Teniu problemes a l'hora de fer un tràmit en línia? Consulteu les Preguntes més freqüents

Pròrroga de la llicència d'obres

Què és?

És l'autorització municipal per a la continuació de les obres, tant si són menors com majors.

Qui ho pot demanar?

La persona física o jurídica a qui va ser concedida la corresponent llicència d'obres.

Com es fa?

El tràmit es pot fer presencialment.

Cal presentar la documentació següent:

  • Model de sol·licitud.
  • Fotocòpia de la llicència d'obres.
  • Memòria de l'estat de les obres.

On es fa presencialment?

Àrea d'Urbanisme

Carrer de Cervantes, 16
17200 Palafrugell

Horari

De dilluns a divendres, de 9 a 13 h
  • 972 613 100

Quan es fa?

El tràmit es pot fer durant tot l'any.

Quin cost té?

La taxa que s'ha de pagar per la tramitació de l'expedient és de 143,50 euros per les obres majors, i de 38,40 euros per les obres menors.

Temps de tramitació

La pròrroga es tramita en el termini d'1 mes, com a màxim, per a les pròrrogues d'obres menors, i de 2 mesos, com a màxim, per a les pròrrogues d'obres majors.

Amb caràcter general:

  • El termini per començar les obres és d'1 any
  • El termini per acabar les obres és de 3 anys

En l'àmbit dels nuclis costaners de Calella, Llafranc, Tamariu i Aigua Xelida, així com la zona centre de Palafrugell, afectats per la suspensió de les obres durant la temporada d’estiu, de 15 de juny a 15 de setembre (art. 76 Ordenança municipal del civisme i la convivència), els terminis generals per començar i acabar les obres es veuran incrementats pel període de suspensió que l'afecti.

Pròrrogues:

Ambdós terminis es computen a partir de l'endemà de la notificació de la llicència atorgada i es prorroguen automàticament per la meitat dels terminis fixats si la persona titular de la llicència urbanística ho sol·licita justificadament abans que hagi transcorregut el termini de què es tracti.

Representació

Si s'actua per mitjà d'un representant caldrà acreditar la representació per alguna de les formes següents:

  • Presentació per via electrònica del model de representació o bé d'una escriptura de poders amb signatura electrònica per part del representat.
  • Presentació per via presencial (a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament o per qualsevol dels mitjans admesos a l'article 16.4 de la Llei 39/2015) del model de representació o bé d'una escriptura de poders amb signatura manuscrita per part del representat.

La representació pot referir-se a un tràmit en concret o a tots els tràmits que es fan davant l'Ajuntament.

Observacions

El pagament de l'autoliquidació no pressuposa en cap cas l'autorització o la concessió de la llicència, sinó la justificació del compliment de l'obligació tributària.

Cal esperar rebre la notificació de la concessió del permís per començar les obres i si cal l'obtenció de l'acta de replanteig signada pel serveis tècnics de l'Ajuntament.

Els terminis de vigència de la llicència es comptaran a partir de la notificació a l'interessat.

Podrà requerir-se altra documentació si es considera necessària en casos particulars o com a resultat de l'aplicació de normativa específica.

La informació que us donem té únicament caràcter orientatiu. Així doncs, no modifica ni substitueix les disposicions normatives que regulen els diferents procediments administratius, per tant, no pot originar drets o obligacions que no estiguin previstos per la legislació.

Darrera actualització

divendres, 05 abril 2019 09:29

Ajuntament de Palafrugell

Calella, Llafranc, Llofriu, Tamariu

Carrer Cervantes, 16 · 17200 Palafrugell
972 613 100 ·  ajuntament@palafrugell.cat
P1712400I

Mapa d'ubicació de l'Ajuntament de Palafrugell

No heu trobat el que buscàveu?

Ajuntament de Palafrugell
Institut de Promociò Econòmica de Palafrugell
Museu del Suro de Palafrugell
Consorci per a la gestió dels edificis del Centre Fraternal i del Cercle Mercantil
Fundació Palafrugell Gent Gran
Unió Europea FEDER
Diputació de Girona
Segell Premi Administració Oberta 2018
Segell Premi Administració Oberta 2017
Segell Infoparticipa 2014
Llicència Creative Commons