Teniu problemes a l'hora de fer un tràmit en línia? Consulteu les Preguntes més freqüents

Inscripció al Registre d'associacions

Què és?

És el tràmit que cal fer si una associació vol donar-se d'alta a aquest registre i poder:

  • Percebre subvencions econòmiques.
  • Utilitzar els mitjans públics municipals, en especial els espais municipals.
  • Participar en els Consells Sectorials, Organismes Autònoms, Comissions d'Estudi, quan la seva participació estigui prevista en les reglamentacions o acords municipals.
  • Rebre en el domicili social els acords, les resolucions i les convocatòries dels òrgans col·legiats, quan l'ordre del dia d'aquests últims figurin qüestions relacionades amb l'objecte social de l'associació.

Qui ho pot demanar?

Les associacions o les entitats.

Com es fa?

El tràmit es pot fer en línia des d'aquesta mateixa pàgina. Cal presentar la documentació següent:

  • Model de sol·licitud
  • Còpia dels estatuts de l'associació

L'Ajuntament de Palafrugell permet que el/la president/a de l'associació o bé una altra persona de l'associació que tingui la representació, pugui identificar-se amb l'idCAT Mòbil per tal de realitzar el tràmit en línia.

Qui té l'obligació de tramitar en línia?

Les persones jurídiques (societats, associacions, etc.) i també les persones que exerceixin una activitat professional que requereixi col·legiació obligatòria (advocats, procuradors, enginyers tècnics, arquitectes, metges, etc.) estan obligades a relacionar-se amb l'Ajuntament a través de mitjans electrònics per a la realització de qualsevol tràmit.

On es fa presencialment?

Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC)

Avinguda Josep Pla, 9
17200 Palafrugell

Horari

Dilluns, dimecres i divendres, de 8.30 a 14 h
Dimarts i dijous, de 8.30 a 18 h (excepte del 16 de juliol al 31 d'agost que serà fins a les 14 h)
  • 972 613 100

Quan es fa?

Es pot fer durant tot l'any.

Quin cost té?

El tràmit és gratuït.

Temps de tramitació

En el termini de 15 dies des de la sol·licitud d'inscripció, i excepte que aquesta hagués d'interrompre's per la necessitat d'aportar documentació no inclosa inicialment, l'Ajuntament notificarà a l'associació el seu número d'inscripció.

Representació

Si s'actua per mitjà d'un representant caldrà acreditar la representació per alguna de les formes següents:

  • Presentació per via electrònica del model de representació o bé d'una escriptura de poders amb signatura electrònica per part del representat.
  • Presentació per via presencial (a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament o per qualsevol dels mitjans admesos a l'article 16.4 de la Llei 39/2015) del model de representació o bé d'una escriptura de poders amb signatura manuscrita per part del representat.

La representació pot referir-se a un tràmit en concret o a tots els tràmits que es fan davant l'Ajuntament.

Observacions

Les associacions, un cop inscrites, estaran obligades a notificar a l'Ajuntament tota modificació de les dades dins del mes següent en què es produeixi.

La informació que us donem té únicament caràcter orientatiu. Així doncs, no modifica ni substitueix les disposicions normatives que regulen els diferents procediments administratius, per tant, no pot originar drets o obligacions que no estiguin previstos per la legislació.

Com es fa la tramitació en línia?

1 Ompliu el model de sol·licitud i el deseu al vostre ordinador

2 Si heu d'adjuntar altres documents, el format obligatori és PDF

3 Accediu a la tramitació en línia (necessitareu un certificat digital com l'idCAT, l'idCAT Mòbil, el DNI electrònic...)

4 Ompliu i envieu el formulari en línia i hi adjunteu el model de sol·licitud que heu desat anteriorment i també la resta de documents

5 Si heu d'adjuntar documents més grans de 10 Mb, podeu fer-ho mitjançant l'enllaç que trobareu més avall. En primer lloc cal haver tramitat la sol·licitud en línia

Tramitació en línia

Heu de presentar documents grans?

Presentació de documents de més de 10 Mb

Darrera actualització

divendres, 03 novembre 2017 13:41