Per fer un tràmit a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) els dimarts a la tarda (a partir de les 13.00h) cal demanar cita prèvia. Demaneu-la a seu.palafrugell.cat/tramits/cita-previa o trucant al telèfon 972 613 100

Fraccionament o ajornament de pagaments

En termini

Què és?

Es tracta de la sol·licitud per fraccionar o ajornar el pagament d'un tribut local (impostos i/o taxes) o de sancions i/o altres ingressos de dret públic de l'Ajuntament de Palafrugell.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona física o jurídica que tingui una manca de liquiditat per poder realitzar el pagament, o bé els seus representants legals.

Com es fa?

El tràmit es pot fer presencialment (només en el cas de les persones físiques) o bé en línia des d'aquesta mateixa pàgina.

Cal omplir el model de sol·licitud, tot indicant les dades de la persona interessada, la quantitat que es vol ajornar o fraccionar, les dates de pagament que es proposen i el número de compte bancari on es faran els diferents càrrecs.

En el cas de persones físiques cal aportar la documentació següent:

 • Compromís d'aval si la quantitat a pagar és superior a 12.000 euros
 • Certificat de convivència de la unitat familiar (només si no està empadronat/da a Palafrugell)
 • En el cas de representacions, documents que acreditin la representació i el lloc assenyalat per a les notificacions
 • S'ha de justificar, mitjançant els documents que es considerin oportuns, l'existència de dificultats econòmiques i financeres que impedeixin, de forma transitòria, efectuar el pagament en el termini establert
 • IRPF de l'últim exercici de la persona sol·licitant (*)
 • Informació sobre les rendes anuals dels membres de la unitat familiar (*)
 • Altra documentació que es consideri oportuna

(*) Si la persona autoritza en el formulari la consulta d'aquestes dades a l'AEAT per part de l'ajuntament, no caldrà que aporti aquesta documentació.

En el cas de persones jurídiques cal aportar la documentació següent:

 • Compromís d'aval si la quantitat a pagar és superior a 12.000 euros
 • En el cas de representacions, documents que acreditin la representació i el lloc assenyalat per a les notificacions
 • Balanç de situació de l'empresa a la data de la sol·licitud
 • Certificats bancaris inclosos al balanç
 • En els casos que correspongui, pressupostos de l'entitat dels exercicis anteriors i de l'exercici en curs
 • Altra documentació que es consideri oportuna

Qui té l'obligació de tramitar en línia?

Les persones jurídiques (societats, associacions, etc.) i també les persones que exerceixin una activitat professional que requereixi col·legiació obligatòria (advocats, procuradors, enginyers tècnics, arquitectes, metges, etc.) estan obligades a relacionar-se amb l'Ajuntament a través de mitjans electrònics per a la realització de qualsevol tràmit.

On es fa presencialment?

Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC)

Plaça de l'Església, 8 (Can Rosés)
17200 Palafrugell

Horari

Dilluns, dimecres, dijous i divendres, de 08.30 a 13.00 h
Dimarts, de 08.30 a 18.00 h (excepte Setmana Santa, juliol, agost i Nadal, que serà fins a les 13.00 h)
Per ser atès/a els dimarts a la tarda, a partir de les 13.00h, cal demanar cita prèvia

Quan es fa?

El tràmit es pot fer durant tot l'any.

Quin cost té?

El tràmit és gratuït.

Temps de tramitació

El termini màxim per resoldre una sol·licitud, si en el seu procediment no s'indica el contrari, és de tres mesos a comptar des de la data de presentació de la mateixa.

Representació

Si s'actua per mitjà d'un representant caldrà acreditar la representació per alguna de les formes següents:

 • Inscripció de la representació al Registre d'apoderaments.
 • Presentació per via electrònica del model de representació o bé d'una escriptura de poders amb signatura electrònica per part del representat.
 • Presentació per via presencial (a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament o per qualsevol dels mitjans admesos a l'article 16.4 de la Llei 39/2015) del model de representació o bé d'una escriptura de poders amb signatura manuscrita per part del representat.

La representació pot referir-se a un tràmit en concret o a tots els tràmits que es fan davant l'Ajuntament.

Observacions

La persona sol·licitant es compromet a efectuar el pagament de la fracció o fraccions que correspongui (segons la seva proposta) mentre duri la tramitació de la sol·licitud.

La informació que us donem té únicament caràcter orientatiu. Així doncs, no modifica ni substitueix les disposicions normatives que regulen els diferents procediments administratius, per tant, no pot originar drets o obligacions que no estiguin previstos per la legislació.

Com es fa la tramitació en línia?

1 Ompliu el model de sol·licitud i el deseu al vostre ordinador

2 Si heu d'adjuntar altres documents, el format obligatori és PDF

3 Accediu a la tramitació en línia (necessitareu un certificat digital com l'idCAT, l'idCAT Mòbil, el DNI electrònic...)

4 Ompliu i envieu el formulari en línia i hi adjunteu el model de sol·licitud que heu desat anteriorment i també la resta de documents

5 Si heu d'adjuntar documents més grans de 50 Mb, podeu fer-ho mitjançant l'enllaç que trobareu més avall. En primer lloc cal haver tramitat la sol·licitud en línia

Tramitació en línia

Heu de presentar documents grans?

Presentació de documents de més de 50 Mb

Darrera actualització

dimarts, 19 setembre 2023 11:52

Teniu problemes a l'hora de fer un tràmit en línia? Consulteu les Preguntes més freqüents

Ajuntament de Palafrugell

Calella, Llafranc, Llofriu, Tamariu

Carrer Cervantes, 16 · 17200 Palafrugell
972 613 100 ·  ajuntament@palafrugell.cat
P1712400I

Mapa d'ubicació de l'Ajuntament de Palafrugell

No heu trobat el que buscàveu?

Ajuntament de Palafrugell
Institut de Promociò Econòmica de Palafrugell
Museu del Suro de Palafrugell
Fundació Palafrugell Gent Gran
Unió Europea FEDER
Diputació de Girona
Segell Premi Administració Oberta 2022
Segell Premi Administració Oberta 2019
Segell Premi Administració Oberta 2018
Segell Premi Administració Oberta 2017
Segell Infoparticipa 2014
Llicència Creative Commons