Ordre del dia del Ple de 25 de juliol de 2023

Sessió ordinària

Dimarts 25 de Juliol de 2023, a les 19.00 h.

Part resolutiva

1. Aprovació de l'acta de les sessions anteriors
2. Resolucions d'alcaldia. Informació

Assumptes de la Comissió Informativa d'Administració General, Economia i Hisenda

3. Aprovar l’acceptació de la delegació d’atribucions urbanístiques de l’alcaldia al Ple
4. Sentències i Interlocutòria. Coneixement
5. Resolucions de l’Alcaldia. a) Nomenament d’advocat i procurador. b) Nomenament per comparèixer i personar-se l’Ajuntament davant dels jutjats. Ratificació
6. Compatibilitat segona activitat Sr. José Yepez López. Aprovació
7. Festes locals 2024. Aprovació
8. Modificació dels Estatuts del Consorci d'Aigües Costa Brava Girona. Ratificació
9. Preus públics espectacles Temporada Alta 2023. Ratificació
10. Preus públics concerts benèfics Festa Major 2023. Ratificació
11. Reequilibri econòmic curs 2020/2021 contracte de gestió del servei de l'escola bressol municipal Els Belluguets. Aprovació
12. Expedient 35/2023 Modificació pressupostària per suplement de crèdit mitjançant el romanent de tresoreria per a despeses generals dimanant de la liquidació del pressupost del 2022
13. Estat d’execució del pressupost 2023 a 30 de juny i informes de morositat del primer i segon trimestre 2023
14. Bonificació ICIO Departament d'Ensenyament Generalitat de Catalunya Llicencia Major 80/2023
15. Proposta liquidació i devolució de garantia. Aprovació

Assumptes de la Comissió Informativa d'Urbanisme, Pla de Barris, Obres Públiques, Serveis Municipals i Medi Ambient

16. Informe favorable de la Comissió Especial de Comptes i aprovació del Compte general de l'exercici 2022
17. Pla de Millora Urbana en l'àmbit dels carrers Amadeu Vives i Xarembeco. Aprovació definitiva
18. Recepció Obres 2n fase de la muntanya de Sant Sebastià UB.3.8Z a Llafranc

Assumptes de la Comissió Informativa de Serveis a les Persones

19. Continuïtat al Pla educatiu d'entorn de Palafrugell pel curs 2023 - 2024 (Acord GOV/91/2023 - Departament d'Educació, de 18 d’abril, pel qual s'estableixen les condicions mínimes per formalitzar convenis que concretin els plans educatius d’entorn i el finançament de les actuacions relacionades). Aprovació
20. Pla Local d'Infància i Adolescència 2023-2026. Aprovació

Part de control

21. Mocions
21.1 Moció del grup municipal ERC en defensa de la llibertat d'expressió en el món de la cultura
21.2 Moció del grup municipal PECP per a incorporar el municipi de Palafrugell a la xarxa Construir Europa amb les autoritats locals
21.3 Moció del grup municipal PECP per modificar el sistema d'actuació urbanística dins l'àmbit PAU b1-45 La Punxa
21.4 Moció del grup municipal PECP per a l'execució de refugis urbans al servei de les persones per a protecció climàtica, repòs i espera
21.5 Moció dels grups municipals PSC, SGdP-TE, ERC, JUNTS i PECP - Manifest Declaració institucional amb motiu del 28 de juny, Dia Internacional de l’Orgull o per a l'Alliberament LGBTI+
22. Informes
23. Precs i preguntes

Participació ciutadana als Plens

Els plenaris estan oberts a la participació ciutadana en línia. Tothom que ho desitgi podrà, mitjançant el perfil de Twitter @ajpalafrugell, adreçar al Ple precs o preguntes que tinguin relació amb els temes inclosos en l'ordre del dia. A la part final de la sessió, les preguntes rebudes seran formulades pel servei de premsa de l'ajuntament als seus destinataris (alcalde i regidors de l'equip de govern o dels grups de l'oposició) i aquests les respondran. Simultàniament, també a través d'aquest perfil de Twitter, s'anirà informant del desenvolupament de la sessió.

Podeu seguir el Ple en directe a la pàgina d'inici del web municipal, el darrer dimarts de cada mes, a partir de les 19.00 h

També el podeu seguir en directe a través de Ràdio Palafrugell 107.8 FM

Podeu veure els vídeos de les sessions anteriors al lloc web Pandora Arxiu Municipal de Palafrugell

Data de publicació

divendres, 07 juliol 2023

Darrera modificació

divendres, 26 gener 2024 10:08

Ajuntament de Palafrugell

Calella, Llafranc, Llofriu, Tamariu

Carrer Cervantes, 16 · 17200 Palafrugell
972 613 100 ·  ajuntament@palafrugell.cat
P1712400I

Mapa d'ubicació de l'Ajuntament de Palafrugell

No heu trobat el que buscàveu?

Ajuntament de Palafrugell
Institut de Promociò Econòmica de Palafrugell
Museu del Suro de Palafrugell
Fundació Palafrugell Gent Gran
Unió Europea FEDER
Diputació de Girona
Segell Premi Administració Oberta 2022
Segell Premi Administració Oberta 2019
Segell Premi Administració Oberta 2018
Segell Premi Administració Oberta 2017
Segell Infoparticipa 2014
Llicència Creative Commons