Avís important: a partir del 25 de maig es podran fer tràmits de manera presencial a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) només amb cita prèvia. Recordeu que és obligatori l'ús de mascaretes. Podeu demanar cita prèvia trucant al telèfon 972 613 100 extensió 1011 (de 08.00 a 14.30 h) o bé en línia a través dels enllaços següents:

Subvencions per a activitats econòmiques locals

Fora de termini

Què és?

Es tracta d'una convocatòria per a l'atorgament de subvencions per a les següents accions realitzades al municipi de Palafrugell. Els capítols d'actuacions subvencionables són:

 • Capítol I. Millora de la imatge exterior de les activitats econòmiques
 • Capítol II. Reforma dels establiments comercials i/o activitats econòmiques
 • Capítol III. Foment de l'emprenedoria
 • Capítol IV. Millora d'estalvi energètic
 • Capítol V. Foment de la innovació i la competitivitat
 • Capítol VI. Cessió de negoci

Qui ho pot demanar?

Podran ser beneficiaris d'aquesta subvenció les persones físiques o jurídiques que estiguin inscrites degudament als registres corresponents i que compleixin els següents requisits:

 • Que hagin realitzat les inversions dins del període comprès entre l'1 de setembre de 2018 i el 31 d'agost de 2019.
 • Que els titulars de l'activitat econòmica tinguin la seu social i/o l'establiment sobre el que recauen les accions, dins del municipi de Palafrugell.
 • Que hagin realitzat una inversió mínima de 2.500 euros a excepció del Capítol II (Reforma dels establiments comercials) on la quantitat de la inversió ha de ser mínima de 4.000 euros, i del Capítol III (Foment de l'emprenedoria) on la inversió mínima ha de ser de 1.000 euros.
 • Que l'activitat estigui en funcionament del mateix titular, com a mínim fins a un any en posterioritat a l'atorgament de la subvenció.
 • Que l'activitat econòmica hagi obtingut la corresponent llicència d'activitats de l'Ajuntament, o hagi presentat la comunicació o declaració responsable, i no tingui requeriments pendents de compliment. En el cas dlactivitats no sotmeses a llicència que realitzin les obres per al desenvolupament de llactivitat amb anterioritat a la comunicació o declaració responsable, únicament en aquests casos, es permetrà que les despeses slhagin pogut efectuar durant el període subvencionable anterior.

Com es fa?

El tràmit es pot fer presencialment (només en el cas de les persones físiques) o bé en línia des d'aquesta mateixa pàgina. La documentació necessària és la següent:

 • Sol·licitud de subvenció, on hi constarà respecte a quin capítol de la base 1 (capítols I a VI) s'acull la persona sol.licitant
 • Fitxa del creditor
 • Compte justificatiu de la subvenció, de les actuacions per a les quals se sol·licita la subvenció, amb el pressupost detallat de les despeses de l'activitat o el projecte proposat i del seu finançament
 • En el cas de fer reforma de millora, presentar fotografies de l'abans i el després
 • Còpia de les factures destinades al projecte subvencionable. No s'acceptaran altres documents que no tinguin format de factura (tiquets, rebuts, etc...)
 • Comprovant bancari conforme s'ha efectuat el pagament als proveïdors de les accions dins del període subvencionable. En cas de pagaments en efectiu, s'haurà d'aportar un certificat signat i segellat per l'empresa proveïdora o del titular autònom

Qui té l'obligació de tramitar en línia?

Les persones jurídiques (societats, associacions, etc.) i també les persones que exerceixin una activitat professional que requereixi col·legiació obligatòria (advocats, procuradors, enginyers tècnics, arquitectes, metges, etc.) estan obligades a relacionar-se amb l'Ajuntament a través de mitjans electrònics per a la realització de qualsevol tràmit.

On es fa presencialment?

Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC)

Avinguda de Josep Pla, 5
17200 Palafrugell

Horari

Dilluns, dimecres i divendres, de 08.30 a 13.30 h
Dimarts i dijous, de 08.30 a 18.00 h (excepte Setmana Santa, juliol, agost i Nadal, que serà fins a les 13.30 h)
 • 972 613 100

Quan es fa?

Amb caràcter general el termini de presentació de sol·licituds és fins al 30 de setembre de 2019.

Quin cost té?

Aquest tràmit no té cap cost.

Temps de tramitació

El termini màxim per resoldre i notificar el resultat de la convocatòria és de tres mesos des de la fi del termini de presentació de sol·licituds.

En cas de que no es presenti la justificació dins del termini d'una sol·licitud amb resolució positiva, aquesta podrà ser revocada.

Representació

Si s'actua per mitjà d'un representant caldrà acreditar la representació per alguna de les formes següents:

 • Presentació per via electrònica del model de representació o bé d'una escriptura de poders amb signatura electrònica per part del representat.
 • Presentació per via presencial (a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament o per qualsevol dels mitjans admesos a l'article 16.4 de la Llei 39/2015) del model de representació o bé d'una escriptura de poders amb signatura manuscrita per part del representat.

La representació pot referir-se a un tràmit en concret o a tots els tràmits que es fan davant l'Ajuntament.

Observacions

L'import de la subvenció serà d'un màxim de 2.000 euros per sol·licitant que compleixi els requisits d'admissió. El percentatge màxim del projecte subvencionat correspondrà a un 35% si els destinataris són autònoms o empreses que han col·laborat d'alguna manera amb l'IPEP o de fins a un 20% per a la resta.

La informació que us donem té únicament caràcter orientatiu. Així doncs, no modifica ni substitueix les disposicions normatives que regulen els diferents procediments administratius, per tant, no pot originar drets o obligacions que no estiguin previstos per la legislació.

Com es fa la tramitació en línia?

1 Si heu d'adjuntar altres documents, el format obligatori és PDF

2 Accediu a la tramitació en línia (necessitareu un certificat digital com l'idCAT, l'idCAT Mòbil, el DNI electrònic...)

3 Ompliu i envieu el formulari en línia i hi adjunteu la resta de documents

4 Si heu d'adjuntar documents més grans de 10 Mb, podeu fer-ho mitjançant l'enllaç que trobareu més avall. En primer lloc cal haver tramitat la sol·licitud en línia

Tramitació en línia

Heu de presentar documents grans?

Presentació de documents de més de 10 Mb

Darrera actualització

dimarts, 01 octubre 2019 08:20

Teniu problemes a l'hora de fer un tràmit en línia? Consulteu les Preguntes més freqüents

Ajuntament de Palafrugell

Calella, Llafranc, Llofriu, Tamariu

Carrer Cervantes, 16 · 17200 Palafrugell
972 613 100 ·  ajuntament@palafrugell.cat
P1712400I

Mapa d'ubicació de l'Ajuntament de Palafrugell

No heu trobat el que buscàveu?

Ajuntament de Palafrugell
Institut de Promociò Econòmica de Palafrugell
Museu del Suro de Palafrugell
Consorci per a la gestió dels edificis del Centre Fraternal i del Cercle Mercantil
Fundació Palafrugell Gent Gran
Unió Europea FEDER
Diputació de Girona
Segell Premi Administració Oberta 2018
Segell Premi Administració Oberta 2017
Segell Infoparticipa 2014
Llicència Creative Commons