Per fer un tràmit a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) els dimarts a la tarda (a partir de les 13.00h) cal demanar cita prèvia. Demaneu-la a seu.palafrugell.cat/tramits/cita-previa o trucant al telèfon 972 613 100

Bonificació de l'Impost sobre Béns Immobles per a famílies nombroses

En termini

Què és?

Es tracta d'una bonificació del 50% en la quota de l'Impost sobre Béns Immobles (IBI) que poden sol·licitar el propietaris d'un habitatge que també siguin titulars de família nombrosa.

Qui ho pot demanar?

Ho poden demanar les persones propietàries d'un habitatge ubicat dins el terme municipal de Palafrugell i que siguin titulars de família nombrosa. S'entenen per famílies nombroses les unitats familiars que tenen 3 o més fills, o 2 si un d'ells és discapacitat. Només s'atorgarà la bonificació per l'habitatge que constitueixi la residència habitual del conjunt de la família.

També s'ha de complir amb les condicions següents:

  • El valor cadastral de l'habitatge no pot superar els 122.520 euros.
  • Tots els membres que constin el títol de família nombrosa hauran d'estar empadronats a l'habitatge (abans de l'1 de gener de l'any en curs). No serà necessari aquest requisit en els casos de separació o divorci, sempre que els fills es trobin sota la seva dependència econòmica, tot i que no visquin en el domicili conjugal i es donin les condicions de l'article 2.2.c) de la Llei 40/2003 de 18 de novembre, de protecció a les Famílies nombroses. En aquest cas, el progenitor que sol·liciti la bonificació, proposant que es tinguin en compte els fills que no hi convisquin, haurà de presentar la resolució judicial en que es declari la seva obligació de prestar-los aliments. En cas que no hi hagués acord dels pares sobre els fills que s'hagin de considerar a la unitat familiar, es tindrà en compte el criteri de convivència.
  • Els propietaris de l'habitatge no poden constar com a propietaris d'altres immobles destinats també a habitatge.
  • La persona beneficiària no podrà constar com a deutora amb l'Ajuntament per cap altre concepte en fase executiva, excepte si té aprovat un fraccionament del deute i l'està complint.

Com es fa?

El tràmit es pot fer presencialment o bé en línia des d'aquesta mateixa pàgina.

On es fa presencialment?

Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC)

Plaça de l'Església, 8 (Can Rosés)
17200 Palafrugell

Horari

Dilluns, dimecres, dijous i divendres, de 08.30 a 13.00 h
Dimarts, de 08.30 a 18.00 h (excepte Setmana Santa, juliol, agost i Nadal, que serà fins a les 13.00 h)
Per ser atès/a els dimarts a la tarda, a partir de les 13.00h, cal demanar cita prèvia

Quan es fa?

Les sol·licituds es poden presentar des del dia 1 de gener fins al dia 31 d'agost de cada any.

Quin cost té?

El tràmit és gratuït.

Temps de tramitació

El termini màxim per resoldre una sol·licitud, si en el seu procediment no s'indica el contrari, és de tres mesos a comptar des de la data de presentació de la mateixa.

Representació

Si s'actua per mitjà d'un representant caldrà acreditar la representació per alguna de les formes següents:

  • Inscripció de la representació al Registre d'apoderaments.
  • Presentació per via electrònica del model de representació o bé d'una escriptura de poders amb signatura electrònica per part del representat.
  • Presentació per via presencial (a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament o per qualsevol dels mitjans admesos a l'article 16.4 de la Llei 39/2015) del model de representació o bé d'una escriptura de poders amb signatura manuscrita per part del representat.

La representació pot referir-se a un tràmit en concret o a tots els tràmits que es fan davant l'Ajuntament.

Observacions

La informació que us donem té únicament caràcter orientatiu. Així doncs, no modifica ni substitueix les disposicions normatives que regulen els diferents procediments administratius, per tant, no pot originar drets o obligacions que no estiguin previstos per la legislació.

Com es fa la tramitació en línia?

1 Ompliu el model de sol·licitud i el deseu al vostre ordinador

2 Si heu d'adjuntar altres documents, el format obligatori és PDF

3 Accediu a la tramitació en línia (necessitareu un certificat digital com l'idCAT, l'idCAT Mòbil, el DNI electrònic...)

4 Ompliu i envieu el formulari en línia i hi adjunteu el model de sol·licitud que heu desat anteriorment i també la resta de documents

5 Si heu d'adjuntar documents més grans de 50 Mb, podeu fer-ho mitjançant l'enllaç que trobareu més avall. En primer lloc cal haver tramitat la sol·licitud en línia

Tramitació en línia

Heu de presentar documents grans?

Presentació de documents de més de 50 Mb

Darrera actualització

divendres, 02 febrer 2024 08:26

Teniu problemes a l'hora de fer un tràmit en línia? Consulteu les Preguntes més freqüents

Ajuntament de Palafrugell

Calella, Llafranc, Llofriu, Tamariu

Carrer Cervantes, 16 · 17200 Palafrugell
972 613 100 ·  ajuntament@palafrugell.cat
P1712400I

Mapa d'ubicació de l'Ajuntament de Palafrugell

No heu trobat el que buscàveu?

Ajuntament de Palafrugell
Institut de Promociò Econòmica de Palafrugell
Museu del Suro de Palafrugell
Fundació Palafrugell Gent Gran
Unió Europea FEDER
Diputació de Girona
Segell Premi Administració Oberta 2022
Segell Premi Administració Oberta 2019
Segell Premi Administració Oberta 2018
Segell Premi Administració Oberta 2017
Segell Infoparticipa 2014
Llicència Creative Commons