Teniu problemes a l'hora de fer un tràmit en línia? Consulteu les Preguntes més freqüents

Preinscripció a les escoles bressol municipals

Fora de termini

Què és?

És el tràmit per a la preinscripció a les escoles bressol o llars d'infants municipals de Palafrugell; Tomanyí i Els Belluguets.

IMPORTANT: LA SOL·LICITUD NOMÉS ES POT PRESENTAR DEL 13 AL 24 DE MAIG DE 2019

Qui ho pot demanar?

Qualsevol pare o mare que vulgui portar el seu fill o filla a qualsevol de les llars d'infants municipals (P0, P1 i P2).

Com es fa?

El tràmit es pot fer presencialment o bé en línia des d'aquesta mateixa pàgina.

Per sol·licitar la preinscripció a les escoles bressol municipals (primer cicle d'educació infantil, de 0 a 3 anys) és necessària la presentació de la documentació següent:

 • Sol·licitud de preinscripció a les escoles bressol municipals (cal presentar una única sol·licitud).
 • En cas que no es tingui DNI o NIE s'haurà d'adjuntar el passaport. Quan l'alumnat estranger no pugui aportar cap document d'identificació personal, es considerarà la documentació alternativa que aporti per acreditar les diferents circumstàncies. Aquesta documentació la valorarà la Comissió de Garanties i deixarà constància per escrit de la decisió adoptada sobre la seva acceptació. En tots els casos que es demana original i còpia.
 • Fotocòpia del carnet de vacunacions o certificat equivalent.
 • Documentació acreditativa de les circumstàncies econòmiques, si s'al·leguen. Beneficiari/ària de la prestació econòmica de renda mínima d’inserció.
 • Documentació acreditativa del domicili del lloc de treball, si és aquest el que s'al·lega.

A aquests efectes es determina que la presentació de la sol·licitud de subvenció comporta l’autorització de les persones o entitats sol·licitants a favor de l’Ajuntament per obtenir:

 • Certificat de convivència de la unitat familiar.
 • Dades del DNI, NIE del pare i la mare o el tutor i la tutora que facin la sol·licitud.
 • Carnet de família nombrosa i/o de família monoparental.
 • Acreditació de discapacitat expedida pel CDIAP-BE, i/o per ICASS o per organisme similar (hi ha de constar el % de discapacitat), si s'al·lega discapacitat de l'alumne o alumna.
 • Certificació de disminució de l'ICASS o similar (hi ha de constar el % de discapacitat) si s’al·lega discapacitat del pare, mare, tutor o tutora o de germans.
 • Acreditació de l’existència d'una situació social i cultural desafavorida amb un informe de l'Àrea de Benestar Social de l'Ajuntament de Palafrugell.

Barem

Criteris generals de prioritat en l'admissió d'alumnes a les escoles bressol municipals de Palafrugell (Tomanyí i Els belluguets) per al curs 2019-2020:

 • Domicili de l'alumne o l'alumna en el municipi on és ubicat el centre. S'acreditarà amb el DNI de la persona sol·licitant, si aquest no coincideix amb el del DNI o NIE, s'acreditarà amb el certificat de convivència de l'alumne o alumna, on ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant. 40 punts
 • Existència de germans matriculats al centre docent (quan l'alumne/a té germans escolaritzats al centre en el moment que es presenta la preinscripció). 20 punts
 • Quan, a instància del pare o la mare, el tutor o la tutora es prengui en consideració, en comptes del domicili de l'alumne/a, l'adreça del lloc de treball d'un d'ells. 15 punts
 • Renda per capita de la unitat familiar (quan el pare o la mare, el tutor o la tutora, siguin beneficiaris de l'ajut de la renda mínima d'inserció, o acreditin recursos totals per capita inferiors a la tercera part d'aquesta). 15 punts
 • Discapacitat de l'infant greu o permanent per causa física, psíquica o sensorial igual o superior al 33%. 15 punts
 • Condició legal de família nombrosa; quan el o la sol·licitant figura en un títol vigent que acrediti la consideració legal de família nombrosa. 15 punts
 • Condició de família monoparental. 15 punts
 • Existència de situació social i cultural desafavorida. 15 punts
 • Discapacitat del pare, la mare, tutor o tutora o germans igual o superior al 33%. 10 punts

On es fa presencialment?

Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC)

Avinguda de Josep Pla, 5
17200 Palafrugell

Horari

Dilluns, dimecres i divendres, de 08.30 a 13.30 h
Dimarts i dijous, de 08.30 a 18.00 h (excepte Setmana Santa, juliol, agost i Nadal, que serà fins a les 13.30 h)
 • 972 613 100

Quan es fa?

La presentació de sol·licituds per al curs 2019-2020 es fa del 13 al 24 de maig de 2019, ambdós inclosos.

Quin cost té?

Les taxes de les llars d'infants municipals es poden consultar a les Ordenances Fiscals.

Temps de tramitació

Calendari de preinscripció i matrícula per al curs 2019-2020

 • Presentació de les sol·licituds: del 13 al 24 de maig de 2019
 • Publicació de les llistes amb el barem: 4 de juny de 2019
 • Reclamacions a les llistes del barem: del 5 a l'11 de juny de 2019
 • Resolució de les reclamacions: 13 de juny de 2019
 • Sorteig: 14 de juny de 2019
 • Publicació de les llistes d'admesos: 18 de juny de 2019
 • Període de matriculació: del 19 al 26 de juny de 2019

Observacions

Nombre de places

Llar d'infants Tomanyí: 74 places repartides en 5 aules

 • 1 aula de P-0 per a 8 infants (8 places lliures)
 • 2 aules de P-1 per a 13 infants cadascuna (18 places lliures)
 • 2 aules de P-2 per a 20 infants cadascuna (12 places lliures)

Llar d'infants Els Belluguets: 74 places repartides en 5 aules

 • 1 aula de P-0 per a 8 infants (8 places lliures)
 • 2 aules de P-1 per a 13 infants cadascuna (15 places lliures)
 • 2 aules de P-2 per a 20 infants cadascuna (8 places lliures)

La informació que us donem té únicament caràcter orientatiu. Així doncs, no modifica ni substitueix les disposicions normatives que regulen els diferents procediments administratius, per tant, no pot originar drets o obligacions que no estiguin previstos per la legislació.

Com es fa la tramitació en línia?

1 Ompliu el model de sol·licitud i el deseu al vostre ordinador

2 Si heu d'adjuntar altres documents, el format obligatori és PDF

3 Accediu a la tramitació en línia (necessitareu un certificat digital com l'idCAT, l'idCAT Mòbil, el DNI electrònic...)

4 Ompliu i envieu el formulari en línia i hi adjunteu el model de sol·licitud que heu desat anteriorment i també la resta de documents

5 Si heu d'adjuntar documents més grans de 10 Mb, podeu fer-ho mitjançant l'enllaç que trobareu més avall. En primer lloc cal haver tramitat la sol·licitud en línia

Tramitació en línia

Heu de presentar documents grans?

Presentació de documents de més de 10 Mb

Darrera actualització

dimarts, 24 setembre 2019 14:13

Ajuntament de Palafrugell

Calella, Llafranc, Llofriu, Tamariu

Carrer Cervantes, 16 · 17200 Palafrugell
972 613 100 ·  ajuntament@palafrugell.cat
P1712400I

Mapa d'ubicació de l'Ajuntament de Palafrugell

No heu trobat el que buscàveu?

Ajuntament de Palafrugell
Institut de Promociò Econòmica de Palafrugell
Museu del Suro de Palafrugell
Consorci per a la gestió dels edificis del Centre Fraternal i del Cercle Mercantil
Fundació Palafrugell Gent Gran
Unió Europea FEDER
Diputació de Girona
Segell Premi Administració Oberta 2018
Segell Premi Administració Oberta 2017
Segell Infoparticipa 2014
Llicència Creative Commons