Ordre del dia del Ple de 26 de setembre de 2023

Sessió ordinària

Dimarts 26 de setembre de 2023, a les 19.00 h.

Part resolutiva

1. Aprovació de l'acta de les sessions anteriors.
2. Resolucions d'Alcaldia. Informació.

Assumptes de la Comissió Informativa d'Administració General, Economia i Hisenda

3. Resolucions de l'Alcaldia. a) Nomenament d'advocat i procurador. b) Nomenament per comparèixer i personar-se l'Ajuntament davant dels jutjats. Ratificació.
4. Desafectació d'una porció de finca registral del Paratge de la Feneia, s/n per a la cessió gratuïta al Consell Comarcal del Baix Empordà per destinar al Centre Ocupacional i Especial de Treball Tramuntana. Aprovació inicial.
5. Cessió gratuïta d'una finca del Paratge de la Feneia, s/n al Consell Comarcal del Baix Empordà per destinar al Centre Ocupacional i Especial de Treball Tramuntana. Aprovació inicial.
6. Modificació Pressupostària de crèdit extraordinari i suplement de crèdit a càrrec de romanent líquid de tresoreria i baixes d'aplicacions.
7. Modificació Pressupostària per suplement de crèdit a càrrec de baixes d'aplicacions d'inversions.

Assumptes de la Comissió Informativa d'Urbanisme, Pla de Barris, Obres Públiques, Serveis Municipals i Medi Ambient

8. Aprovació inicial del Projecte per a les obres de millora i renovació de la canonada principal de distribució potable a Palafrugell.
9. Text refós de la Modificació puntual núm.11 del POUM de Palafrugell, per la creació d'un equipament al Barri de l'Estació de Llofriu. Aprovació verificació del text refós.
10. Modificació puntual núm.15 del POUM de Palafrugell, pel canvi de zonificació d'una finca al carrer Miranda núm.19 a Calella de Palafrugell. Aprovació provisional.

Assumptes de la Comissió Informativa de Serveis a les Persones

11. Festes Locals 2024. Aprovació.
12. Pròrroga per a l'any 2024 del Conveni de col·laboració interadministrativa entre el Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Palafrugell per a la prestació del servei de residencia assistida i centre de dia per a gent gran dependent Palafrugell Gent Gran, a Palafrugell. Aprovació correcció d'errors.

Part de control

13. Mocions.
13.1 Moció Institucional per a la commemoració del 75è aniversari de la Declaració Universal dels Drets Humans.
13.2 Moció d'ERC Palafrugell per a la creació d'una Comissió de treball i seguiment de contractes de vital importància pel municipi.
13.3 Moció d'ERC Palafrugell d'intervenció per reduir els degoters al pavelló municipal de patinatge.
13.4 Moció d'ERC Palafrugell per l'elaboració d'un pla de climatització als centres escolars.
13.5 Moció de Junts per Palafrugell contra la repressió política i judicial de l'independentisme i de suport als represaliats.
13.6 Moció de Junts per Palafrugell sobre l'accessibilitat a les platges amb la instal·lació de baranes.
13.7 Moció de Palafrugell en Comú Podem sobre els habitatges d'ús turístic.
13.8 Moció de Palafrugell en Comú Podem per una perspectiva antiracista del Pla Local d'Habitatge.
13.9 Moció de Palafrugell en Comú Podem per la redacció d'una Ordenança de paisatge urbà.
14. Informes.
15. Precs i preguntes.

Participació ciutadana als Plens

Els plenaris estan oberts a la participació ciutadana en línia. Tothom que ho desitgi podrà, mitjançant el perfil de Twitter @ajpalafrugell, adreçar al Ple precs o preguntes que tinguin relació amb els temes inclosos en l'ordre del dia. A la part final de la sessió, les preguntes rebudes seran formulades pel servei de premsa de l'ajuntament als seus destinataris (alcalde i regidors de l'equip de govern o dels grups de l'oposició) i aquests les respondran. Simultàniament, també a través d'aquest perfil de Twitter, s'anirà informant del desenvolupament de la sessió.

Podeu seguir el Ple en directe a la pàgina d'inici del web municipal, el darrer dimarts de cada mes, a partir de les 19.00 h

També el podeu seguir en directe a través de Ràdio Palafrugell 107.8 FM

Podeu veure els vídeos de les sessions anteriors al lloc web Pandora Arxiu Municipal de Palafrugell

Data de publicació

dijous, 21 setembre 2023

Darrera modificació

divendres, 26 gener 2024 10:08

Ajuntament de Palafrugell

Calella, Llafranc, Llofriu, Tamariu

Carrer Cervantes, 16 · 17200 Palafrugell
972 613 100 ·  ajuntament@palafrugell.cat
P1712400I

Mapa d'ubicació de l'Ajuntament de Palafrugell

No heu trobat el que buscàveu?

Ajuntament de Palafrugell
Institut de Promociò Econòmica de Palafrugell
Museu del Suro de Palafrugell
Fundació Palafrugell Gent Gran
Unió Europea FEDER
Diputació de Girona
Segell Premi Administració Oberta 2022
Segell Premi Administració Oberta 2019
Segell Premi Administració Oberta 2018
Segell Premi Administració Oberta 2017
Segell Infoparticipa 2014
Llicència Creative Commons