Teniu problemes a l'hora de fer un tràmit en línia? Consulteu les Preguntes més freqüents

Enviament de factures en format electrònic

Què és?

Consisteix en el fet que, els proveïdors que treballin amb administracions públiques, presentin les factures en format electrònic.

A partir de l'1 d’agost de 2017 l'Ajuntament de Palafrugell no acceptarà factures emeses per persones jurídiques (societats), ja sigui a l'Ajuntament de Palafrugell, a l'Institut de Mitjans de Comunicació (IMCP), a l'Institut de Promoció Econòmica (IPEP), a l'Institut Municipal d'Esports (IMEP) o bé al Museu del Suro, sigui quin sigui el seu import, si no es presenten en format electrònic a través del servei e.FACT del Consorci Administració Oberta de Catalunya o altres plataformes que tinguin convenis amb el servei e.FACT.

La presentació de la factura en format electrònic redueix els terminis de tramitació i, per tant, agilitza el termini de cobrament. A la vegada garanteix que l'intercanvi de la informació es realitzi sense errors i permet als proveïdors consultar l'estat de tramitació de la factura a partir de la seva presentació.

La Llei 25/2013  d'impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic, va establir l'obligació per les persones jurídiques (societats) de presentar les seves  factures a les Administracions Públiques en format electrònic, disposant que cada Administració podria permetre que les factures d'import inferior a 5.000 euros es poguessin continuar presentant en format paper.

Fins ara, l'Ajuntament de Palafrugell permetia que les factures d'import inferior a 5.000 euros emeses per persones jurídiques es poguessin presentar en format paper, però l'aprovació de la Llei 39/2015 del Procediment Administratiu Comú de les Administracions públiques, obliga que totes les comunicacions de les persones jurídiques amb l'administració es realitzin en format electrònic.

Per tal de conèixer el procediment i requisits tècnics necessaris per presentar la factura en format electrònic podeu accedir a la web del Consorci Administració Oberta de Catalunya o al servei d'enviament de factures electròniques de l'Ajuntament de Palafrugell, on trobareu informació sobre com crear i enviar les factures electròniques.

En cas que us calgui més informació, podeu posar-vos en contacte amb l'àrea d'Intervenció de l'Ajuntament.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol proveïdor que treballi amb l'Ajuntament de Palafrugell i els seus patronats o instituts (Promoció Econòmica, Mitjans de Comunicació Pública i Esports).

Com es fa?

Les factures en format electrònic cal presentar-les a través del servei e.FACT, mitjançant els enllaços següents:

Quan es fa?

El tràmit es pot realitzar durant tot l'any.

Quin cost té?

La realització d'aquest tràmit no comporta cap cost.

Temps de tramitació

La factura electrònica es tramita en el mateix moment en el que s'envia.

Normativa

  • Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic
  • Ordre PRE/2971/2007, de 5 de octubre, sobre l'expedició de factures per mitjans electrònics quan el destinatari de les mateixes sigui l'administració pública

Observacions

El format electrònic per emetre factures electròniques a l'administració pública és Facturae. Per generar les factures amb aquest format, es disposa de diverses opcions:

També hi ha altres plataformes privades de serveis de facturació electrònica de pagament, que permeten generar factures electròniques en format Facturae.

Darrera actualització

dijous, 14 setembre 2017 12:25