Per fer un tràmit a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) els dimarts a la tarda (a partir de les 13.00h) cal demanar cita prèvia. Demaneu-la a seu.palafrugell.cat/tramits/cita-previa o trucant al telèfon 972 613 100

Alta, modificació o baixa al Registre d'associacions

En termini

Què és?

És el tràmit que cal fer si una associació vol donar-se d'alta a aquest registre i poder:

 • Percebre subvencions
 • Utilitzar els espais municipals
 • Participar en els Consells Sectorials, Organismes Autònoms, Comissions d'Estudi, quan la seva participació estigui prevista en les reglamentacions o acords municipals

També cal fer aquest tràmit quan s'ha de comunicar una modificació en les dades de l'associació, o bé per demanar la baixa del Registre.

Qui ho pot demanar?

Les associacions.

Com es fa?

El tràmit s'ha de fer en línia des d'aquesta mateixa pàgina. En funció del que es demani, cal presentar la documentació que es descriu tot seguit.

L'Ajuntament de Palafrugell permet que el/la president/a de l'associació o bé una altra persona de l'associació que tingui la representació, pugui identificar-se amb l'idCAT Mòbil per tal de realitzar el tràmit en línia.

Alta

 • Model de sol·licitud
 • Estatuts de l'associació
 • Còpia del NIF de l'associació
 • Acta fundacional
 • Comprovant de la petició d'inscripció al registre de la Generalitat o certificat d'alta

Modificació

 • Model de sol·licitud
 • Darrera acta on consti la modificació de dades de la junta

Baixa

 • Model de sol·licitud

Quan una associació deixa de tenir activitat té l'obligació de comunicar la baixa del Registre.

L'Ajuntament donarà de baixa d'ofici, prèvia comunicació, les associacions que compleixin algun dels supòsits següents:

 1. Manca de comunicació de la modificació o actualització de dades, per un període superior a 3 anys, que consten al Registre o bé quan ho requereixi l'Ajuntament
 2. Pèrdua dels requisits necessaris per accedir al Registre
 3. Manca notòria d'activitat de l'associació en el municipi per un període de 3 anys
 4. Incompliment de les obligacions contingudes en el Reglament de Participació Ciutadana
 5. Les entitats que es dissolguin i les que ho sol·licitin de forma expressa

Qui té l'obligació de tramitar en línia?

Les persones jurídiques (societats, associacions, etc.) i també les persones que exerceixin una activitat professional que requereixi col·legiació obligatòria (advocats, procuradors, enginyers tècnics, arquitectes, metges, etc.) estan obligades a relacionar-se amb l'Ajuntament a través de mitjans electrònics per a la realització de qualsevol tràmit.

Quan es fa?

Es pot fer durant tot l'any.

Quin cost té?

El tràmit és gratuït.

Temps de tramitació

En el termini de 20 dies des de la sol·licitud d'inscripció, i excepte que aquesta hagués d'interrompre's per la necessitat d'aportar documentació no inclosa inicialment, l'Ajuntament notificarà a l'associació l'alta al Registre municipal.

Representació

Si s'actua per mitjà d'un representant caldrà acreditar la representació per via electrònica del model de representació o bé d'una escriptura de poders amb signatura electrònica per part del representat.

O bé acreditar la inscripció de la representació al Registre d'apoderaments.

La representació pot referir-se a un tràmit en concret o a tots els tràmits que es fan davant l'Ajuntament.

Observacions

Les associacions, un cop inscrites, estaran obligades a notificar a l'Ajuntament tota modificació de les dades dins del mes següent en què es produeixi.

La informació que us donem té únicament caràcter orientatiu. Així doncs, no modifica ni substitueix les disposicions normatives que regulen els diferents procediments administratius, per tant, no pot originar drets o obligacions que no estiguin previstos per la legislació.

Com es fa la tramitació en línia?

1 Ompliu el model de sol·licitud i el deseu al vostre ordinador

2 Si heu d'adjuntar altres documents, el format obligatori és PDF

3 Accediu a la tramitació en línia (necessitareu un certificat digital com l'idCAT, l'idCAT Mòbil, el DNI electrònic...)

4 Ompliu i envieu el formulari en línia i hi adjunteu el model de sol·licitud que heu desat anteriorment i també la resta de documents

5 Si heu d'adjuntar documents més grans de 50 Mb, podeu fer-ho mitjançant l'enllaç que trobareu més avall. En primer lloc cal haver tramitat la sol·licitud en línia

Tramitació en línia

Heu de presentar documents grans?

Presentació de documents de més de 50 Mb

Darrera actualització

dimarts, 19 setembre 2023 14:06

Teniu problemes a l'hora de fer un tràmit en línia? Consulteu les Preguntes més freqüents

Ajuntament de Palafrugell

Calella, Llafranc, Llofriu, Tamariu

Carrer Cervantes, 16 · 17200 Palafrugell
972 613 100 ·  ajuntament@palafrugell.cat
P1712400I

Mapa d'ubicació de l'Ajuntament de Palafrugell

No heu trobat el que buscàveu?

Ajuntament de Palafrugell
Institut de Promociò Econòmica de Palafrugell
Museu del Suro de Palafrugell
Fundació Palafrugell Gent Gran
Unió Europea FEDER
Diputació de Girona
Segell Premi Administració Oberta 2022
Segell Premi Administració Oberta 2019
Segell Premi Administració Oberta 2018
Segell Premi Administració Oberta 2017
Segell Infoparticipa 2014
Llicència Creative Commons