Teniu problemes a l'hora de fer un tràmit en línia? Consulteu les Preguntes més freqüents

Autorització d'accés a les zones amb sistemes de control de pas

Què és?

Es tracta de la sol·licitud d'autorització per accedir a les 4 zones del municipi de Palafrugell amb sistemes de control de pas; la zona centre de Palafrugell (accedint pel carrer dels Valls), la zona del carrer de la Caritat, la zona centre de Calella de Palafrugell (accedint pel carrer de Chopitea) i el carrer de la Concòrdia.

L'accés a aquestes zones es troba restringit mitjançant un control fotogràfic d'accés. Qualsevol vehicle que accedeixi a aquestes zones sense la corresponent autorització serà sancionat. Aquesta limitació en el trànsit rodat permet augmentar la qualitat de vida dels veïns de les zones i també la afavorir la circulació de persones en les zones de vianants.

Carrers afectats zona centre de Palafrugell

 • Carrer dels Valls a partir de la cruïlla amb el Raval Superior (on hi ha ubicada la càmera)
 • Carrer de Cavallers
 • Carrer de la Constància
 • Plaça de l'Església
 • Carrer Major
 • Carrer d'en Vela
 • Carrer de la Notaria
 • Carrer del Consell
 • Carrer del Mercat
 • Carrer de l'Allada
 • Raval Inferior

Carrers afectats zona del carrer de la Caritat de Palafrugell

 • Carrer de la Caritat (on hi ha ubicada la càmera)
 • Carrer de les Quatre Cases

Carrers afectats zona centre de Calella de Palafrugell

 • Carrer de Chopitea a partir de la cruïlla amb el carrer Lepant (on hi ha ubicada la càmera)
 • Plaça de Sant Pere
 • Carrer de Les Voltes
 • Carrer d'en Calau
 • Carrer de Francesc Estrabau fins la cruïlla amb el carrer del Mediterrani

El control de pas ubicat al carrer de la Concòrdia, només afecta l'esmentat carrer

Qui ho pot demanar?

Ho poden demanar les persones o professionals que es trobin en algun dels casos següents:

 1. Persones empadronades en un carrer de la zona
 2. Persones no empadronades però propietàries d'un habitatge en un carrer de la zona
 3. Persones no empadronades però de lloguer temporal en un carrer de la zona (*)
 4. Activitats comercials incloses en un carrer de la zona
 5. Professionals liberals que tinguin la seu fiscal en un carrer de la zona
 6. Aparcaments comunitaris de propietat en un carrer de la zona (**)
 7. Aparcaments comunitaris de lloguer en un carrer de la zona (**)
 8. Aparcaments privats (guals) de propietat en un carrer de la zona (**)
 9. Familiars o cuidadors de persones amb dependència o mobilitat reduïda empadronades en un carrer de la zona (***) Persones amb mobilitat reduïda

(*) Per autoritzar l'accés del vehicle d'una persona que estigui de lloguer temporalment, caldrà que el llogater/administrador sol·liciti l'alta del vehicle abans de l'inici del període de lloguer. Aquesta sol·licitud, excepcionalment, es podrà presentar una vegada iniciat el període de lloguer en un termini màxim de 24 hores.

(**) Serà necessari que l'aparcament disposi de llicència d'entrada i sortida de vehicles. Es prendrà com a nombre de places de referència les de la llicència d'entrada i sortida de vehicles.

(***) Els informes emesos pel metge de capçalera s'hauran de renovar cada 3 mesos. En els casos de discapacitat permanent o de malaltia crònica, l'autorització serà definitiva i no caldrà dur a terme cap renovació.

Com es fa?

Per obtenir l'autorització caldrà presentar l'imprès de sol·licitud juntament amb la documentació necessària a les dependències de la Policia Local. També es podrà presentar mitjançant Internet a l'adreça electrònica Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la..

A les persones amb accés se'ls lliurarà un adhesiu on s'especificaran la matrícula del vehicle i la durada de l'autorització. Aquesta autorització serà de caràcter permanent, excepte en el casos de lloguer temporal i de familiars/cuidadors. Als llogaters/administradors se'ls confirmarà l'autorització per via telemàtica.

