Per fer un tràmit a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) els dimarts a la tarda (a partir de les 13.30h) cal demanar cita prèvia. Demaneu-la a seu.palafrugell.cat/tramits/cita-previa o trucant al telèfon 651 652 546

Renovació del titol de família nombrosa

En termini

Què és?

El títol de família nombrosa ofereix diversos avantatges fiscals i descomptes, a més d'ajuts econòmics per cada fill menor de sis anys.

Qui ho pot demanar?

Poden sol·licitar la renovació del títol de família nombrosa totes aquelles famílies que tinguin un canvi en la seva situació familiar o bé per la caducitat del seu títol.

Com es fa?

El tràmit es pot fer presencialment a l'Àrea de Benestar Social de l'Ajuntament o bé en línia des d'aquesta mateixa pàgina. També es pot demanar a qualsevol oficina de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya, telèfon d'informació 900 300 500. Cal presentar la documentació següent:

En el cas de renovació per caducitat del títol caldrà aportar l'imprès de sol·licitud i la documentació següent si es troba en algun dels supòsits contemplats:

 • En el cas de tenir fills/es majors de 21 anys: certificat de convivència.
 • En el cas de fills/es majors de 21 anys i menors de 26: certificat d'estudis, o bé la fotocòpia compulsada o l'original de la matrícula de l'any en curs a on consti el segell conforme s'ha abonat l'import de la matrícula.
 • En el cas de separació, divorci o nul·litat matrimonial: fotocòpia segellada de la sentència de separació/divorci i el conveni de l'acord regulador de la guarda dels fills/es.
 • En el cas de viduïtat: fotocòpia compulsada o l'original del certificat de defunció.
 • En el cas de parelles de fet: certificat de convivència (històric de dos anys) o acta notarial, quan no tinguin fills o filles en comú. En el cas que algun fill/filla realitzi els seus estudis fora de l'àmbit territorial corresponent a la residència, caldrà aportar certificat de convivència per tal d'acreditar que no ha canviat l'empadronament de l'estudiant, i així continuar constant al TFN com a membre computable.

En el cas de renovació per variació de les circumstàncies familiars caldrà aportar la documentació general que acrediti la variació i la documentació específica següent si es troba en algun dels supòsits contemplats:

 • Fotocòpia compulsada o original del document identificador dels ascendents.
 • Fotocòpia compulsada o original del/s llibre/s de família on hi constin tots els membres.
 • Fotocòpia compulsada o original del permís de residència per a tots els membres de la unitat familiar quan es tracti de persones residents no comunitàries.
 • En el cas de tenir fills/es majors de 21 anys: certificat de convivència.
 • En el cas de fills/es majors de 21 anys i menors de 26: certificat d'estudis, o bé la fotocòpia compulsada o l'original de la matrícula de l'any en curs a on consti el segell conforme s'ha abonat l'import de la matrícula.
 • En el cas de separació, divorci o nul·litat matrimonial: fotocòpia segellada de la sentència de separació/divorci i el conveni de l'acord regulador de la guarda dels fills/es.
 • En el cas de viduïtat: fotocòpia compulsada o l'original del certificat de defunció.
 • En el cas de parelles de fet: certificat de convivència (històric de dos anys) o acta notarial, quan no tinguin fills o filles en comú. En el cas que algun fill/filla realitzi els seus estudis fora de l'àmbit territorial corresponent a la residència, caldrà aportar certificat de convivència per tal d'acreditar que no ha canviat l'empadronament de l'estudiant, i així continuar constant al TFN com a membre computable.

On es fa presencialment?

Àrea de Benestar Social

Avinguda de Josep Pla, 3
17200 Palafrugell

Horari

De dilluns a divendres, de 9 a 13 h
Dimarts, de 9 a 18 h (excepte del 15 de juny al 15 de setembre)
 • Telèfon 972 613 142

Quan es fa?

El tràmit es pot fer durant tot l'any.

Quin cost té?

El tràmit és gratuït.

Temps de tramitació

La Secretaria de la Família es compromet a expedir els títols de família nombrosa en un termini màxim de 10 dies des del moment de la recepció de la sol·licitud i la documentació necessària.

Representació

Si s'actua per mitjà d'un representant caldrà acreditar la representació per alguna de les formes següents:

 • Inscripció de la representació al Registre d'apoderaments.
 • Presentació per via electrònica del model de representació o bé d'una escriptura de poders amb signatura electrònica per part del representat.
 • Presentació per via presencial (a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament o per qualsevol dels mitjans admesos a l'article 16.4 de la Llei 39/2015) del model de representació o bé d'una escriptura de poders amb signatura manuscrita per part del representat.

La representació pot referir-se a un tràmit en concret o a tots els tràmits que es fan davant l'Ajuntament.

Observacions

En cas de pèrdua del títol de família nombrosa, cal comunicar-ho a la Secretaria de la Família o a qualsevol oficina de Benestar i Família, on es farà un duplicat idèntic a l'extraviat. Telèfon d'informació 900 300 500.

La informació que us donem té únicament caràcter orientatiu. Així doncs, no modifica ni substitueix les disposicions normatives que regulen els diferents procediments administratius, per tant, no pot originar drets o obligacions que no estiguin previstos per la legislació.

Com es fa la tramitació en línia?

1 Accediu a la tramitació en línia

2 Escolliu l'opció de renovar el títol

3 Indiqueu que ho voleu fer per Internet (necessitareu un certificat digital com l'idCAT, el DNI electrònic...)

Tramitació en línia

Darrera actualització

dimecres, 18 gener 2023 14:08

Teniu problemes a l'hora de fer un tràmit en línia? Consulteu les Preguntes més freqüents

Ajuntament de Palafrugell

Calella, Llafranc, Llofriu, Tamariu

Carrer Cervantes, 16 · 17200 Palafrugell
972 613 100 ·  ajuntament@palafrugell.cat
P1712400I

Mapa d'ubicació de l'Ajuntament de Palafrugell

No heu trobat el que buscàveu?

Ajuntament de Palafrugell
Institut de Promociò Econòmica de Palafrugell
Museu del Suro de Palafrugell
Consorci per a la gestió dels edificis del Centre Fraternal i del Cercle Mercantil
Fundació Palafrugell Gent Gran
Unió Europea FEDER
Diputació de Girona
Segell Premi Administració Oberta 2019
Segell Premi Administració Oberta 2018
Segell Premi Administració Oberta 2017
Segell Infoparticipa 2014
Llicència Creative Commons