Per fer un tràmit a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) els dimarts a la tarda (a partir de les 13.00h) cal demanar cita prèvia. Demaneu-la a seu.palafrugell.cat/tramits/cita-previa o trucant al telèfon 972 613 100

Renovació de la inscripció al Padró d'habitants d'estrangers no comunitaris

En termini

Què és?

Tots els estrangers amb nacionalitat d'un país que no formi part de la Unió Europea i sense autorització de residència permanent, hauran de renovar la seva inscripció en el Padró d'habitants de forma periòdica cada 2 anys.

En el cas de no fer la renovació de la seva inscripció dins el termini previst, caducarà la seva inscripció i seran donats de baixa de manera automàtica al Padró d'habitants.

Qui ho pot demanar?

La renovació de la inscripció l'ha de fer la mateixa persona interessada. En el cas dels menors d'edat, la renovació caldrà que la faci el seu pare, mare o tutor legal (el pare, mare o tutor legal que faci la renovació de la inscripció del menor d'edat).

Com es fa?

La persona interessada haurà d'aportar la documentació següent:

  • La carta que hagi rebut de l'Ajuntament comunicant que ha de renovar la seva inscripció.
  • El seu NIE o Passaport original en vigor i el del representant legal del menor d'edat, si escau.

Documentació relativa al domicili de la persona que ha de renovar la seva inscripció

Si és propietària, haurà d'aportar una còpia simple de l'escriptura de propietat, acceptació d'herència, sentència judicial i/o conveni regulador, segons el cas, excepte si ja consta com a titular del rebut de l'IBI (en aquest cas, només caldrà aportar el document d'identitat).

Si és titular del contracte de lloguer, haurà d'aportar l'original del contracte amb una antiguitat mínima de 6 mesos i també haurà d'aportar l'últim rebut de lloguer pagat.

Si no és propietària ni existeix cap contracte de lloguer, haurà d'aportar una autorització signada pel propietari de l'habitatge i fotocòpia del document d'identitat de la persona que l'autoritza.

Si la persona que l'autoritza és la titular del contracte de lloguer, haurà d'aportar una autorització i una còpia del document d'identitat del titular del contracte de lloguer, el contracte de lloguer i l'últim rebut de lloguer pagat.

Les autoritzacions per fer gestions al padró d'habitants seran vàlides:

  • Presencialment, amb signatures originals dels documents presentats.
  • Electrònicament, només seran vàlids els documents signats amb signatura digital.

No s'accepten documents amb signatures escanejades o fotocòpies.

On es fa presencialment?

Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC)

Plaça de l'Església, 8 (Can Rosés)
17200 Palafrugell

Horari

Dilluns, dimecres, dijous i divendres, de 08.30 a 13.00 h
Dimarts, de 08.30 a 18.00 h (excepte Setmana Santa, juliol, agost i Nadal, que serà fins a les 13.00 h)
Per ser atès/a els dimarts a la tarda, a partir de les 13.00h, cal demanar cita prèvia

Quan es fa?

El tràmit es pot fer durant tot l'any.

Quin cost té?

El tràmit és gratuït.

Temps de tramitació

La renovació de la inscripció al Padró d'habitants es realitza en el mateix moment en què es demana.

Representació

Si s'actua per mitjà d'un representant caldrà acreditar la representació per alguna de les formes següents:

  • Inscripció de la representació al Registre d'apoderaments.
  • Presentació per via electrònica del model de representació o bé d'una escriptura de poders amb signatura electrònica per part del representat.
  • Presentació per via presencial (a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament o per qualsevol dels mitjans admesos a l'article 16.4 de la Llei 39/2015) del model de representació o bé d'una escriptura de poders amb signatura manuscrita per part del representat.

La representació pot referir-se a un tràmit en concret o a tots els tràmits que es fan davant l'Ajuntament.

Observacions

L'Ajuntament està facultat per a requerir la presentació de documents addicionals i efectuar les comprovacions que cregui oportunes per tal de confirmar la veracitat de les dades.

La informació que us donem té únicament caràcter orientatiu. Així doncs, no modifica ni substitueix les disposicions normatives que regulen els diferents procediments administratius, per tant, no pot originar drets o obligacions que no estiguin previstos per la legislació.

Darrera actualització

dimarts, 07 febrer 2023 08:23

Teniu problemes a l'hora de fer un tràmit en línia? Consulteu les Preguntes més freqüents

Ajuntament de Palafrugell

Calella, Llafranc, Llofriu, Tamariu

Carrer Cervantes, 16 · 17200 Palafrugell
972 613 100 ·  ajuntament@palafrugell.cat
P1712400I

Mapa d'ubicació de l'Ajuntament de Palafrugell

No heu trobat el que buscàveu?

Ajuntament de Palafrugell
Institut de Promociò Econòmica de Palafrugell
Museu del Suro de Palafrugell
Fundació Palafrugell Gent Gran
Unió Europea FEDER
Diputació de Girona
Segell Premi Administració Oberta 2022
Segell Premi Administració Oberta 2019
Segell Premi Administració Oberta 2018
Segell Premi Administració Oberta 2017
Segell Infoparticipa 2014
Llicència Creative Commons