Per fer un tràmit a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) els dimarts a la tarda (a partir de les 13.00h) cal demanar cita prèvia. Demaneu-la a seu.palafrugell.cat/tramits/cita-previa o trucant al telèfon 972 613 100

Ajut econòmic als pensionistes per despeses de l'habitatge

Fora de termini

Què és?

Cada any, des de l'Àrea d'Acció Social, Ciutadania i Joventut de l'Ajuntament de Palafrugell es tramiten les sol·licituds per tal que els pensionistes puguin rebre l'ajut econòmic per despeses de l'habitatge.

Qui ho pot demanar?

Ho poden demanar els pensionistes que compleixin amb els requisits següents:

 • Entre totes les persones que conviuen en el domicili, només pot haver-n'hi una que sigui propietària d'una finca destinada a habitatge.
 • Les quantitats màximes d'ingressos que poden percebre les persones que conviuen en el domicili són les següents:
Nombre de persones que perceben ingressos Quantia mensual Quantia anual
1 persona 995,96 euros 13.943,44 euros
2 persones 1.138,24 euros 15.935,36 euros
3 persones 1.422,80 euros 19.919,20 euros
4 persones 1.593,54 euros 22.309,56 euros
5 persones 1.764,28 euros 24.699,92 euros
6 persones 1.935,02 euros 27.090,28 euros
7 persones 2.105,76 euros 29.480,64 euros
 • Els saldos bancaris de les persones que conviuen en el domicili no poden superar els 25.000 euros a 31 de desembre de 2022.
 • Altres requisits que l'Ajuntament estimi convenients.

Com es fa?

El tràmit es pot fer presencialment o bé en línia des d'aquesta mateixa pàgina. Cal presentar la documentació següent:

 • Model de sol·licitud, indicant-hi el número de compte bancari on es vol que s'ingressi la subvenció (en cas que sigui concedida) i el número de la pòlissa del contracte de subministrament d'aigua (per comprovar els rebuts pagats durant l'any 2022)
 • Comunicat de rendiments i patrimoni de totes les persones que figuren empadronades en el domicili, expedit per les entitats bancàries on hi tinguin un compte obert, en el qual s'informi del saldo a 31 de desembre de 2022
 • Certificat de propietats no situades a Palafrugell de totes les persones que figuren empadronades en el domicili (si escau)
 • Autorització de totes les persones que figuren empadronades en el domicili perquè l'Ajuntament de Palafrugell pugui obtenir la seva informació tributària que consta a l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT)
 • Document acreditatiu de la condició de pensionista.

On es fa presencialment?

Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC)

Plaça de l'Església, 8 (Can Rosés)
17200 Palafrugell

Horari

Dilluns, dimecres, dijous i divendres, de 08.30 a 13.00 h
Dimarts, de 08.30 a 18.00 h (excepte Setmana Santa, juliol, agost i Nadal, que serà fins a les 13.00 h)
Per ser atès/a els dimarts a la tarda, a partir de les 13.00h, cal demanar cita prèvia

Quan es fa?

El termini de presentació de sol·licituds va des del 14 de juny fins al 31 d'agost de 2023, ambdós inclosos.

Quin cost té?

El tràmit és gratuït.

Temps de tramitació

El termini màxim per resoldre una sol·licitud, si en el seu procediment no s'indica el contrari, és de tres mesos a comptar des de la data de presentació de la mateixa.

Representació

Si s'actua per mitjà d'un representant caldrà acreditar la representació per alguna de les formes següents:

 • Inscripció de la representació al Registre d'apoderaments.
 • Presentació per via electrònica del model de representació o bé d'una escriptura de poders amb signatura electrònica per part del representat.
 • Presentació per via presencial (a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament o per qualsevol dels mitjans admesos a l'article 16.4 de la Llei 39/2015) del model de representació o bé d'una escriptura de poders amb signatura manuscrita per part del representat.

La representació pot referir-se a un tràmit en concret o a tots els tràmits que es fan davant l'Ajuntament.

Observacions

La presentació incompleta de la documentació requerida pot ser motiu per desestimar la sol·licitud. Així mateix, l'Ajuntament podrà demanar als interessats els documents que estimi convenients per a la resolució del procediment.

L’import de l'ajut econòmic per a cada persona que compleixi els requisits serà de:

 • Habitatge en divisió horitzontal: 155,86 euros/any
 • Habitatge unifamiliar entre mitgeres: 160,15 euros/any
 • Habitatge unifamiliar aïllat o aparellat: 176,53 euros/any

Les persones beneficiàries de l'ajut econòmic per despeses de l'habitatge rebran l'ingrés al compte bancari facilitat a la sol·licitud.

La informació que us donem té únicament caràcter orientatiu. Així doncs, no modifica ni substitueix les disposicions normatives que regulen els diferents procediments administratius, per tant, no pot originar drets o obligacions que no estiguin previstos per la legislació.

Com es fa la tramitació en línia?

1 Ompliu el model de sol·licitud i el deseu al vostre ordinador

2 Si heu d'adjuntar altres documents, el format obligatori és PDF

3 Accediu a la tramitació en línia (necessitareu un certificat digital com l'idCAT, l'idCAT Mòbil, el DNI electrònic...)

4 Ompliu i envieu el formulari en línia i hi adjunteu el model de sol·licitud que heu desat anteriorment i també la resta de documents

5 Si heu d'adjuntar documents més grans de 50 Mb, podeu fer-ho mitjançant l'enllaç que trobareu més avall. En primer lloc cal haver tramitat la sol·licitud en línia

Tramitació en línia

Heu de presentar documents grans?

Presentació de documents de més de 50 Mb

Darrera actualització

divendres, 02 febrer 2024 08:14

Teniu problemes a l'hora de fer un tràmit en línia? Consulteu les Preguntes més freqüents

Ajuntament de Palafrugell

Calella, Llafranc, Llofriu, Tamariu

Carrer Cervantes, 16 · 17200 Palafrugell
972 613 100 ·  ajuntament@palafrugell.cat
P1712400I

Mapa d'ubicació de l'Ajuntament de Palafrugell

No heu trobat el que buscàveu?

Ajuntament de Palafrugell
Institut de Promociò Econòmica de Palafrugell
Museu del Suro de Palafrugell
Fundació Palafrugell Gent Gran
Unió Europea FEDER
Diputació de Girona
Segell Premi Administració Oberta 2022
Segell Premi Administració Oberta 2019
Segell Premi Administració Oberta 2018
Segell Premi Administració Oberta 2017
Segell Infoparticipa 2014
Llicència Creative Commons