Per fer un tràmit a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) els dimarts a la tarda (a partir de les 13.00h) cal demanar cita prèvia. Demaneu-la a seu.palafrugell.cat/tramits/cita-previa o trucant al telèfon 972 613 100

Comunicació de transmissió de llicència o de comunicació d'activitat

En termini

Què és?

És una comunicació que cal fer quan una activitat canvia de persona titular.

Qui ho pot demanar?

La persona titular de l'activitat conjuntament amb el nou sol·licitant de la titularitat.

Com es fa?

Es tràmit es pot fer en línia des d'aquesta mateixa pàgina o bé presencialment a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) de l'Ajuntament de Palafrugell (només en el cas de persones físiques). La documentació necessària és la següent:

 • Model de sol·licitud.
 • Document acreditatiu del pagament de la taxa corresponent.
 • Fotocòpia del NIF/CIF del titular.
 • Fotocòpia del NIE, passaport i permís de residència del nou titular, per estrangers.
 • Fotocòpia de la declaració censal de l'Agència Tributària (model 036), o de l'alta de l'IAE del nou titular.

També caldrà aportar la documentació següent, si escau:

 • Còpia del títol de propietat/del contracte de lloguer, cessió d'ús o qualsevol altra forma admesa en dret.
 • Per a les activitats sense incidència ambiental, classificades dins de l'Ordenança d'activitats innòcues de Palafrugell, i únicament en el supòsit que es facin modificacions, caldrà lliurar també la documentació tècnica requerida per l'article 27 de l'Ordenança.
 • Fotocòpia de la documentació que identifiqui el representant i la persona jurídica a qui representi, en els seu cas.

La sol·licitud haurà d'estar signada pel nou i per l'anterior titular.

Qui té l'obligació de tramitar en línia?

Les persones jurídiques (societats, associacions, etc.) i també les persones que exerceixin una activitat professional que requereixi col·legiació obligatòria (advocats, procuradors, enginyers tècnics, arquitectes, metges, etc.) estan obligades a relacionar-se amb l'Ajuntament a través de mitjans electrònics per a la realització de qualsevol tràmit.

On es fa presencialment?

Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC)

Plaça de l'Església, 8 (Can Rosés)
17200 Palafrugell

Horari

Dilluns, dimecres, dijous i divendres, de 08.30 a 13.00 h
Dimarts, de 08.30 a 18.00 h (excepte Setmana Santa, juliol, agost i Nadal, que serà fins a les 13.00 h)
Per ser atès/a els dimarts a la tarda, a partir de les 13.00h, cal demanar cita prèvia

Quan es fa?

El tràmit es pot fer durant tot l'any.

Quin cost té?

Els canvis de titularitat de les activitats, tributaran per una quota de 95,10 euros.

Els canvis de titularitat de les llicències entre familiars de primer grau tributaran al 50% de la tarifa esmentada anteriorment. Per acreditar el grau es demanarà el llibre de família i el document d'identitat, excepte ens aquells casos de persones empadronades al municipi, en els quals es comprovarà d'ofici.

Temps de tramitació

La comunicació es considerarà plenament eficaç un cop transcorregut el termini de 2 mesos des de la data de comunicació, si no s'ha notificat que la transmissió no és procedent.

Representació

Si s'actua per mitjà d'un representant caldrà acreditar la representació per alguna de les formes següents:

 • Inscripció de la representació al Registre d'apoderaments.
 • Presentació per via electrònica del model de representació o bé d'una escriptura de poders amb signatura electrònica per part del representat.
 • Presentació per via presencial (a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament o per qualsevol dels mitjans admesos a l'article 16.4 de la Llei 39/2015) del model de representació o bé d'una escriptura de poders amb signatura manuscrita per part del representat.

La representació pot referir-se a un tràmit en concret o a tots els tràmits que es fan davant l'Ajuntament.

Observacions

Les llicències i les autoritzacions dels espectacles i activitats recreatives en l'àmbit de la Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles i les activitats recreatives, no es podran transmetre quan siguin objecte d'un procediment d'inspecció, procediment sancionador o de qualsevol altre procediment dels contemplats a l'article 36 de la Llei.

En el cas de voler instal·lar un rètol caldrà demanar la corresponent llicència a l'Àrea d'Urbanisme.

La informació que us donem té únicament caràcter orientatiu. Així doncs, no modifica ni substitueix les disposicions normatives que regulen els diferents procediments administratius, per tant, no pot originar drets o obligacions que no estiguin previstos per la legislació.

Com es fa la tramitació en línia?

1 Ompliu el model de sol·licitud i el deseu al vostre ordinador

2 Si heu d'adjuntar altres documents, el format obligatori és PDF

3 Accediu a la tramitació en línia (necessitareu un certificat digital com l'idCAT, l'idCAT Mòbil, el DNI electrònic...)

4 Ompliu i envieu el formulari en línia i hi adjunteu el model de sol·licitud que heu desat anteriorment i també la resta de documents

5 Si heu d'adjuntar documents més grans de 50 Mb, podeu fer-ho mitjançant l'enllaç que trobareu més avall. En primer lloc cal haver tramitat la sol·licitud en línia

Tramitació en línia

Heu de presentar documents grans?

Presentació de documents de més de 50 Mb

Darrera actualització

dimarts, 19 setembre 2023 14:02

Teniu problemes a l'hora de fer un tràmit en línia? Consulteu les Preguntes més freqüents

Ajuntament de Palafrugell

Calella, Llafranc, Llofriu, Tamariu

Carrer Cervantes, 16 · 17200 Palafrugell
972 613 100 ·  ajuntament@palafrugell.cat
P1712400I

Mapa d'ubicació de l'Ajuntament de Palafrugell

No heu trobat el que buscàveu?

Ajuntament de Palafrugell
Institut de Promociò Econòmica de Palafrugell
Museu del Suro de Palafrugell
Fundació Palafrugell Gent Gran
Unió Europea FEDER
Diputació de Girona
Segell Premi Administració Oberta 2022
Segell Premi Administració Oberta 2019
Segell Premi Administració Oberta 2018
Segell Premi Administració Oberta 2017
Segell Infoparticipa 2014
Llicència Creative Commons