Tècnic/a d'Administració Especial categoria advocat/ada

Convocatòria de procés selectiu, mitjançant concurs oposició, d'una plaça de funcionari de carrera, Tècnic/a d'Administració especial, subescala tècnica, categoria advocat/ada, grup A1.

Més informació

  • Nombre de places: 1
  • Data de publicació: dijous, 29 juny 2017
  • Termini de presentació: dimecres, 19 juliol 2017 13:30

Estat de la convocatòria

Presentació de sol·licituds

Tota la informació sobre aquesta convocatòria es publicarà en aquesta mateixa pàgina.

Sol·licitud de participació en processos selectius

Model de sol·licitud

Darrera actualització

dijous, 13 juliol 2017 12:01