Administració Oberta 2019
Segell Premi Administració Oberta 2018
Segell Premi Administració Oberta 2017
Segell Infoparticipa 2014
Llicència Creative Commons