Ordre del dia del Ple de 25 d'abril de 2023

Sessió ordinària

Dimarts 25 d'abril de 2023, a les 19.00 h.

Part resolutiva

1. Aprovació de l’acta de les sessions anteriors.
2. Resolucions d’alcaldia. Informació.

Assumptes de la Comissió Informativa d'Administració General, Economia i Hisenda

3. Sentència. Coneixement.
4. Resolució de l'Alcaldia. a) Nomenament d'advocat i procurador. b) Nomenament per comparèixer i personar-se l'Ajuntament davant dels jutjats. Ratificació.
5. Rectificació de la descripció de la matriu restant finca registral 24.138, de titularitat municipal, situada al Paratge Santa Margarida, a Palafrugell. Aprovació.
6. Memòries de les àrees de l'Ajuntament any 2022. Coneixement.
7. Conformitat a la dissolució, liquidació i extinció del Consorci per a la gestió dels edificis del Centre Fraternal i el Cercle Mercantil.
8. Aprovació inicial del Manual d’actuació municipal per onades de calor.
9. Reglament de la Comissió Municipal de protecció civil. Aprovació inicial.
10. Modificació de les Bases generals reguladores de la concessió i justificació de subvencions 2023.
11. Expedient 4/2023 Modificació pressupostària del Museu per suplement de crèdit a càrrec del Romanent de tresoreria per a despeses generals.
12. Expedient 14/2023 Modificació pressupostària per crèdit extraordinari i suplement de crèdit a càrrec de baixes per anul·lació obres C. Girona, Tanca Hoquei i Edifici Museu.
13. Expedient 16/2023 Modificació pressupostària per crèdit extraordinari i suplement de crèdit mitjançant el romanent de tresoreria per a despeses generals.
14. Expedient 19/2023 Modificació pressupostària per crèdit extraordinari i suplement de crèdit mitjançant el romanent de tresoreria per a despeses generals.
15. Ratificació acord actualització tarifes preu públic pàrquing Can Mario.
16. Gestió tributària.
16.1 Sostre Cívic SCCL. Estimació bonificació IBI 2023 habitatges destinats a la cessió d'ús.
16.2. Agència Habitatge Catalunya Estimació bonificació IBI 2023 habitatges lloguer social per a gent gran.
16.3. Estimació bonificació IBI 2023 habitatges borsa lloguer social.
16.4. Fitor Forestal SL. Estimació bonificació IBI immobles on s'executin obres per activitats econòmiques.
16.5. Bonificació ICIO Departament d’Ensenyament Generalitat de Catalunya Llicència Major 34/2023.
17. Preu públic nou material de difusió de la destinació per a les empreses de serveis turístics. Aprovació.

Assumptes de la Comissió Especial de Comptes

18. Suspensió de tramitacions urbanístiques en relació a l'adaptació del POUM de Palafrugell al PDU de Revisió de Sòls No Sostenibles del Litoral Gironí i als principis de desenvolupament urbanístic sostenible en determinats àmbits de sòls no ordenats, al PDU de les activitats de càmping i a una sentència del TSJC. Pròrroga del termini de suspensió. Aprovació.
19. Modificació puntual número 13 del POUM de Palafrugell, corresponent al PAU a2.2 Carrer Aiguablava - Carrer Muga, a Tamariu. Aprovació inicial.
20. Modificació puntual número 15 del POUM de Palafrugell, pel canvi de zonificació d’una finca al carrer Miranda número 19, a Calella de Palafrugell. Aprovació inicial.
21. Pla de millora urbana del PAU a2.1 Aigua Xelida, a Tamariu. Rectificació error material. Aprovació.
22. Porció de terreny sobrant de via pública situat al carrer de l'Alt Camp, a Palafrugell. a) Desafectació. b) Immatriculació. c) Inici de l'expedient de venda directa. Aprovació.

Part de control

23. Mocions
23.1. Moció Institucional per a la possibilitat que, al proper mandat, el consistori de Palafrugell incorpori el municipi de Palafrugell a la xarxa 'Construir Europa amb les autoritats locals'.
23.2. Moció del grup municipal del PSC per incrementar fins al 0,7% el pressupost municipal destinat a cooperació internacional.
24. Informes.
25. Precs i preguntes

Participació ciutadana als Plens

Els plenaris estan oberts a la participació ciutadana en línia. Tothom que ho desitgi podrà, mitjançant el perfil de Twitter @ajpalafrugell, adreçar al Ple precs o preguntes que tinguin relació amb els temes inclosos en l'ordre del dia. A la part final de la sessió, les preguntes rebudes seran formulades pel servei de premsa de l'ajuntament als seus destinataris (alcalde i regidors de l'equip de govern o dels grups de l'oposició) i aquests les respondran. Simultàniament, també a través d'aquest perfil de Twitter, s'anirà informant del desenvolupament de la sessió.

Podeu seguir el Ple en directe a la pàgina d'inici del web municipal, el darrer dimarts de cada mes, a partir de les 19.00 h

També el podeu seguir en directe a través de Ràdio Palafrugell 107.8 FM

Podeu veure els vídeos de les sessions anteriors al lloc web Pandora Arxiu Municipal de Palafrugell

Data de publicació

divendres, 21 abril 2023

Darrera modificació

divendres, 26 gener 2024 10:10

Ajuntament de Palafrugell

Calella, Llafranc, Llofriu, Tamariu

Carrer Cervantes, 16 · 17200 Palafrugell
972 613 100 ·  ajuntament@palafrugell.cat
P1712400I

Mapa d'ubicació de l'Ajuntament de Palafrugell

No heu trobat el que buscàveu?

Ajuntament de Palafrugell
Institut de Promociò Econòmica de Palafrugell
Museu del Suro de Palafrugell
Fundació Palafrugell Gent Gran
Unió Europea FEDER
Diputació de Girona
Segell Premi Administració Oberta 2022
Segell Premi Administració Oberta 2019
Segell Premi Administració Oberta 2018
Segell Premi Administració Oberta 2017
Segell Infoparticipa 2014
Llicència Creative Commons