Per fer un tràmit a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) els dimarts a la tarda (a partir de les 13.00h) cal demanar cita prèvia. Demaneu-la a seu.palafrugell.cat/tramits/cita-previa o trucant al telèfon 972 613 100

Subvencions per a l'assistència de nois i noies a ensenyaments musicals d'iniciació i elementals

Fora de termini

Què és?

Es tracta de la convocatòria de subvencions per a l'assistència de nois i noies a ensenyaments musicals d'iniciació i elementals cursats en centres autoritzats pel Departament d'Educació del municipi de Palafrugell, durant el curs 2023-2024.

L'import de la beca podrà ser de fins a un 50% del cost mensual de les quotes del servei.

Qui ho pot demanar?

Podran optar a aquestes beques els nois i noies empadronats a Palafrugell i que compleixen els requisits següents:

  • Les persones beneficiàries d'aquests ajuts han de formar part d'una unitat familiar amb uns ingressos que no superin tres vegades i mitja el Salari Mínim Interprofessional (SMI). En cas que la unitat familiar tingui més de tres membres, aquesta quantitat s'incrementarà en 2.000 euros anuals per persona, a partir del quart membre de la unitat familiar.
Membres de la unitat familiar Ingressos anuals
2 membres 30.240,00 euros
3 membres 45.360,00 euros
4 membres 47.360,00 euros
5 membres 49.360,00 euros
6 membres 51.360,00 euros

Es denegarà l'ajut sol·licitat quan les famílies que sol·licitin l'ajut siguin propietàries de dos o més béns immobles destinats a habitatge.

Es denegarà l'ajut sol·licitat si qualsevol membre de la unitat familiar acredita saldos mitjos bancaris de l'any 2022 superiors a 10.000 euros.

Com es fa?

Les sol·licituds, acompanyades de la documentació que sigui necessària, es podran presentar de manera telemàtica des d'aquesta mateixa pàgina, o bé a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) de l'Ajuntament.

Documentació que s'ha d’adjuntar a la sol·licitud:

  • Comunicat de rendiments i patrimoni dels membres de la unitat familiar expedit per les entitats bancàries o caixes d'estalvi, on tinguin compte obert, on s'informi del saldo mig del darrer trimestre del 2022 així com el saldo a 31 de desembre de 2022.

La presentació de la sol·licitud de subvenció comporta l'autorització de les persones sol·licitants a favor de l'Ajuntament per tal d'obtenir:

  • Declaració de la renda de l'IRPF del 2022 de tots els membres de la unitat familiar.
  • Certificat de convivència.
  • Certificat emès per l'Escola de Música.
  • Carnet de família nombrosa o monoparental.

On es fa presencialment?

Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC)

Plaça de l'Església, 8 (Can Rosés)
17200 Palafrugell

Horari

Dilluns, dimecres, dijous i divendres, de 08.30 a 13.00 h
Dimarts, de 08.30 a 18.00 h (excepte Setmana Santa, juliol, agost i Nadal, que serà fins a les 13.00 h)
Per ser atès/a els dimarts a la tarda, a partir de les 13.00h, cal demanar cita prèvia

Quan es fa?

El termini per presentar les sol·licituds serà del 2 al 31 d'octubre de 2023.

Quin cost té?

El tràmit és gratuït.

Temps de tramitació

El termini màxim per resoldre el resultat de la convocatòria és de 2 mesos a comptar des de la fi del termini de presentació d'instàncies.

Observacions

La despesa originada per aquestes subvencions es fa fins a un límit total de 5.000 euros.

La beca es concedirà amb efectes retroactius des de l'inici del curs escolar.

No es bequen les matrícules.

Les beques són compatibles amb les subvencions generals aplicables a tots els alumnes que realitzin ensenyaments musicals al municipi.

En cas d'empat, es valoraran les sol·licituds que demostrin que, entre tots els membres de la unitat familiar, són propietaris, com a màxim, d'una finca destinada a habitatge.

La informació que us donem té únicament caràcter orientatiu. Així doncs, no modifica ni substitueix les disposicions normatives que regulen els diferents procediments administratius, per tant, no pot originar drets o obligacions que no estiguin previstos per la legislació.

Com es fa la tramitació en línia?

1 Ompliu el model de sol·licitud i el deseu al vostre ordinador

2 Si heu d'adjuntar altres documents, el format obligatori és PDF

3 Accediu a la tramitació en línia (necessitareu un certificat digital com l'idCAT, l'idCAT Mòbil, el DNI electrònic...)

4 Ompliu i envieu el formulari en línia i hi adjunteu el model de sol·licitud que heu desat anteriorment i també la resta de documents

5 Si heu d'adjuntar documents més grans de 50 Mb, podeu fer-ho mitjançant l'enllaç que trobareu més avall. En primer lloc cal haver tramitat la sol·licitud en línia

Tramitació en línia

Heu de presentar documents grans?

Presentació de documents de més de 50 Mb

Darrera actualització

dijous, 29 febrer 2024 10:40

Teniu problemes a l'hora de fer un tràmit en línia? Consulteu les Preguntes més freqüents

Ajuntament de Palafrugell

Calella, Llafranc, Llofriu, Tamariu

Carrer Cervantes, 16 · 17200 Palafrugell
972 613 100 ·  ajuntament@palafrugell.cat
P1712400I

Mapa d'ubicació de l'Ajuntament de Palafrugell

No heu trobat el que buscàveu?

Ajuntament de Palafrugell
Institut de Promociò Econòmica de Palafrugell
Museu del Suro de Palafrugell
Fundació Palafrugell Gent Gran
Unió Europea FEDER
Diputació de Girona
Segell Premi Administració Oberta 2022
Segell Premi Administració Oberta 2019
Segell Premi Administració Oberta 2018
Segell Premi Administració Oberta 2017
Segell Infoparticipa 2014
Llicència Creative Commons