Cal presentar la documentació següent:

 • En tots els casos: DNI, NIE o Passaport de l'interessat/da i permís de circulació del vehicle
 • Cas 2: justificant de propietat de l'habitatge
 • Cas 4: CIF de l'empresa i llicència d'activitat
 • Cas 5: CIF de l'empresa i certificat d'hisenda
 • Casos 6 i 8: justificant de propietat de la plaça d'aparcament
 • Cas 7: contracte de lloguer de la plaça d'aparcament o declaració jurada del propietari/a conforme la presta a l'interessat/da i DNI del propietari/a
 • Cas 9: DNI de la persona dependent i resolució de grau i nivell de la situació de dependència o mobilitat reduïda emès per la Generalitat de Catalunya o Informe del metge de capçalera
 • Cas 10: targeta d'aparcament per a discapacitats

On es fa presencialment?

Policia Local

Avinguda Garcia Lorca, 31
17200 Palafrugell

Horari

De dilluns a divendres, de 8 a 14 h
 • 972 306 292

Quan es fa?

El tràmit es pot fer durant tot l'any.

Quin cost té?

El tràmit és gratuït.

Temps de tramitació

El tràmit es realitza en el mateix moment de presentar la sol·licitud.

Representació

Si s'actua per mitjà d'un representant caldrà acreditar la representació per alguna de les formes següents:

 • Presentació per via electrònica del model de representació o bé d'una escriptura de poders amb signatura electrònica per part del representat.
 • Presentació per via presencial (a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament o per qualsevol dels mitjans admesos a l'article 16.4 de la Llei 39/2015) del model de representació o bé d'una escriptura de poders amb signatura manuscrita per part del representat.

La representació pot referir-se a un tràmit en concret o a tots els tràmits que es fan davant l'Ajuntament.

Observacions

Obres

Les persones o empreses que tenen llicència urbanística hauran de justificar en la llicència d'ocupació de via pública les necessitats de pas pels controls fotogràfics existents. La llicència d'ocupació de via pública establirà els criteris específics d'atorgament d'autoritzacions d'accés. Les peticions d'accés s'adreçaran a l'Àrea d'Urbanisme de l'Ajuntament de Palafrugell, amb la possibilitat de fer-es per correu electrònic a l'adreça Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la..

Aquestes autoritzacions seran temporals amb una duració màxima igual a la vigència de la llicència d'ocupació de via pública.

Càrrega i descàrrega de mercaderies

Els vehicles que hagin de dur a terme operacions de càrrega i descàrrega de mercaderies podran creuar el control de pas en els horaris indicats a la senyalització vertical corresponent.

Per donar d'alta aquests vehicles al sistema de control d'accés, els interessats hauran de presentar una fotocòpia del DNI del titular o responsable de l'activitat i de la targeta de transport del vehicle i/o el permís de circulació. La documentació es pot lliurar personalment a la seu de la Policia Local o bé per correu electrònic a l'adreça Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la..

Serveis públics

Els serveis d'emergències, vehicles de transport adaptat, serveis públics de grues i mecànics i taxis de Palafrugell tindran dret a autorització de pas per a tots els controls d'accés fotogràfic. Les peticions s'hauran de fer a la Policia Local de Palafrugell.

Centres educatius (carrer de la Caritat)

La comunitat escolar de la llar d'infants ubicada dins la zona del carrer de la Caritat no haurà de demanar autorització per accedir pel control fotogràfic, però només hi podran accedir dins l'horari específic d'entrada i sortida de la llar d'infants.

Si és imprescindible que hi accedeixi algun integrant de la comunitat escolar fora de l'horari establert, caldrà que sol·liciti una autorització puntual per correu electrònic a l'adreça Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. o bé trucant a la Policia Local (972306292).

Altres

Les persones usuàries de vehicles que no compleixin amb allò descrit en els apartats anteriors i que vulguin accedir als sectors afectats pel control de pas, han de sol·licitar una autorització a la Policia Local de Palafrugell i justificar-ne el motiu.

Aquesta sol·licitud s'ha de fer amb una antelació mínima de 24 hores laborables a l'accés. En el cas que no es pugui preveure, els titulars del vehicle disposaran d'un termini màxim de 24 hores laborables per presentar una justificació.

La informació que us donem té únicament caràcter orientatiu. Així doncs, no modifica ni substitueix les disposicions normatives que regulen els diferents procediments administratius, per tant, no pot originar drets o obligacions que no estiguin previstos per la legislació.

Darrera actualització

divendres, 13 octubre 2017 14:05

Ajuntament de Palafrugell

Calella, Llafranc, Llofriu, Tamariu

Carrer Cervantes, 16 · 17200 Palafrugell
972 613 100 ·  ajuntament@palafrugell.cat
P1712400I

No heu trobat el que buscàveu?