Per fer un tràmit a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) els dimarts a la tarda (a partir de les 13.00h) cal demanar cita prèvia. Demaneu-la a seu.palafrugell.cat/tramits/cita-previa o trucant al telèfon 972 613 100

Utilització de la Deixalleria per part d'empreses o professionals

En termini

Què és?

Es tracta del sistema d'accés a la Deixalleria municipal, mitjançant una targeta d'usuari, que l'Ajuntament ha previst per a aquelles empreses que paguen la taxa d'escombraries a Palafrugell perquè tenen local, i també per a aquelles empreses que no paguen la taxa d'escombraries perquè no tenen local, i presten els seus serveis a Palafrugell.

Qui ho pot demanar?

La targeta d'accés la poden demanar aquelles persones titulars d'activitats econòmiques donades d'alta a Palafrugell, i que:

 • Paguen la taxa d'escombraries perquè tenen local.
 • No paguen la taxa d'escombraries perquè no tenen local i presten els seus serveis a Palafrugell.

Com es fa?

Empreses que paguen la taxa d'escombraries a Palafrugell

Empreses que tenen local:

 1. Adreceu-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) de l'Ajuntament, amb el NIF de l'empresa.
 2. Us lliuraran la targeta d'usuari en el mateix moment. Aquesta targeta l'heu de portat cada vegada que aneu a la Deixalleria.
 3. A principi d'any l'Ajuntament liquidarà, a la persona titular del local, l'import corresponent als residus aportats durant l'any anterior (si es superen els límits exempts de pagar la taxa).

Empreses que no paguen la taxa d'escombraries a Palafrugell

Empreses que no tenen local i que presten els seus serveis a Palafrugell:

 1. Adreceu-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) de l'Ajuntament, on es comprovarà si l'empresa està donada d'alta al registre de l'Impost d'Activitats Econòmiques (IAE).
 2. Dipositeu 100 euros de fiança a la caixa de l'Ajuntament o bé a través del terminal que trobareu a l'OAC.
 3. Us lliuraran la targeta al mateix moment. Aquesta targeta l'heu de portar cada vegada que aneu a la deixalleria.
 4. Cada trimestre, l'Ajuntament liquidarà l'import corresponent als residus lliurats.
 5. En aquest cas, la targeta tindrà una validesa de 5 anys. Si hi ha una liquidació impagada es donarà de baixa.

On es fa presencialment?

Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC)

Avinguda de Josep Pla, 5
17200 Palafrugell

Horari

Dilluns, dimecres, dijous i divendres, de 08.30 a 13.00 h
Dimarts, de 08.30 a 18.00 h (excepte Setmana Santa, juliol, agost i Nadal, que serà fins a les 13.00 h)
Per ser atès/a els dimarts a la tarda, a partir de les 13.00h, cal demanar cita prèvia

Quan es fa?

El tràmit es pot realitzar durant tot l'any.

Quin cost té?

Per a les empreses que paguen la taxa d'escombraries a Palafrugell

En el cas que se superi la quantitat permesa de residus sense cost, la quantitat a pagar es cobrarà directament a la persona titular del local.

Per a les empreses que no paguen la taxa d'escombraries a Palafrugell

Només caldrà anar a l'Ajuntament a fer l'ingrés de la fiança de 100 euros. Per a la resta de pagaments, l'Ajuntament enviarà factures trimestrals.

Temps de tramitació

El termini màxim per resoldre una sol·licitud, si en el seu procediment no s'indica el contrari, és de tres mesos a comptar des de la data de presentació de la mateixa.

Representació

Si s'actua per mitjà d'un representant caldrà acreditar la representació per alguna de les formes següents:

 • Inscripció de la representació al Registre d'apoderaments.
 • Presentació per via electrònica del model de representació o bé d'una escriptura de poders amb signatura electrònica per part del representat.
 • Presentació per via presencial (a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament o per qualsevol dels mitjans admesos a l'article 16.4 de la Llei 39/2015) del model de representació o bé d'una escriptura de poders amb signatura manuscrita per part del representat.

La representació pot referir-se a un tràmit en concret o a tots els tràmits que es fan davant l'Ajuntament.

Observacions

Si una empresa no està donada d'alta a l'IAE a Palafrugell, només podran utilitzar la Deixalleria quan siguin subministradores de béns de consum domèstic que hagin estat substituïts al domicili d'un particular. En aquest cas, l'entrada s'efectuarà amb les dades de l'usuari domèstic corresponent.

Informació sobre la Deixalleria Municipal

Dades
Camí vell de Tamariu, s/n
17200 Palafrugell
Telèfon 972 306 186

Horari
De dilluns a dissabte, de 8 a 13 h i de 15 a 20 h, tot l'any
Diumenges i festius, tancat

La informació que us donem té únicament caràcter orientatiu. Així doncs, no modifica ni substitueix les disposicions normatives que regulen els diferents procediments administratius, per tant, no pot originar drets o obligacions que no estiguin previstos per la legislació.

Darrera actualització

dimecres, 18 gener 2023 14:10

Teniu problemes a l'hora de fer un tràmit en línia? Consulteu les Preguntes més freqüents

Ajuntament de Palafrugell

Calella, Llafranc, Llofriu, Tamariu

Carrer Cervantes, 16 · 17200 Palafrugell
972 613 100 ·  ajuntament@palafrugell.cat
P1712400I

Mapa d'ubicació de l'Ajuntament de Palafrugell

No heu trobat el que buscàveu?

Ajuntament de Palafrugell
Institut de Promociò Econòmica de Palafrugell
Museu del Suro de Palafrugell
Fundació Palafrugell Gent Gran
Unió Europea FEDER
Diputació de Girona
Segell Premi Administració Oberta 2022
Segell Premi Administració Oberta 2019
Segell Premi Administració Oberta 2018
Segell Premi Administració Oberta 2017
Segell Infoparticipa 2014
Llicència Creative Commons