Tècnic/a d'Administració Especial categoria advocat/ada

Convocatòria de procés selectiu, mitjançant concurs oposició, d'una plaça de funcionari de carrera, Tècnic/a d'Administració especial, subescala tècnica, categoria advocat/ada, grup A1.

Més informació

  • Nombre de places: 1
  • Data de publicació: dijous, 29 juny 2017
  • Termini de presentació: dimecres, 19 juliol 2017 13:30

Estat de la convocatòria

Convocatòria tancada

Tota la informació sobre aquesta convocatòria es publicarà en aquesta mateixa pàgina.

Sol·licitud de participació en processos selectius

Model de sol·licitud

Llista de persones admeses i excloses

RA Admesos i exclosos placa TAE-advocat-da

Darrera actualització

dimarts, 05 desembre 2017 13:36