Inspector de la Policia Local

Selecció, pel sistema de concurs de mobilitat horitzontal, d'una plaça d'inspector de la Policia Local, enquadrada en l'escala d'administració especial, subescala de serveis especials, escala executiva, grup de titulació A2.

Més informació

  • Nombre de places: 1
  • Data de publicació: dijous, 01 març 2018
  • Termini de presentació: dimecres, 21 març 2018 23:59

Estat de la convocatòria

Presentació de sol·licituds

Tota la informació sobre aquesta convocatòria es publicarà en aquesta mateixa pàgina.

Sol·licitud de participació en processos selectius

Model de sol·licitud

Darrera actualització

divendres, 02 març 2018 10:52