Catàleg de dades interoperables

Què és?

El Catàleg de dades i documents interoperables és la relació actualitzada de dades i documents que estan en poder de l'Ajuntament de Palafrugell i/o d'altres administracions públiques i que es poden obtenir per mitjans electrònics, a l'efecte de fer efectiu el dret dels ciutadans i ciutadanes a no aportar-los en un procediment concret.

L'Ajuntament de Palafrugell i els ens dependents o vinculats no poden demanar cap document que hagi estat incorporat a aquest Catàleg, sempre que s'autoritzi la seva obtenció en el formulari de sol·licitud.

No obstant, el servei responsable de gestionar la sol·licitud realitzarà les consultes de dades, dels fitxers propietat de l'Ajuntament de Palafrugell, que siguin necessàries per a la tramitació i resolució de la mateixa.

Com es fa?

Les diferents administracions i entitats públiques poden intercanviar les dades d'un ciutadà o ciutadana amb plena garantia de legalitat.

Tota aquella documentació que l'Ajuntament de Palafrugell pugui obtenir en el moment de la sol·licitud, per mitjans telemàtics, informàtics o electrònics, no caldrà que sigui aportada per la persona sol·licitant, sempre que n'autoritzi la seva obtenció en el formulari de sol·licitud.

Documents que no cal aportar en els tràmits de l'Ajuntament de Palafrugell

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies:

 • Dades i vigència del títol de família nombrosa
 • Dades i vigència del títol de família monoparental

Institut Català d'Assistència i Serveis Socials (ICASS):

 • Dades referents al grau de discapacitat

Direcció General de Telecomunicacions:

 • Consulta del certificat ACTIC

Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT):

 • Certificat d'estar al corrent d'obligacions tributàries
 • Dades de l'IRPF
 • Pensions públiques exemptes

Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC):

 • Certificat de demandant d'ocupació no ocupat
 • Certificat d'inscripció
 • Certificat de períodes d'inscripció a partir de data
 • Certificat de perceptor de prestacions

Direcció General de la Policia:

 • Consulta d'identitat sense dades de residència
 • Verificació d'identitat sense dades de residència

Direcció General de Trànsit (DGT):

 • Dades d'un vehicle

Instituto Nacional de Empleo (INEM):

 • Prestacions percebudes
 • Imports de prestacions actuals

Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS):

 • Consulta de prestacions socials públiques

Ministeri de Justícia:

 • Certificat de defuncions
 • Consulta inexistència antecedents penals
 • Consulta inexistència antecedents per delictes sexuals

Ministeri d'Educació:

 • Títols universitaris i no universitaris

Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO):

 • Consulta de nivell i grau de dependència

Tresoreria General de la Seguretat Social:

 • Situació de deute

Registre de la Propietat:

 • Nota simple informativa
 • Nota de localització de propietaris

Registre Mercantil:

 • Nota mercantil sobre societats i representants

Observacions

La informació que us donem té únicament caràcter orientatiu. Així doncs, no modifica ni substitueix les disposicions normatives que regulen els diferents procediments administratius, per tant, no pot originar drets o obligacions que no estiguin previstos per la legislació.

Darrera actualització

dijous, 28 setembre 2017 10:36

Ajuntament de Palafrugell

Calella, Llafranc, Llofriu, Tamariu

Carrer Cervantes, 16 · 17200 Palafrugell
972 613 100 ·  ajuntament@palafrugell.cat
P1712400I

Mapa d'ubicació de l'Ajuntament de Palafrugell

No heu trobat el que buscàveu?

Ajuntament de Palafrugell
Institut de Promociò Econòmica de Palafrugell
Museu del Suro de Palafrugell
Fundació Palafrugell Gent Gran
Unió Europea FEDER
Diputació de Girona
Segell Premi Administració Oberta 2022
Segell Premi Administració Oberta 2019
Segell Premi Administració Oberta 2018
Segell Premi Administració Oberta 2017
Segell Infoparticipa 2014
Llicència Creative Commons