Enviament de factures en format electrònic

Què és?

Consisteix en el fet que, els proveïdors que treballin amb administracions públiques, presentin les factures en format electrònic.

D'acord amb les Bases d'execució del pressupost, estan obligades a presentar la factura en format electrònic les persones jurídiques que emetin la factura per un import superior a 5.000 euros (IVA inclòs), ja sigui a l'Ajuntament de Palafrugell, a l'Institut de Mitjans de Comunicació (IMCP), a l'Institut de Promoció Econòmica (IPEP), a l'Institut Municipal d'Esports (IMEP) o bé al Museu del Suro.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol proveïdor que treballi amb l'Ajuntament de Palafrugell i els seus patronats o instituts (Promoció Econòmica, Mitjans de Comunicació Pública i Esports).

Com es fa?

Les factures en format electrònic cal presentar-les a través del servei e.FACT, mitjançant els enllaços següents:

Quan es fa?

El tràmit es pot realitzar durant tot l'any.

Quin cost té?

La realització d'aquest tràmit no comporta cap cost.

Temps de tramitació

La factura electrònica es tramita en el mateix moment en el que s'envia.

Normativa

  • Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic
  • Ordre PRE/2971/2007, de 5 de octubre, sobre l'expedició de factures per mitjans electrònics quan el destinatari de les mateixes sigui l'administració pública

Observacions

El format electrònic per emetre factures electròniques a l'administració pública és Facturae. Per generar les factures amb aquest format, es disposa de diverses opcions:

  • www.facturae.gob.es (mitjançant l'aplicació gratuïta Gestió de facturació electrònica que ofereix el Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç)
  • www.b2brouter.net
  • www.hazteunafacturae.com (en la versió bàsica permet només l'enviament gratuït de 3 factures al mes)
  • Mitjançant una interfície de facturació electrònica en local per a Microsoft Word 2007 i que podeu baixar-vos gratuïtament des de factoffice.codeplex.com
  • Mitjançent una interfície de facturació electrònica en local per a Microsoft Word 2010 o Microsoft Excel 2010 i que podeu baixos-vos gratuïtament des de offinvoice.codeplex.com

Així mateix, hi ha plataformes privades de serveis de facturació electrònica de pagament, que permeten generar factures electròniques en format Facturae.

Darrera actualització

dimarts, 17 gener 2017 12:31