Ordre del dia del Ple de 28 de febrer de 2023

Sessió ordinària

Dimarts 28 de febrer de 2023, a les 19.00 h.

Part resolutiva

1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors
2. Resolucions d'alcaldia. Informació

Assumptes de la Comissió Informativa d'Administració General, Economia i Hisenda

3. Segona pròrroga del contracte de manteniment de jardineria. Aprovació.
4. Segona pròrroga del contracte de neteja de les dependències municipals. Aprovació.
5. Increment salarial de les retribucions del personal per a l'any 2023. Aprovació.
6 Modificació (primera) de la Plantilla de personal per a l'any 2023. Aprovació.
7. Modificació (primera) de la Relació de Llocs de Treball de 2023. Aprovació.
8. Establiment del servei públic de prevenció d'incendis forestals en el municipi de Palafrugell. Aprovació inicial.
9 Expedient 5/2023 Modificació pressupostària per suplement de crèdit mitjançant el romanent de tresoreria per a despeses generals resultant de la Liquidació del Pressupost de 2022. Aprovació.
10. Informació expedient de Liquidació del Pressupost 2022 i resum anual de control intern en funció interventora. Coneixement.
11. Estat d'execució del Pressupost 2022 a 31 de desembre i informes morositat 3r i 4t trimestre de 2022. Coneixement.

Assumptes de la Comissió Especial de Comptes

12.Text refós de la Modificació puntual núm.  14 del  POUM de Palafrugell, al sector SUD 1.19 Bruguerol Sud-Oest, a Palafrugell. l'entorn del Barri de l'Estació, a Llofriu. Verificació.
13. Agrupació de tres porcions de terreny de titularitat municipal situades a l'Avinguda d'Espanya núm. 115, a Palafrugell. Aprovació.
14. Declaració de parcel·la sobrera en relació a un tros de terreny situat al Passatge Garraf núm. 19, a Palafrugell. a) Segregació. b) Inici de l'expedient de venda directa. Aprovació.
15. Projecte executiu d'obertura i manteniment de les franges perimetrals de prevenció d'incendis, de les parcel·les interiors i zones verdes. Aprovació inicial.

Part de control

16. Mocions
16.1. Moció Institucional per a la commemoració del Dia Internacional de les Dones

Participació ciutadana als Plens

Els plenaris estan oberts a la participació ciutadana en línia. Tothom que ho desitgi podrà, mitjançant el perfil de Twitter @ajpalafrugell, adreçar al Ple precs o preguntes que tinguin relació amb els temes inclosos en l'ordre del dia. A la part final de la sessió, les preguntes rebudes seran formulades pel servei de premsa de l'ajuntament als seus destinataris (alcalde i regidors de l'equip de govern o dels grups de l'oposició) i aquests les respondran. Simultàniament, també a través d'aquest perfil de Twitter, s'anirà informant del desenvolupament de la sessió.

Podeu seguir el Ple en directe a la pàgina d'inici del web municipal, el darrer dimarts de cada mes, a partir de les 19.00 h

També el podeu seguir en directe a través de Ràdio Palafrugell 107.8 FM

Podeu veure els vídeos de les sessions anteriors al lloc web Pandora Arxiu Municipal de Palafrugell

Data de publicació

dilluns, 27 febrer 2023

Darrera modificació

divendres, 26 gener 2024 10:11

Ajuntament de Palafrugell

Calella, Llafranc, Llofriu, Tamariu

Carrer Cervantes, 16 · 17200 Palafrugell
972 613 100 ·  ajuntament@palafrugell.cat
P1712400I

Mapa d'ubicació de l'Ajuntament de Palafrugell

No heu trobat el que buscàveu?

Ajuntament de Palafrugell
Institut de Promociò Econòmica de Palafrugell
Museu del Suro de Palafrugell
Fundació Palafrugell Gent Gran
Unió Europea FEDER
Diputació de Girona
Segell Premi Administració Oberta 2022
Segell Premi Administració Oberta 2019
Segell Premi Administració Oberta 2018
Segell Premi Administració Oberta 2017
Segell Infoparticipa 2014
Llicència Creative Commons