Ordre del dia del Ple de 31 d'octubre de 2023

Sessió ordinària

Dimarts 31 d'octubre de 2023, a les 19.00 h.

Part resolutiva

1. Aprovació de l'acta de les sessions anteriors.
2. Resolucions d'alcaldia. Informació.

Assumptes de la Comissió Informativa d'Administració General, Economia i Hisenda

3. Sentència i Decrets. Coneixement.
4. Resolucions de l'Alcaldia. a) Nomenament d'advocats/des i procurador. b) Nomenament per comparèixer i personar-se l'Ajuntament davant dels jutjats. Ratificació.
5. Donar compte dels expedients de contractació municipals.
6. Aprovació d'actualització de dades del Document Únic de Protecció Civil Municipal.
7. Pròrroga per a l'any 2024 i modificació de l'encàrrec de la prestació dels serveis d'acolliment residencial i d'acolliment diürn per a persones grans dependents a la residència i centre de dia Palafrugell Gent Gran al mitjà propi personificat Fundació Palafrugell Gent Gran (FPGG). Aprovació.
8. Modificació oganigrama Ajuntament 2023.
9. Modificació quarta de la Plantilla de personal any 2023.
10. Aprovació de la fitxa d'un lloc de treball eventual i de sis llocs de treball de comandament.
11. Modificació quarta de la Relació de Llocs de Treball 2023.
12. Aprovació bonificació IBI 2023 habitatges borsa lloguer social.
13. Aprovació bonificació ICIO Llicència Major 67/2023 - Floridum SL.
14. Aprovació bonificació ICIO LMRC 135/2023 - Restaurant Xadó SL.
15. Aprovació provisional Ordenances Fiscals 2024.
16. Expedient 49/2023 Modificació pressupostària per suplement de crèdit i crèdit extraordinari mitjançant romanent de tresoreria per a despeses generals.
17. Expedient 8/2023 Modificació pressupostària del Museu per suplement de crèdit mitjançant romanent de tresoreria per a despeses generals.
18. Aportacions als grups polítics de l'Ajuntament de Palafrugell. Justificació de subvencions de l'1 de gener al 17 de juny de 2023.

Assumptes de la Comissió Especial de Comptes

No n'hi ha.

Assumptes de la Comissió Informativa d'Urbanisme, Pla de Barris, Obres Públiques, Serveis Municipals i Medi Ambient

19. Devolució garantia per les obres de la segona fase de la muntanya de Sant Sebastià UB 3.8Z.
20. Retorn de l'aval de les obres d'urbanització del sector SUD 1.13 Circumval·lació nord, les Brugueres, a Palafrugell.
21. Modificació puntual número 10 del POUM de Palafrugell, per l'ampliació del Cementiri Municipal. Verificació text refós.
22. Adopció de la mesura de suspensió potestativa de tramitacions d'habitatges d'ús turístic al municipi de Palafrugell.

Assumptes de la Comissió Informativa de Serveis a les Persones

No n'hi ha.

Part de control

23. Presa de coneixement de la renúncia al càrrec del regidor senyor Albert Parals Sabater.
24. Mocions
24.1. Moció del grup municipal de Junts per Palafrugell per lluitar contra les ocupacions conflictives i delinqüencials.
24.2. Moció del grup municipal de Palafrugell en Comú Podem de suport a Palestina i condemna de les accions d'Israel, per a la  resolució pacífica i respecte a la legalitat internacional.
24.3. Moció del grup municipal de Palafrugell en Comú Podem per a l'inici de polítiques que afavoreixin l'aprofitament mancomunat de residus i l'obtenció d'energia renovable.
25. Informes
26. Precs i preguntes

Participació ciutadana als Plens

Els plenaris estan oberts a la participació ciutadana en línia. Tothom que ho desitgi podrà, mitjançant el perfil de Twitter @ajpalafrugell, adreçar al Ple precs o preguntes que tinguin relació amb els temes inclosos en l'ordre del dia. A la part final de la sessió, les preguntes rebudes seran formulades pel servei de premsa de l'ajuntament als seus destinataris (alcalde i regidors de l'equip de govern o dels grups de l'oposició) i aquests les respondran. Simultàniament, també a través d'aquest perfil de Twitter, s'anirà informant del desenvolupament de la sessió.

Podeu seguir el Ple en directe a la pàgina d'inici del web municipal, el darrer dimarts de cada mes, a partir de les 19.00 h

També el podeu seguir en directe a través de Ràdio Palafrugell 107.8 FM

Podeu veure els vídeos de les sessions anteriors al lloc web Pandora Arxiu Municipal de Palafrugell

Data de publicació

dijous, 26 octubre 2023

Darrera modificació

divendres, 26 gener 2024 10:08

Ajuntament de Palafrugell

Calella, Llafranc, Llofriu, Tamariu

Carrer Cervantes, 16 · 17200 Palafrugell
972 613 100 ·  ajuntament@palafrugell.cat
P1712400I

Mapa d'ubicació de l'Ajuntament de Palafrugell

No heu trobat el que buscàveu?

Ajuntament de Palafrugell
Institut de Promociò Econòmica de Palafrugell
Museu del Suro de Palafrugell
Fundació Palafrugell Gent Gran
Unió Europea FEDER
Diputació de Girona
Segell Premi Administració Oberta 2022
Segell Premi Administració Oberta 2019
Segell Premi Administració Oberta 2018
Segell Premi Administració Oberta 2017
Segell Infoparticipa 2014
Llicència Creative Commons