Per fer un tràmit a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) els dimarts a la tarda (a partir de les 13.00h) cal demanar cita prèvia. Demaneu-la a seu.palafrugell.cat/tramits/cita-previa o trucant al telèfon 972 613 100

Actualització de dades de parada del mercat setmanal

En termini

Què és?

És el tràmit que cal seguir per actualitzar les dades de què disposa l'Ajuntament sobre una parada del mercat setmanal de Palafrugell.

Qui ho pot demanar?

Les persones titulars de les parades del mercat municipal setmanal.

Com es fa?

El tràmit es pot fer presencialment (només en el cas de les persones físiques) o bé en línia des d'aquesta mateixa pàgina. La documentació que cal presentar és la següent:

 • Model de sol·licitud
 • Declaració responsable (inclosa dins el model de sol·licitud)
 • Còpia de l'assegurança de responsabilitat civil vigent
 • Fotografia mida DNI de la persona titular (també podeu entregar-la el diumenge en el mercat)
 • En el cas de tenir ajudants, còpies del DNI o NIE, còpies dels contractes de treball i TC2, o bé còpies dels autònoms, i fotografies mida DNI
 • En el cas de producció pròpia, model de declaració única agrària o documentació que acrediti la seva procedència
 • Altres documents que es vulguin aportar (manipulació d'aliments, etc.)

La documentació conforme s'està al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social i amb l'Agència Tributària la consultarà directament l'Ajuntament, sempre i quan no us hi oposeu en la mateixa sol·licitud. En cas d'oposició a la consulta, caldrà que aporteu vosaltres mateixos la referida documentació.

Qui té l'obligació de tramitar en línia?

Les persones jurídiques (societats, associacions, etc.) i també les persones que exerceixin una activitat professional que requereixi col·legiació obligatòria (advocats, procuradors, enginyers tècnics, arquitectes, metges, etc.) estan obligades a relacionar-se amb l'Ajuntament a través de mitjans electrònics per a la realització de qualsevol tràmit.

On es fa presencialment?

Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC)

Plaça de l'Església, 8 (Can Rosés)
17200 Palafrugell

Horari

Dilluns, dimecres, dijous i divendres, de 08.30 a 13.00 h
Dimarts, de 08.30 a 18.00 h (excepte Setmana Santa, juliol, agost i Nadal, que serà fins a les 13.00 h)
Per ser atès/a els dimarts a la tarda, a partir de les 13.00h, cal demanar cita prèvia

Quan es fa?

L'actualització de les dades s'haurà de fer del 15 de gener al 15 de febrer de cada any.

Quin cost té?

El tràmit és gratuït.

Temps de tramitació

1 mes com a màxim.

Representació

Si s'actua per mitjà d'un representant caldrà acreditar la representació per alguna de les formes següents:

 • Inscripció de la representació al Registre d'apoderaments.
 • Presentació per via electrònica del model de representació o bé d'una escriptura de poders amb signatura electrònica per part del representat.
 • Presentació per via presencial (a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament o per qualsevol dels mitjans admesos a l'article 16.4 de la Llei 39/2015) del model de representació o bé d'una escriptura de poders amb signatura manuscrita per part del representat.

La representació pot referir-se a un tràmit en concret o a tots els tràmits que es fan davant l'Ajuntament.

Observacions

 • Caldrà aportar una còpia dels poders en el cas d'actuar en representació d'una persona jurídica.
 • En el cas d'actuar en representació d'una altra persona física, s'haurà d'aportar els poders o una autorització per escrit i signada per la persona representada.
 • Podrà requerir-se altra documentació si es considera necessari en casos particulars o com a resultat de l'aplicació de normativa específica.
 • La informació que us donem té únicament caràcter orientatiu. Així doncs, no modifica ni substitueix les disposicions normatives que regulen els diferents procediments administratius ni, per tant, pot originar drets o obligacions que no estiguin previstos per la legislació.

Com es fa la tramitació en línia?

1 Ompliu el model de sol·licitud i el deseu al vostre ordinador

2 Si heu d'adjuntar altres documents, el format obligatori és PDF

3 Accediu a la tramitació en línia (necessitareu un certificat digital com l'idCAT, l'idCAT Mòbil, el DNI electrònic...)

4 Ompliu i envieu el formulari en línia i hi adjunteu el model de sol·licitud que heu desat anteriorment i també la resta de documents

5 Si heu d'adjuntar documents més grans de 50 Mb, podeu fer-ho mitjançant l'enllaç que trobareu més avall. En primer lloc cal haver tramitat la sol·licitud en línia

Tramitació en línia

Heu de presentar documents grans?

Presentació de documents de més de 50 Mb

Darrera actualització

dilluns, 15 gener 2024 10:07

Ajuntament de Palafrugell

Calella, Llafranc, Llofriu, Tamariu

Carrer Cervantes, 16 · 17200 Palafrugell
972 613 100 ·  ajuntament@palafrugell.cat
P1712400I

Mapa d'ubicació de l'Ajuntament de Palafrugell

No heu trobat el que buscàveu?

Ajuntament de Palafrugell
Institut de Promociò Econòmica de Palafrugell
Museu del Suro de Palafrugell
Fundació Palafrugell Gent Gran
Unió Europea FEDER
Diputació de Girona
Segell Premi Administració Oberta 2022
Segell Premi Administració Oberta 2019
Segell Premi Administració Oberta 2018
Segell Premi Administració Oberta 2017
Segell Infoparticipa 2014
Llicència Creative Commons