Per fer un tràmit a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) els dimarts a la tarda (a partir de les 13.30h) cal demanar cita prèvia. Demaneu-la a seu.palafrugell.cat/tramits/cita-previa o trucant al telèfon 651 652 546

Subvencions a activitats econòmiques per despeses corrents dins el projecte Locals amb Vida

Fora de termini

Què és?

Es tracta d'una convocatòria de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, que atorga l'Ajuntament, amb l'objectiu de fomentar la implantació d'activitats econòmiques en locals comercials situats a peu de carrer, augmentant així el nivell d'activitat econòmica i millorant la cohesió social.

Línia 1

Dirigida a persones físiques o jurídiques, que siguin propietàries dels locals comercials buits situats en planta baixa, i que vulguin el vinil de la campanya Locals amb Vida en el vidre del seu aparador, com a reclam per a llogar-lo.

La subvenció serà en espècie, doncs l'ajuntament col·locarà el vinil a cada vidre de l'aparador del local comercial en planta baixa.

Línia 2

Dirigida a persones físiques o jurídiques que hagin posat en marxa el seu negoci en un local comercial situat en planta baixa i hagin tingut pèrdues, durant el període que va de l'1 d'octubre de 2021 al 30 de setembre de 2022.

L'import de la subvenció serà com a màxim el 50% de les pèrdues que acrediti la persona sol·licitant, i en cap cas podrà excedir els 700 euros per beneficiari.

Qui ho pot demanar?

En el cas de la Línia 1, ho poden demanar aquelles persones (físiques o jurídiques) que tinguin la propietat de l'immoble, i que el local comercial estigui situat en planta baixa dins la zona comercial urbana del municipi.

En el cas de la Línia 2, ho poden demanar aquelles persones (físiques o jurídiques) que s'hagin donat d'alta a l'Impost d'Activitats Econòmiques (IAE), des de l'1 de gener fins al 30 de novembre de 2022, que no hagi exercit anteriorment l'activitat en el mateix local, i que el local comercial estigui situat en planta baixa. L'activitat econòmica ha d'haver obtingut la corresponent llicència d'activitat o haver fer la corresponent comunicació d'activitat a l'Ajuntament.

Com es fa?

Les sol·licituds es poden presentar de manera telemàtica o presencial en el cas de les persones físiques, i només de manera telemàtica en el cas de les persones jurídiques.

La documentació que cal presentar és la següent:

  • Model específic de sol·licitud (tant per la Línia 1 com per la Línia 2)
  • Compte justificatiu (només per la Línia 2), on s'indicarà el total dels imports d'ingressos i despeses del període de l'1 d’octubre de 2021 al 30 de setembre de 2022 i el resultat de la pèrdua econòmica
  • Còpia del document que acrediti la propietat del local (només per a la Línia 1)
  • Còpia del contracte de lloguer o document que acrediti la propietat del local (només per a la Línia 2)

L'Ajuntament comprovarà d'ofici que la persona sol·licitant està al corrent de les obligacions fiscals i tributàries amb el mateix ajuntament i també amb l'Agència Tributària i la Tresoreria General de la Seguretat Social. Si la persona sol·licitant s'oposa a la consulta d'aquestes dades, haurà de ser ella mateixa qui presenti el certificat d'estar al corrent de les obligacions.

Qui té l'obligació de tramitar en línia?

Les persones jurídiques (societats, associacions, etc.) i també les persones que exerceixin una activitat professional que requereixi col·legiació obligatòria (advocats, procuradors, enginyers tècnics, arquitectes, metges, etc.) estan obligades a relacionar-se amb l'Ajuntament a través de mitjans electrònics per a la realització de qualsevol tràmit.

Quan es fa?

El termini de presentació de sol·licituds comença el 31 d'octubre i finalitza el dia 30 de novembre de 2022 (ambdós inclosos).

Quin cost té?

La tramitació de la sol·licitud és gratuïta.

Temps de tramitació

El termini màxim per resoldre i notificar el resultat de la convocatòria és de 2 mesos des de la finalització del termini de presentació de sol·licituds.

Representació

Si s'actua per mitjà d'un representant caldrà acreditar la representació per alguna de les formes següents:

  • Inscripció de la representació al Registre d'apoderaments.
  • Presentació per via electrònica del model de representació o bé d'una escriptura de poders amb signatura electrònica per part del representat.
  • Presentació per via presencial (a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament o per qualsevol dels mitjans admesos a l'article 16.4 de la Llei 39/2015) del model de representació o bé d'una escriptura de poders amb signatura manuscrita per part del representat.

La representació pot referir-se a un tràmit en concret o a tots els tràmits que es fan davant l'Ajuntament.

Observacions

Les persones sol·licitants s'obliguen a facilitar a l'Ajuntament quanta informació els sigui requerida per tal de comprovar la veracitat de les dades que han motivat el seu atorgament.

La informació que us donem té únicament caràcter orientatiu. Així doncs, no modifica ni substitueix les disposicions normatives que regulen els diferents procediments administratius, per tant, no pot originar drets o obligacions que no estiguin previstos per la legislació.

Com es fa la tramitació en línia?

1 Ompliu el model de sol·licitud i el deseu al vostre ordinador

2 Si heu d'adjuntar altres documents, el format obligatori és PDF

3 Accediu a la tramitació en línia (necessitareu un certificat digital com l'idCAT, l'idCAT Mòbil, el DNI electrònic...)

4 Ompliu i envieu el formulari en línia i hi adjunteu el model de sol·licitud que heu desat anteriorment i també la resta de documents

5 Si heu d'adjuntar documents més grans de 15 Mb, podeu fer-ho mitjançant l'enllaç que trobareu més avall. En primer lloc cal haver tramitat la sol·licitud en línia

Tramitació en línia

Heu de presentar documents grans?

Presentació de documents de més de 15 Mb

Darrera actualització

dimecres, 18 gener 2023 13:18

Teniu problemes a l'hora de fer un tràmit en línia? Consulteu les Preguntes més freqüents

Ajuntament de Palafrugell

Calella, Llafranc, Llofriu, Tamariu

Carrer Cervantes, 16 · 17200 Palafrugell
972 613 100 ·  ajuntament@palafrugell.cat
P1712400I

Mapa d'ubicació de l'Ajuntament de Palafrugell

No heu trobat el que buscàveu?

Ajuntament de Palafrugell
Institut de Promociò Econòmica de Palafrugell
Museu del Suro de Palafrugell
Consorci per a la gestió dels edificis del Centre Fraternal i del Cercle Mercantil
Fundació Palafrugell Gent Gran
Unió Europea FEDER
Diputació de Girona
Segell Premi Administració Oberta 2019
Segell Premi Administració Oberta 2018
Segell Premi Administració Oberta 2017
Segell Infoparticipa 2014
Llicència Creative Commons