Comunicació de dades de persones jurídiques per a notificacions

L'Ajuntament de Palafrugell ha iniciat els tràmits per tal de modificar l'ordenança reguladora de l'administració electrònica i adaptar-la a la Llei 39/2015 de procediment administratiu de les administracions públiques.

Això implica que les persones jurídiques (societats, associacions, etc.), a partir del moment en què entri en vigor aquesta modificació (que es preveu que sigui l'1 d'abril), hauran de relacionar-se amb l'Ajuntament de Palafrugell per mitjans electrònics de manera obligatòria.

Així doncs, les notificacions que l'Ajuntament realitzi a les persones jurídiques ja no s'enviaran en paper, sinó que es dipositaran en aquesta mateixa Seu electrònica, dins l'apartat Notificacions electròniques.

Per tal que les persones jurídiques puguin rebre un avís quan tinguin una notificació disponible, cal que comuniquin a l'Ajuntament una adreça electrònica i un número de telèfon mòbil on poder rebre els avisos (per correu electrònic i per SMS). Tot seguit, trobareu un formulari on poder comunicar aquestes dades.

Formulari de comunicació de dades

Aquest camp és obligatori
El document d'identitat és obligatori
L'adreça electrònica no és vàlida
Aquest camp és numèric
(*) Els camps marcats amb un asterisc són obligatoris
Comunicacions al telèfon mòbil

Per poder accedir a les notificacions electròniques heu de disposar d'un certificat digital a nom de la persona jurídica (societat, associació, etc.).

En el cas de no disposar-ne, també hi podreu accedir utilitzant l'idCAT Mòbil prèvia acreditació d'un representant a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) de l'Ajuntament, ubicada a l'avinguda Josep Pla número 9.

Publicat el

dilluns, 09 gener 2017

Darrera modificació

dimarts, 10 gener 2017 14:38