Per fer un tràmit a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) els dimarts a la tarda (a partir de les 13.00h) cal demanar cita prèvia. Demaneu-la a seu.palafrugell.cat/tramits/cita-previa o trucant al telèfon 972 613 100

Sol·licitud de participació en processos selectius

En termini

Què és?

Es tracta d'un model de sol·licitud específic per a la participació en processos selectius de personal, convocats per l'Ajuntament de Palafrugell.

Qui ho pot demanar?

Han d'utilitzar aquest model totes aquelles persones que es presentin a un procés selectiu de l'Ajuntament.

Com es fa?

El tràmit es pot fer presencialment o bé en línia des d'aquesta mateixa pàgina. Cal adjuntar-hi la documentació següent:

 • Còpia del DNI o document acreditatiu la personalitat i de la nacionalitat
 • Currículum vitae
 • Còpia de la titulació exigida a les bases de la convocatòria
 • Documentació acreditativa dels mèrits al·legats
 • Certificat d'antecedents penals (si escau)

En relació a l'acreditació de l'equivalència de coneixements en llengua catalana, caldrà aportar alguns dels documents següents (els que escaiguin):

 • Certificat del nivell de català exigit a les bases de la convocatòria, o bé el seu equivalent normalitzat
 • Certificat d'haver superat una prova de coneixements de llengua catalana del mateix nivell exigit o superior, en una convocatòria que té una antiguitat màxima d'un any
 • Còpia de la documentació acreditativa d'estar en possessió de coneixements de llengua castellana (en el cas d'aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola)

Si no es pot acreditar l'equivalència de coneixements de llengua catalana, s'haurà de realitzar la corresponent prova prevista a les bases.

On es fa presencialment?

Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC)

Plaça de l'Església, 8 (Can Rosés)
17200 Palafrugell

Horari

Dilluns, dimecres, dijous i divendres, de 08.30 a 13.00 h
Dimarts, de 08.30 a 18.00 h (excepte Setmana Santa, juliol, agost i Nadal, que serà fins a les 13.00 h)
Per ser atès/a els dimarts a la tarda, a partir de les 13.00h, cal demanar cita prèvia

Quan es fa?

Aquest model es pot utilitzar quan hi hagi una convocatòria oberta d'algun procés selectiu.

Quin cost té?

Per tal de participar en processos selectius de l'Ajuntament de Palafrugell, no cal pagar cap taxa.

Temps de tramitació

El termini màxim per resoldre una sol·licitud, si en el seu procediment no s'indica el contrari, és de tres mesos a comptar des de la data de presentació de la mateixa.

Representació

Si s'actua per mitjà d'un representant caldrà acreditar la representació per alguna de les formes següents:

 • Inscripció de la representació al Registre d'apoderaments.
 • Presentació per via electrònica del model de representació o bé d'una escriptura de poders amb signatura electrònica per part del representat.
 • Presentació per via presencial (a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament o per qualsevol dels mitjans admesos a l'article 16.4 de la Llei 39/2015) del model de representació o bé d'una escriptura de poders amb signatura manuscrita per part del representat.

La representació pot referir-se a un tràmit en concret o a tots els tràmits que es fan davant l'Ajuntament.

Observacions

Us recordem que cal adjuntar al model de sol·licitud tota aquella documentació que acrediti els requisits de les bases de la convocatòria i els mèrits al·legats. No es tindran en compte aquells mèrits i/o requisits que no s'hagin acreditat, tal com es determina a les bases.

La informació que us donem té únicament caràcter orientatiu. Així doncs, no modifica ni substitueix les disposicions normatives que regulen els diferents procediments administratius, per tant, no pot originar drets o obligacions que no estiguin previstos per la legislació.

Com es fa la tramitació en línia?

1 Ompliu el model de sol·licitud i el deseu al vostre ordinador

2 Si heu d'adjuntar altres documents, el format obligatori és PDF

3 Accediu a la tramitació en línia (necessitareu un certificat digital com l'idCAT, l'idCAT Mòbil, el DNI electrònic...)

4 Ompliu i envieu el formulari en línia i hi adjunteu el model de sol·licitud que heu desat anteriorment i també la resta de documents

5 Si heu d'adjuntar documents més grans de 50 Mb, podeu fer-ho mitjançant l'enllaç que trobareu més avall. En primer lloc cal haver tramitat la sol·licitud en línia

Tramitació en línia

Heu de presentar documents grans?

Presentació de documents de més de 50 Mb

Darrera actualització

dimarts, 19 setembre 2023 11:38

Teniu problemes a l'hora de fer un tràmit en línia? Consulteu les Preguntes més freqüents

Ajuntament de Palafrugell

Calella, Llafranc, Llofriu, Tamariu

Carrer Cervantes, 16 · 17200 Palafrugell
972 613 100 ·  ajuntament@palafrugell.cat
P1712400I

Mapa d'ubicació de l'Ajuntament de Palafrugell

No heu trobat el que buscàveu?

Ajuntament de Palafrugell
Institut de Promociò Econòmica de Palafrugell
Museu del Suro de Palafrugell
Fundació Palafrugell Gent Gran
Unió Europea FEDER
Diputació de Girona
Segell Premi Administració Oberta 2022
Segell Premi Administració Oberta 2019
Segell Premi Administració Oberta 2018
Segell Premi Administració Oberta 2017
Segell Infoparticipa 2014
Llicència Creative Commons