Calendari del contribuent 2024

Calendari dels tributs municipals que es cobren en la modalitat de Padró fiscal per a l'exercici 2024, amb els terminis de pagament següents:

Tribut Terminis de pagament
Rebuts no domiciliats
Dates de pagament
Rebuts domiciliats
Data de pagament
Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM) Del 15 de febrer a l'1 de juliol 3 de juny
Taxa per entrada/sortida de vehicles Del 2 de maig al 31 de juliol 1 de juliol
Taxa per conservació del cementiri Del 2 de maig al 31 de juliol 1 de juliol
Impost sobre Béns Immobles (IBI) de Naturalesa Urbana Del 3 de juny al 2 de setembre 2 de maig 1r termini (50%)
4 de novembre 2n termini (50%)
Impost sobre Béns Immobles (IBI) de Naturalesa Rústica Del 3 de juny al 2 de setembre 1 d'agost
Taxa per recollida d'escombraries De l'1 d'agost al 31 d'octubre 1 d'octubre
Taxa per ocupació de la via pública De l'1 d'agost al 31 d'octubre 1 d'octubre
Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE) Del 30 d'agost al 31 d'octubre 1 d'octubre

Bonificacions per domiciliar els rebuts

Si domicilieu el pagament de l'Impost de Vehicles, gaudireu d'una bonificació del 5%. Si domicilieu el pagament de l'Impost sobre Activitats Econòmiques o les taxes immobles (pas de vehicles, escombraries, cementiri), gaudireu d'una bonificació del 2% en cadascun d'ells. Si domicilieu el pagament de l'Impost sobre Béns Immobles, gaudireu d'una bonificació de l'1%.

Rebuts domiciliats de l'IBI urbana

Els rebuts domiciliats de l'Impost sobre Béns Immobles de naturalesa urbana (IBI) es cobraran en dues fraccions, del 50% i del 50% respectivament. El primer pagament es farà el 2 de maig i el segon el 4 de novembre. Les domiciliacions bancàries del 1r termini de pagament que siguin retornades per cancel·lació o inexistència del compte corrent o per ordre del titular, s'anul·laran i s'hauran de liquidar íntegrament en els terminis dels rebuts no domiciliats.

Sol·licituds de domiciliació

Es poden presentar de diferents maneres:

  • Presencialment al Departament de Rendes, ubicat al carrer Cervantes número 16, de dilluns a divendres de 09.00 a 13.30 h.
  • Presencialment a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC), ubicada a l'avinguda Josep Pla número 9, els dilluns, dimecres, dijous i divendres de 08.30 a 13.00 h i els dimarts de 08.30 a 18.00 h (a partir de les 14.00 h cal demanar cita prèvia).
  • Per correu postal, dirigida a l'Ajuntament de Palafrugell (Departament de Rendes), carrer Cervantes número 16, 17200 Palafrugell.
  • Tramitar-la en línia des de la pàgina Domiciliació bancària d'impostos i taxes.

Pagament dels rebuts no domiciliats

Les persones que no tinguin domiciliats els rebuts, disposen de diferents opcions per fer el pagament, dins el termini que correspongui:

  • Fer el pagament a qualsevol de les entitats col·laboradores següents (sense necessitat de mantenir-hi cap compte obert), presentant el full de liquidació de l'impost o la taxa que es vulgui pagar: BBVA, Banc Sabadell, Banc Santander i Caixa Bank.
  • Fer el pagament a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC), ubicada a l'avinguda de Josep Pla número 9, de dilluns a divendres de 9.00 a 13.30 h mitjançant targeta de crèdit o dèbit.
  • Fer el pagament amb targeta de crèdit o dèbit a través d'Internet des de la pàgina Pagament en línia.

Aquest calendari fiscal va ser aprovat per la Junta de Govern Local de 26 de gener de 2023.

Ajuntament de Palafrugell

Calella, Llafranc, Llofriu, Tamariu

Carrer Cervantes, 16 · 17200 Palafrugell
972 613 100 ·  ajuntament@palafrugell.cat
P1712400I

Mapa d'ubicació de l'Ajuntament de Palafrugell

No heu trobat el que buscàveu?

Ajuntament de Palafrugell
Institut de Promociò Econòmica de Palafrugell
Museu del Suro de Palafrugell
Fundació Palafrugell Gent Gran
Unió Europea FEDER
Diputació de Girona
Segell Premi Administració Oberta 2022
Segell Premi Administració Oberta 2019
Segell Premi Administració Oberta 2018
Segell Premi Administració Oberta 2017
Segell Infoparticipa 2014
Llicència Creative Commons