Avís important: a partir del 25 de maig es poden fer tràmits de manera presencial a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) només amb cita prèvia. Recordeu que és obligatori l'ús de mascaretes. Podeu demanar cita prèvia trucant al telèfon 972 613 100 extensió 1011 (de 08.00 a 14.30 h) o bé en línia a través dels enllaços següents:

Títol de família nombrosa

En termini

Què és?

El títol de família nombrosa ofereix diversos avantatges fiscals i descomptes, a més d'ajuts econòmics per cada fill menor de sis anys.

Qui ho pot demanar?

Les famílies nombroses, entenent-se per família nombrosa les unitats familiars que tenen 3 o més fills, o 2 si un d'ells és discapacitat.

Com es fa?

El tràmit es pot fer presencialment als Serveis Socials de l'Ajuntament o bé en línia des d'aquesta mateixa pàgina. També es pot demanar a qualsevol oficina de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya, telèfon d'informació 900 300 500. Quan es demana el títol per primera vegada, cal presentar la documentació general següent:

 • Imprès de sol·licitud degudament emplenat i signat per la persona/es sol·licitant/s.
 • Fotocòpia compulsada o original del document identificador dels ascendents.
 • Fotocòpia compulsada o original del/s llibre/s de família on hi constin tots els membres.
 • Fotocòpia compulsada o original del permís de residència per a tots els membres de la unitat familiar quan es tracti de persones residents no comunitàries.

A mes, si és necessari, cal presentar la documentació específica següent:

 • En el cas de tenir fills/es majors de 21 anys: certificat de convivència.
 • En el cas de fills/es majors de 21 anys i menors de 26: certificat d'estudis, o bé la fotocòpia compulsada o l'original de la matrícula de l'any en curs a on consti el segell conforme s'ha abonat l'import de la matrícula.
 • En el cas de separació, divorci o nul·litat matrimonial: fotocòpia segellada de la sentència de separació/divorci i el conveni de l'acord regulador de la guarda dels fills/es.
 • En el cas de viduïtat: fotocòpia compulsada o l'original del certificat de defunció.
 • En el cas de parelles de fet: certificat de convivència (històric de dos anys) o acta notarial, quan no tinguin fills o filles en comú. En el cas que algun fill/filla realitzi els seus estudis fora de l'àmbit territorial corresponent a la residència, caldrà aportar certificat de convivència per tal d'acreditar que no ha canviat l'empadronament de l'estudiant, i així continuar constant al TFN com a membre computable.

Es farà un títol provisional en els casos següents:

 • En el cas d'aportat matrícules de l'any anterior per no haver-se matriculat encara de l'any en curs i de matrícules en què no consti el segell de pagat de l'entitat bancària, l'Administració, com a mesura cautelar, tindrà la potestat d'atorgar un termini de vigència prudencial d'un a tres mesos fins que la situació estigui normalitzada, moment en el qual es farà la renovació.
 • En el cas que el permís de residència estigui en tràmit de renovació, també s'expedirà un títol provisional fins a sis mesos.

On es fa presencialment?

Àrea de Benestar Social

Avinguda de Josep Pla, 3
17200 Palafrugell

Horari

De dilluns a divendres, de 9 a 13 h
Dimarts, de 9 a 18 h
 • 972 613 142

Quan es fa?

El tràmit es pot fer durant tot l'any.

Quin cost té?

El tràmit és gratuït.

Temps de tramitació

La Secretaria de la Família es compromet a expedir els títols de família nombrosa en un termini màxim de 10 dies des del moment de la recepció de la sol·licitud i la documentació necessària.

Representació

Si s'actua per mitjà d'un representant caldrà acreditar la representació per alguna de les formes següents:

 • Presentació per via electrònica del model de representació o bé d'una escriptura de poders amb signatura electrònica per part del representat.
 • Presentació per via presencial (a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament o per qualsevol dels mitjans admesos a l'article 16.4 de la Llei 39/2015) del model de representació o bé d'una escriptura de poders amb signatura manuscrita per part del representat.

La representació pot referir-se a un tràmit en concret o a tots els tràmits que es fan davant l'Ajuntament.

Observacions

En el cas de pèrdua del títol de família nombrosa, cal comunicar-ho a la Secretaria de la Família o a qualsevol oficina de Benestar i Família, on es farà un duplicat idèntic a l'extraviat. Telèfon d'informació 900 300 500.

La informació que us donem té únicament caràcter orientatiu. Així doncs, no modifica ni substitueix les disposicions normatives que regulen els diferents procediments administratius, per tant, no pot originar drets o obligacions que no estiguin previstos per la legislació.

Com es fa la tramitació en línia?

1 Accediu a la tramitació en línia

2 Escolliu l'opció de sol·licitar el títol

3 Indiqueu que ho voleu fer per Internet (necessitareu un certificat digital com l'idCAT, el DNI electrònic...)

Tramitació en línia

Darrera actualització

dimarts, 24 setembre 2019 14:01

Teniu problemes a l'hora de fer un tràmit en línia? Consulteu les Preguntes més freqüents

Ajuntament de Palafrugell

Calella, Llafranc, Llofriu, Tamariu

Carrer Cervantes, 16 · 17200 Palafrugell
972 613 100 ·  ajuntament@palafrugell.cat
P1712400I

Mapa d'ubicació de l'Ajuntament de Palafrugell

No heu trobat el que buscàveu?

Ajuntament de Palafrugell
Institut de Promociò Econòmica de Palafrugell
Museu del Suro de Palafrugell
Consorci per a la gestió dels edificis del Centre Fraternal i del Cercle Mercantil
Fundació Palafrugell Gent Gran
Unió Europea FEDER
Diputació de Girona
Segell Premi Administració Oberta 2019
Segell Premi Administració Oberta 2018
Segell Premi Administració Oberta 2017
Segell Infoparticipa 2014
Llicència Creative Commons