Cèdula d'habitabilitat

En termini

Què és?

La cèdula d'habitabilitat és un document administratiu que acredita que un habitatge és apte per tal que les persones hi puguin viure, i que reuneix les condicions tècniques d'habitabilitat d'acord amb la normativa vigent.

La cèdula es necessita per:

 • Transmetre un habitatge que estigui en venda, lloguer o cessió d'ús, per a la seva primera transmissió o transmissions posteriors
 • Donar-se d'alta dels serveis de subministrament d'aigua, llum, gas, telecomunicacions o altres serveis

Tipus

Cèdula de primera ocupació: per a habitatges nous.

Cèdula de primera ocupació de rehabilitació: per a habitatges rehabilitats (augment del nombre d’habitatges, canvi d'ús per crear un habitatge, redistribució total de l'habitatge,...).

Cèdula de segona ocupació: per a habitatges ja existents.

Qui ho pot demanar?

La cèdula la pot demanar la persona propietària de l'habitatge, i també una persona administradora o bé una persona representant autoritzada.

Com es fa?

La sol·licitud es pot presentar en línia utilitzant els enllaços que hi ha en aquesta mateixa pàgina, o bé de manera presencial a l'Oficina Municipal d'Habitatge.

Per a la sol·licitud de la cèdula de primera ocupació, cal presentar la documentació següent:

 • Model de sol·licitud
 • Certificat de final d'obra i habitabilitat
 • Annex A del CFO - Relació de les Modificacions del Projecte (C.T.E. Annex II 3.3a)
 • Annex B del CFO - Relació dels Controls d'Obra i Resultats (C.T.E.. Annex II 3.3b)
 • Comunicació prèvia a l'ocupació de l'habitatge o document equivalent

Per a la sol·licitud de la cèdula de segona ocupació, cal presentar la documentació següent:

 • Certificat d'idoneïtat o d'habitabilitat normalitzat i signat per un tècnic o tècnica competent (arquitecte, arquitecte tècnic, aparellador o enginyer de l'edificació)
 • Declaració responsable d'antiguitat de l'habitatge

Per a la sol·licitud de còpia de la cèdula, cal presentar la documentació següent:

 • Model de sol·licitud

Qui té l'obligació de tramitar en línia?

Les persones jurídiques (societats, associacions, etc.) i també les persones que exerceixin una activitat professional que requereixi col·legiació obligatòria (advocats, procuradors, enginyers tècnics, arquitectes, metges, etc.) estan obligades a relacionar-se amb l'Ajuntament a través de mitjans electrònics per a la realització de qualsevol tràmit.

On es fa presencialment?

Oficina Municipal d'Habitatge (OMH)

Carrer de Martí Jordi Frigola, locals 38 i 39 (Centre Comercial Les Palmeres)
17200 Palafrugell

Horari

Dilluns, dimecres, dijous i divendres de 9 a 13 h, i els dimarts de 9 a 18 h (excepte del 15 de juny al 15 de setembre, en què no s'obrirà a la tarda)
 • Telèfon 972 300 708

Quan es fa?

El tràmit es pot fer durant tot l'any.

Quin cost té?

La quantia de les taxes que cal pagar a la Generalitat de Catalunya, per a les cèdules d'habitabilitat, són les següents.

Per a la cèdula d'habitabilitat de 1a ocupació:

 • 1 habitatge: 44,35 euros per habitatge
 • De 2 a 5 habitatges: 27,35 euros per habitatge
 • 6 o més habitatges: 20,45 euros per habitatge

Per a la cèdula d'habitabilitat de 2a ocupació:

 • Sol·licitud presencial: 20,45 euros per habitatge
 • Sol·licitud presentada i tramitada per Internet: 13,90 euros per habitatge

Queden exemptes de pagar les taxes les persones propietàries que estiguin sotmeses a un procés de dació en pagament.

La taxa s'ha d'abonar dins el termini de 7 dies naturals a comptar des de l'emissió de la carta de pagament.

Temps de tramitació

El termini per notificar l'atorgament o denegació de la cèdula d'habitabilitat és de 30 dies hàbils, a comptar a partir de la data de recepció en el Registre de l'Agència de l'Habitatge de la sol·licitud i la documentació complementària.

Representació

Si s'actua per mitjà d'un representant caldrà acreditar la representació per alguna de les formes següents:

 • Inscripció de la representació al Registre d'apoderaments.
 • Presentació per via electrònica del model de representació o bé d'una escriptura de poders amb signatura electrònica per part del representat.
 • Presentació per via presencial (a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament o per qualsevol dels mitjans admesos a l'article 16.4 de la Llei 39/2015) del model de representació o bé d'una escriptura de poders amb signatura manuscrita per part del representat.

La representació pot referir-se a un tràmit en concret o a tots els tràmits que es fan davant l'Ajuntament.

Observacions

La informació que us donem té únicament caràcter orientatiu. Així doncs, no modifica ni substitueix les disposicions normatives que regulen els diferents procediments administratius, per tant, no pot originar drets o obligacions que no estiguin previstos per la legislació.

Com es fa la tramitació en línia?

1 Escolliu el tipus de cèdula que voleu sol·licitar

2 Feu clic al botó d'iniciar el tràmit per Internet (necessitareu un certificat digital com l'idCAT, l'idCAT Mòbil, el DNI electrònic...)

Darrera actualització

divendres, 08 març 2024 13:02

Ajuntament de Palafrugell

Calella, Llafranc, Llofriu, Tamariu

Carrer Cervantes, 16 · 17200 Palafrugell
972 613 100 ·  ajuntament@palafrugell.cat
P1712400I

Mapa d'ubicació de l'Ajuntament de Palafrugell

No heu trobat el que buscàveu?

Ajuntament de Palafrugell
Institut de Promociò Econòmica de Palafrugell
Museu del Suro de Palafrugell
Fundació Palafrugell Gent Gran
Unió Europea FEDER
Diputació de Girona
Segell Premi Administració Oberta 2022
Segell Premi Administració Oberta 2019
Segell Premi Administració Oberta 2018
Segell Premi Administració Oberta 2017
Segell Infoparticipa 2014
Llicència Creative Commons